+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Embriyo nedir üreme nasıl olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Embriyo nedir üreme nasıl olur
  embriyo nedir üreme nasıl olur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap embriyo nedir üreme nasıl olur

  Embriyo; iki ayrı cinsin üreme hücresi birbirlerini dölledikten sonra, birbirini izleyen hücre bölünmeleri ve farklılaşmalarıyla oluşan küçük canlı modelidir.

  İster bitki, ister hayvan olsun gelişmiş canlıların tümünde yaşam erkek gametin dişi gameti döllemesiyle başlar. Böylece oluşan ilk hücreye bir başka deyişle döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Zigotun art arda mitoz bölünmelere uğramasıyla da embriyo ortaya çıkar. Embriyonun gelişmesi üç evreye ayrılır: Embriyo öncesi, embriyo ve fetüs (dölüt). İnsanda embriyo öncesi dönem üç hafta sürer; bu süre boyunca başlangıç hücresi, bir başka deyişle döllenmiş hücre sürekli olarak bölünür. Böylece büyük bir hücre kümesi oluşur. Dut görünümünde olduğu için morula adı verilen bu evreden sonra insan yapısına hiçbir benzerlik göstermeyen yuvarlak bir yapı olan blastotisist oluşur; bunu omurganın ve sinir sisteminin belirtilerinin yer aldığı gastrula izler. Gastrula evresinde başlangıçta iki hücre tabakası vardır. Dıştaki hücre tabakasına dış deri anlamına gelen ektoderm, içtekine de içderi anlamında endoderm denir. İçderi, sonunda ağızdan anüse kadar sindirim sistemini içten döşeyen hücrelere dönüşür. Ektodermin bir bölümü vücudun dış yapılarını (epidermis saç diş minesi vb), bir bölümü de sinir sistemini oluşturur. Sinir sistemi vücudun dışında başlar, gelişmenin çok erken evresinde içeri geçer. İki tabakalı olan yapmm iç ve dış hücre tabakaları arasında üçüncü bir hücre tabakası gelişir. Orta tabaka anlamına gelen mezoderm adı verilen bu tabaka, çeşitli hayvanlarda değişik yollarda oluşursa da birçok iç organın kökenidir. Örneğin insanda; kaslar, boşaltım organları, üreme organları, iskelet, sindirim sisteminin çoğu, kan ve yürek (kalp) de içinde olmak üzere tüm dolaşım sistemi mezodermden oluşur. Bu üç tabakaya embriyo tabakaları adı verilir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Embriyo transferi
  Elde edilen döllenmiş yumurtalar embriyo olarak adlandırılır. Embriyolar iki hücreli aşamadan çok hücreli blastokist aşamasına kadar herhangi bir dönemde transfer edilebilmekle beraber en sık tercih edilen transfer zamanı 4-8 hücreli aşamadır. Embriyolar bu aşamaya genellikle 2 ya da üçüncü günde ulaşmaktadırlar. embriyo transferi 2-6. günler arasında yapılabilir.

  Yardımcı üreme tekniklerinde transfer edilen embriyo sayısı ile klinik gebelik oranları arasında direkt bir ilişki mevcuttur. En iyi klinik sonuçlar 2-4 embriyonun transfer edilmesi ile alınmaktadır. İkiden fazla sayıda embriyo transfer edildiğinde çoğul gebelik oranları oldukça yükselmektedir ancak bu risk artan kadın yaşı ile birlikte azalmaktadır. Çoğul gebeliklerin komplikasyon oranlarının yüksek olması ve erken doğum gibi nedenler ile maliyetin artması nedeni ile pek çok ülkede transfer edilen embriyo sayısının kısıtlanması yoluna gidilmektedir. İkiden fazla sayıda embriyo ancak 37 yaşından büyük ve daha önceki IVF/ICSI denemelerinin başarısız olduğu hastalarda yapılmaktadır. Hatta bazı çalışmacılar 35 yaşından genç her hastada sadece 1 tane blastokist transfer edilmesini önermektedirler

  En iyi kalitedeki embriyolar transfer edildikten sonra eğer artan embriyo varsa bunlar dondurularak saklanabilir.

  embriyo transferi yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatırılır. Vajinaya spekulum takıldıktan sonra steril serum fizyolojik ile temizlik yapılır. Ardından özel kültür sıvıları ile rahim ağzı temizlenir. Embryolog transfer edilecek embriyoları katater içinde laboratuardan getirir. İşlemi yapacak olan hekim karından yapılan ultrason eşliğinde embriyoları rahim içine bırakır.

  embriyo transferi işlemi ağrılı bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez.

  İşlem sonrası endometriumu desteklemek için hastaya enjeksiyon fitil ya da krem şeklinde hormon ilaçları verilir. Luteal faz desteği adı verilen bu tedavi eğer gebelik oluşursa 10. haftaya kadar devam eder. Gebelik oluşmayıp adet kanamasının olduğu durumlarda ise kanamanın başlaması ile birlikte tedavi kesilir.

  embriyo transferi sonrası 12. günde hasta gebelik testi için çağırılır.

+ Yorum Gönder


embriyo nedir