+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Medya etiği nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Medya etiği nedir
  medya etiği nedir 2. Ayşe
  Yeni Üye

  • Medyanın insan ve toplum hayatındaki etkisi önemli boyutlara
  ulaşmıştır. Artık medya, hayatın her alanında bilgilendirici ve yönlendirici
  bir güç olarak yer almaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin bu
  alanda kullanılmasıyla birlikte, medya her yerde ve her zaman insana
  ulaşabilmektedir.
  • Medya, bugün kaydettiği nokta ile açık toplumu ve çağdaş
  demokrasiyi yaşamak için tüm insanlığa önemli fırsatlar sunmaktadır.
  Yeter ki medyayı elinde bulunduranlar, medya sahipleri, çalışanlar,
  meslek örgütleri, bu gücü doğru ve kamu yararına yönelik kullansınlar.
  • İnsanlığın ulaştığı en mükemmel yönetim şekli, demokrasidir.
  Fakat demokrasiler, herkesin canının istediğini yapma özgürlüğü demek
  değildir.
  • Asrımızda en hızlı gelişen alanlardan biri medya, diğeri de
  iletişim alanıdır. Medya, ülkemizde ve genelde diğer ülkelerde yasama,
  yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü önemli güçtür.
  • Özellikle ülkemizde basın- yayın alanında alınan kolaylaştırıcı
  önlemlerle ülkemiz bir medya cennetine dönüşmüştür. Avrupa Birliği
  standartlarında yasaları bulunmaktadır. Teknolojik ve insan gücü
  açısından hayli ileri bir düzeydedir. Özellikle komşu ülkeler için Türk
  medyası bir örnek konumundadır. Ülkemizde 52 yaygın, 23 bölgesel
  ve 2140 yerel gazete, 254 televizyon, 1111 radyo, 24 haber ajansı, 40 tane
  iletişim fakültesi bulunmaktadır. Bugün itibariyle basın kartı taşıyan
  gazetecilerin sayısı 11.000’e ulaşmıştır.
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Medya etiği toplumun bütünü ve tek tek bireyler için yaşamsal önem taşıyan kurallar ve bireylerin kişisel varlıklarıyla kitle iletişim araçlarının karşılıklı konumlarını, ilişkilerini, uzlaşmalarını ve çatışmalarını ve medyanın çalışmalarının toplumun beğenileri ile ilgili boyutunu kapsamaktadır
  Medya etiği kapsamında çoğunlukla, kitle iletişim araçlarının yayınlarının toplum etiği ile örtüşüp ötüşmediği; toplumsal değerlerle çelişen noktaların hangi biçimde ortaya çıktığı, ortaya çıkan sorunların medyadan mı yoksa toplumdan mı kaynaklandığı; kimin sorumluluklarını yerine getirmediği konuları işlenmektedir.
  Yaşamın içindeki her konu kitle iletişim araçlarının kullanabileceği bir hammadde olduğu için dünyanın gündeminde yer alan bütün toplumsal olaylar, savaşlar, insanlık suçları, başarılar, gösteriler v.b. medya etiği kapsamına girmektedir. Medya etiği kuramsal olarak, toplum ahlakının, toplumu düzenleyip, uyumlu bir düzen içinde yaşamasını sağlamakta gördüğü işlevi kitle iletişim araçları üzerinde sağlamaya çalışmaktadır
 4. Ziyaretçi
  işime yaradı teşekkür ederim allah razı olsun

 5. Ziyaretçi
  Basın konseyi tarafından hazırlanan basın meslek ilkeleri nelerdir?

 6. Fatma
  Administrator
  Basın konseyi tarafından hazırlanan basın meslek ilkeleri nelerdir?


  1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.

  2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz.

  3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

  4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

  5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.

  6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.

  7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.

  8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.

  9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.

  10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.

  11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

  12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.

  13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.

  14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

  15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.

  16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

+ Yorum Gönder


medya etiği nedir,  medyada etik nedir,  basın etiği nedir,  basinda etik nedir,  medya ve etik nedir,  medyada etik nedir kısaca