+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Dijital avometre ile direnç nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dijital avometre ile direnç nasıl ölçülür
  dijital avometre ile direnç nasıl ölçülür 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap dijital avometre ile direnç nasıl ölçülür

  Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere avometre denir. Avometrelerin analog ve dijital tipleri mevcut olup analog olanları yapı olarak döner bobinli ölçü aletleridir. Avometre ile direnç değeri ölçülmeden önce sıfır ayarı yapılmalı ve daha sonra ölçüme geçilmelidir. Dijital avometrelerin özellikle son zamanda çıkan modelleri akım, gerilim, direnç yanında kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık değerlerini ölçmek ile birlikte transistörlerin uç tespitlerini de yapabilmektedir. Avometrelerin genellikle 2, 3, 4 prob bağlantı soketi bulunmaktadır. Soket sayısı arttıkça aletin özellikleri de artmaktadır.

  Ölçme sırasında kolaylık sağlaması için siyah prob COM soketine, kırmızı prob ise ölçüm çeşidine göre uygun sokete bağlanır.

  Ölçülecek büyüklüğün cinsine göre AC veya DC seçimi yapılmalıdır.

  Ölçülecek büyüklük avometrenin ölçme sınırından büyük olmamalıdır.

  Kademe anahtarı en doğru ölçme için ölçülecek büyüklüğe en yakın, ama küçük olmayan kademeye getirilmelidir.


  Ölçülecek büyüklüğün değeri net olarak bilinmiyorsa kademe anahtarı en büyük değere getirilmelidir.


  Avometre, ölçülecek büyüklüğün gerektirdiği bağlantı şekline göre bağlanmalıdır.


  DC ölçmelerinde ibre ters sapar ise uçlar ters çevrilmelidir.  Ölçü aletinin ibresi çok az sapıyor veya değer ekranında "0" ibaresi varsa kademe küçültülür.


  Değer ekranında "1" ibaresi varsa kademe büyültülmelidir.


  Yüksek değerli akım ölçümü yapılırken (10-20 A) siyah prob COM soketine, kırmızı prob yüksek akım soketine bağlanır.  Avometre ile Direnç Ölçümü :

  Direnç Ohm birimi ile ifade edilir. Simgesi R dir. Ohm (Ω)< Kiloohm (1000 Ohm -kW) <megaohm (1.000.000 Ohm -MW) <Gigaohm (GW)

  Direnç KESİNLİKLE akım altında ölçülmez. Önce akımı kesmek gerekir. Keza ölçüm aletinin tutacakları bir yalıtkan olmadan elle tutulmamalıdır. Bu durumda vucut direncinide hesaba katmış oluruz. Dijital bir avometre ile direnç ölçerken eğer avometremiz kademe ayarlı ise (200, 2K, 20K…2M) gibi uygun kadaeme seçilmelidir. Otomatik kademe ayarı yapan avometrelerde bu sorun yoktur. 630 Ω'luk bir direnç için uygun kademeyi deneyerek tespit edelim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta direnç değerine en yakın ve kesinlikle direnç değerinden küçük olmayan kademeyi seçmektir. Bu direnç ölçümü yapılırken uyulması gereken bir kuraldır. 630 Ω'luk direnç değeri ohmmetre veya avometrede ölçülürken seçilmesi gereken kademe 2K kademesidir. Eğer direnç ölçümü için seçilen kademe, direnç değeri için küçükse değer
  ekranında 1 ifadesi , seçilen kademe çok büyükse 0 ifadesi okunacaktır . Değer ekranında 0 ifadesi gördüğünüzde kademe anahtarını küçültmeniz, 1 ifadesi gördüğünüzde büyütmeniz gerektiğini unutmayın. Direnç ölçümünde, okunan değerde hassasiyet arttırılmak isteniyorsa (0,190 KΩ yerine, 199 Ω gibi) kademe küçültülerek bu hassasiyet arttırılabilir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Avometreler ile Akım (A) Gerilim (V) ve Direnç (Ohm) Ölçme Nasıldır ?


  Avometreler ile birkaç elektriksel büyüklük (akım-gerilim-direnç-kapasite vb.)
  ölçebiliriz. Bu araçlar ile hangi büyüklüğü ölçmek istiyorsanız, aleti bu ölçme konumu için
  hazırlamalısınız. Avometreler portatif yapıda olup bağlantı uçları, bir veya çok bölümlü komütatör anahtarı ve durum anahtarından oluşmaktadır. Kullanılışındaki pratikliği ve ekonomik oluşları nedeniyle bu tip aygıtlar elektrik ve elektronik ile uğraşan elemanların
  vazgeçilmez ölçü aleti olmasına sebep olmuştur.

  Avometreler dijital ve anolog olmak üzere iki çeşittir.


  Anolog avometre

  Avometreleri kullanabilmeniz için üzerlerindeki kısım ve işaretlerin ne işe
  yaradıklarını bilmeniz gerekir.
  Ø Avometrelerde ölçüm işlemi için kullanılan ve genellikle siyah ve kırmızı renkli
  iki kabloya prob denmektedir.
  Ø Avometrelerde her ölçüm için tek kadran kullanılır, bu kadranda her ölçüm için
  değişik taksimatlandırma yapılmıştır.
  Ø Bazı avometreler üzerinde ohmmetre konusunda bahsettiğimiz sıfır ayar vidası
  bulunur. Vidayı sağa-sola çevirerek ibrenin sıfır ayarını yapabilirsiniz.
  Ø Alet üzerinde bulunan seçici komütatör veya butonlar ile avometrenizi
  ampermetre, voltmetre veya ohmmetre olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
  1. Akım Ölçme
  Avometreler ile aletin ölçebileceği ölçme alanı içerisinde doğru ve alternatif akımları
  ölçebilirsiniz.
  Avometre kullanılarak gerilim ölçme işlemi için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
  Ø Avometrenizi ölçeceğiniz akımın türüne (DC veya AC) ayarlayanız ve
  komütatörü en yüksek kademeye alınız.
  Ø Problarını uygun yuvalara takınız.
  Ø Akım ölçmek istediğiniz devreye avometrenizi aşağıdaki şekildeki gibi seri
  bağlayınız. Ampermetre ile akım ölçme işlemini hatırlayınız. Gerekirse ilgili
  konuyu tekrar ediniz.


  Avometrenin devreye seri bağlanarak devrenin akım şiddetinin ölçülmesi
  Ø DC ölçümlerinde aletinizin ibresi ters sapabilir. Böyle bir durumla
  karşılaşırsanız probların yerlerini değiştiriniz. AC ölçümlerinde böyle bir sorun
  ile karşılaşmazsınız.
  Ø Okuma işlemini kadranınızdaki akım taksimatı üzerinden okumaya dikkat
  ediniz. Aksi halde hatalı ölçüm yapmış olursunuz.
  Ø İbredeki sapma çok az ise (ölçülen değeri okumakta zorlanıyorsanız) daha
  düşük kademelerde ölçüm yaparak daha hassas değerler ölçebilirsiniz.
  2. Gerilim Ölçme
  Avometreler ile aletin ölçebileceği ölçme alanı içerisinde doğru ve alternatif
  gerilimleri ölçebilirsiniz.
  Avometre kullanılarak gerilim ölçme işlemi için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
  Ø Avometrenizi ölçeceğiniz gerilimin türüne (DC veya AC) ayarlayanız ve
  komütatörü en yüksek kademeye alınız.
  Ø Problarını uygun yuvalara takınız.
  Ø Gerilim ölçmek istediğiniz devreye avometrenizi aşağıdaki şekildeki gibi
  paralel bağlayınız.Ø DC ölçümlerinde aletinizin ibresi ters sapabilir. Böyle bir durumla
  karşılaşırsanız probların yerlerini değiştiriniz. AC ölçümlerinde böyle bir sorun
  ile karşılaşmazsınız.


  gerilim ölçme amacı ile devreye paralel bağlanması
  Ø Okuma işlemini kadranınızdaki gerilim taksimatı üzerinden okumaya dikkat
  ediniz. Aksi halde hatalı ölçüm yapmış olursunuz.
  Ø İbredeki sapma çok az ise (ölçülen değeri okumakta zorlanıyorsanız) daha
  düşük kademelerde ölçüm yaparak daha hassas değerler ölçebilirsiniz.
  3. Direnç Ölçme
  Avometre kullanılarak direnç ölçme işlemi için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
  Ø Ölçülecek direncin tahmini değerine göre ölçü aletinizi direnç ölçme
  konumlarından (x1, x10, x100, x1k, x10k, x100k) en uygun kademeye alınız.
  Ø Avometrenizin probları direnç ölçmek için uygun yuvalara takınız.
  Ø Bu kademe için sıfır ayarını yapınız.
  Ø Direnç ölçmek istediğiniz elemanın enerjisiz olmasına dikkat ediniz. Çünkü
  avometre ile direnç ölçme işleminde devreye enerji uygulanmaz.
  Ø Probları aşağıdaki şekildeki gibi ölçmek istediğiniz elemanın uçlarına değdiriniz
  Ø Okuma işlemini kadranınızdaki ohm taksimatı üzerinden okumaya dikkat
  ediniz. Aksi halde hatalı ölçüm yapmış olursunuz.
  Ø Okuduğunuz değeri kademe değeri ile çarparak direnç değerini bulunuz.

+ Yorum Gönder


dijital avometre ile direnç nasıl ölçülür,  avometre ile direnç nasıl ölçülür,  multimetre ile direnç nasıl ölçülür,  direnç nasıl ölçülür,  avometre ile direnç ölçme,  direncin buyuklugu nasil olculur