+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sinir hücreleriyle uyartılar nasıl iletilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sinir hücreleriyle uyartılar nasıl iletilir
  sinir hücreleriyle uyartılar nasıl iletilir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  sinir hücreleriyle uyartılar nasıl iletilir hakkında bilgi


  Uyartı iletimi: sinir hücresinin dendriti tarafından alınan uyarı elektriksel yük değişimi ile aksonda taşınır. Akson ucunda salınan hormonlar ile ikinci sinir hücresinin dendritine iletilir

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Sinir Hücresi Nedir -Görevlerine ve şekillerine göre sinir hücreleri  Sinir Hücresi Nedir ?
  Sinir Hücresi,Sinir Hücresi görevleri
  Görevlerine göre Sinir hücreleri nelerdir
  Şekillerine göre Sinir hücreleri nelerdir

  Sinir Hücresi


  sinir hücresi (nöron) yapısı görsel


  Sinir hücresinin bir diğer adı nöron dur. Sinir hücreleri, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Çeşitli biçim ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Hücre gövdesi büyüktür ve çekirdek burada yer alır. Kısa uzantıları dendrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılan sinir sistemini oluşturan hücrelerdir. Nöron çeşitlerine göre, nöron gövdesinden çıkan uzantıların sayısı ve şekli değişiktir. Akson ve dendrit denilen uzantıları vardır.

  Görevlerine göre Sinir hücreleri (Nöron çeşitleri)

  Duyu sınır hücreleri (nöronlar): Duyu reseptöründen aldığı uyartıları merkezi sinir sistemine (beyin ve omurilik) taşır.

  Ara sınır hücreleri (nöronlar): Bunlar, merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve sonuçlarını motor nöronlara aktarırlar.

  Motor sınır hücreleri (nöronlar): Bunlar, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler. Motor nöronların etkisiyle kas veya salgı bezleri faaliyete geçer.Sinir hücresi sentrozom organelini bulundurmaz.

  Şekillerine göre Sinir hücreleri (Nöron çeşitleri)

  Tek kutuplu Nöronlar(Unipolar):Bu tip nöronda bir tane uzantı vardır.Gövdeden çıkan bu uzantı sonradan dallanma yapabilir.Omurgasız hayvanların motor nöronları tek kutupludur.

  İki Kutuplu Nöronlar(Bipolar):Bu tüp sinir hücrelerinde akson ile dentritler hücre gövdesinin karşılıklı kutuplarından çıkarlar.Daha sonra bu uzantılar dallanabılır.

  Çok Kutuplu Nöronlar(Multipolar):Bu tip nöronların gövdesinden çok sayıda uzantı çıkar.Bu tip hücrelerde bir akson ile çok sayıda dendrit bulunur.

+ Yorum Gönder