+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Nokta, Doğru ve Düzlemin Birbirlerine Göre Durumları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nokta, Doğru ve Düzlemin Birbirlerine Göre Durumları
  Nokta, Doğru ve Düzlemin Birbirlerine Göre Durumları 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Nokta, Doğru ve Düzlemin Birbirlerine Göre Durumları

  Aynı düzlemde birbirini kesmeyen doğrulara, paralel doğrular denir.

  k ve m doğruları parelel doğrulardır. Bunu, “k // m” biçiminde yazar, “k doğrusu paraleldir m doğrusu” diye okuruz.

  Buradaki “//” sembolü paralelliği temsil etmektedir.

  a ve b doğruları birbirini dik olarak kesmektedir.

  Bunu, “a⊥b” biçiminde yazar, “a doğrusu diktir b doğrusu” diye okuruz.

  Buradaki “⊥” sembolü dikliği temsil etmektedir.

  Diklik, kesişmenin özel bir durumudur.

+ Yorum Gönder