+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Duyu nöronu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Duyu nöronu nedir
  Duyu nöronu nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Duyu nöronu nedir hakkında bilgi


  Sinir hücresi, ya da nöron sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Çeşitli biçim ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Hücre gövdesi büyüktür ve çekirdek burada yer alır. Kısa uzantıları dendrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılan sinir sistemini oluşturan hücrelerdir. Nöron çeşitlerine göre, nöron gövdesinden çıkan uzantıların sayısı ve şekli değişiktir. Akson ve dendrit denilen uzantıları vardır. Başka hücrelerden gelen uyarılar dendiritlerin uçlarından alınır ve aksonların uçlarından diğer hücrelere iletilir. Nöron gövdesinden bir dendrit, bir akson çıktıktan sonra bir araya gelerek tek bir uzantı halinde hücreden ayrılıyorsa tek kutuplu görünürler. Dendrit ve akson, nöron gövdesinin birbirine karşı gelen iki bölgesinden çıkarlarsa nöron iki uzantılıdır, iki kutuplu nöron olarak adlandırılır. Nöron gövdesinden çok sayıda dendrit ve tek bir akson çıkıyorsa bu hücre çok kutuplu nöron adı verilir.

  Görevlerine göre sinir hücresi tipleri

  Duyu nöronları(aferent nöronlar): Duyu reseptöründen aldığı uyartıları merkezi sinir sistemine (beyin ve omurilik) taşır.
  Ara nöronlar(eferent nöronlar): Bunlar, merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve sonuçlarını motor nöronlara aktarırlar.
  Motor nöronlar: Bunlar, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler. Motor nöronların etkisiyle kas veya salgı bezleri faaliyete geçer.Sinir hücresi sentrozom organelini bulundurmaz

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Duyu/Ara/Motor nöronları

  Duyu nöronları: Duyu reseptöründen aldığı uyartıları merkezi sinir sistemine (beyin ve omurilik) taşır.

  Ara nöronlar: Bunlar, merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve sonuçlarını motor nöronlara aktarırlar.

  Motor nöronlar: Bunlar, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler. Motor nöronların etkisiyle kas veya salgı bezleri faaliyete geçer.Sinir hücresi sentrozom organelini bulundurmaz.

+ Yorum Gönder