+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Osmanlıcılık akımının genel özelliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlıcılık akımının genel özelliği
  Osmanlıcılık akımının genel özelliği 2. HAKAN
  Özel Üye

  Osmanlıcılık

  1860'tan sonra ilgi gören, II. Abdülhamit tarafından bizzat desteklenen, II. Meşrutiyet'in ilk yıllarına kadar de*vam eden bir düşünce akımıdır.

  Osmanlıcılık devletin siyasi bütünlüğünü sürdürebilmesi için ortaya çıkarılmıştır. Bu düşünceye göre Osman*lı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yaşayan herkes ırk, din, dil ayrımı olmaksızın eşit kabul edilmeli; herkes aynı haklara sahip olmalıdır. Bu, devletin yıkılmaktan kurtulması için şarttır.

  Ancak yenilgiyle sonuçlanan Balkan Savaşları (1912) Hristiyan unsurların imparatorluğa karşı tutumlarını or*taya çıkarmış oldu. Arnavutluk isyanı, Araplar ve Kürtler arasında başlayan bazı milliyetçilik hareketleri impa*ratorluk içinde Müslüman unsurların tam bir anlaşma içinde olmadığını kanıtlamış oldu. İmparatorluğun asıl öğesini oluşturan Türklerin, Osmanlıcılık fikrine sıcak bakmaması, bu düşüncenin önemini kaybetmesine ne*den oldu.
+ Yorum Gönder