+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Besin zehirlenmesine yol açan bakteriler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Besin zehirlenmesine yol açan bakteriler
  Besin zehirlenmesine yol açan bakteriler 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Besin zehirlenmesine yol açan bakteriler hakkında bilgi

  Konu başlıkları


  1 Başlıca etmenler
  1.1 Bakterilere bağlı gıda zehirlenmeleri
  1.2 Saat----Bakteri sayısı
  1.2.1 Gıda zehirlenmelerine açan başlıca bakteriler ve genellikle bulunduğu yiyecekler
  1.3 Kimyasallar
  1.3.1 Başlıca etkileri
  1.4 Alerjik reaksiyonlar

  Gıda kaynaklı hastalık, içine yabancı etmen karışmış besin tüketimi sonucu meydana gelen herhangi bir hastalıktır Genelde gıda zehirlenmesi de kullanılsa da bu genelde hatalıdır.
  Gerçek gıda zehirlenmesi besinde bulunan yabancı bir kimyasal madde veya doğal toksini yemek yoluyla meydana gelir. Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu aslında patojen bakteri virüs prion veya parazitlerin neden olduğu gıda yollu enfeksiyondur. Bu tür enfeksiyonlar genelde besinin hatalı depolanması, hazırlanması veya servisinin yapılmasından kaynaklanır. Yemek hazırlanması sırasında, onda evvel ve sonra hijyen kurallarına uyulması bir hastalığın bulaşma olasılığını azaltır. Besinin hastalığa yol açmaması için onun takibine beslenme güvenliği denir. Besin kaynaklı hastalıklar çevreye etki eden pek çok toksin tarafından da meydana gelebilir. Kimyasal maddeler tarafından neden olan besin kaynaklı hastalıklar için Besin kirleticileri maddesine bakınız.

  Başlıca etmenler

  Bakteriler
  Kimyasallar
  Alerji reaksiyonlar

  Bakterilere bağlı gıda

  Gıdalarımızın çoğunda çeşitli bakteriler bulunmaktadır. Ancak bunlar doğal şekillerde ve belli bir oranda bulunur. Ancak bu bakteri sayısı ve türleri çeşitli etmenlere göre değişebilir. Aşırı bakteri çoğalması, farklı bakteri türleri gibi etmenlerden bir ya da birkaçı gıda maddesi üzerinde vuku bulursa. Bu olay sonucunda söz konusu besin vücuda alındığında gıda zehirlenmesine yol açabilmektedir. Isı ve zaman faktörleri gıda üzerlerindeki bakteri oluşumlarında doğrudan rol oynar.
  Saat----Bakteri sayısı

  01:00-----------101:20-----------201:40-----------403:00-----------51205:00-----------32,76807:00-----------2,097,152


  Örnek; Saat başına X gıda maddesinde X bakterisinin ortalama çoğalma sayısı.
  Ayrıca bakterilerinin çoğalmasında en önemli etmenlerden biri ortamın ısı seviyesidir. 5 ila 60 °C ısı seviyeleri arası bakterilerin üremesi açısından uygun ortamlardır. Bir başka etmende ortamın nem seviyesidir. Nem'in yüksek oluşu bakterilere elverişli bir ortam hazırlar.
  Çeşitli gıda maddelerinde bakteriler, daha rahat üreyebilmektedirler bunlar;
  Et
  Yumurta
  Süt ve süt ürünleri
  Kümes hayvanları eti
  İşlem görmüş etler
  Deniz ürünleri

  Gıda zehirlenmelerine açan başlıca bakteriler ve genellikle bulunduğu yiyecekler

  Salmonella: Genellikle kümes hayvanlarından elde edilen ürünlerde.
  Bacillus cereus: Tahıllar,et ürünleri ve pirinç.
  Staphylococcus aureus: Et ve kümes hayvanlarının ürünlerinde, krema ve mayonez içeren çeşitli gıda maddelerinde.

  Kimyasallar

  Gıda maddelerine çeşitli kimyasallar eklendiği ya da karıştığında kimyasal maddenin özelliğine bağlı olarak gıda zehirleyici bir unsura sahip olabilir. Söz konusu kimyasalların başlıca zehirleme sebepleri toksik veya toksik etki meydana getirici oluşudur. Yani bir kimyasal maddenin vücudu zehirleyebilmesi için vücudun işleyişini, hücreleri, sinir sistemi gibi bir ya da birden fazla unsuru doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi gerekir.
  Başlıca etkileri

  Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal
  Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk
  Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, morarma, solunum durması
  Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, kalp durması
  Sarılık

+ Yorum Gönder