+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Deyimler Forumunda Atasözleri ve Deyimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izmir yasemin
  Devamlı Üye

  Cevap: Hergün güncellenecek çeşitli atasözleri ve deyimler

  Aba altından sopa gösterme


  Sakin yumuşak görünmekle birlikte, karşısındakini gizliden gizliye korkutmak, tehdit etmek olarak da algılanabilir.

  Abayı yakmak
  Gönül verip aşık olmak tutulmak sevdalanmak.Örnek: Ali Ayşe' ye abayı yakmış

  Baba adam
  Ağır başlı iyi yürekli olgun, hoş görülü sevecen. yaşlıca adam

  Babaları üstünde olmak.
  Çok fazla öfkelenmek kızgınlığını her haliyle belli etmek.  Cevap: Hergün güncellenecek çeşitli atasözleri ve deyimler frmacil sayfa 2iki Cevap: Hergün güncellenecek çeşitli atasözleri ve deyimler

 2. izmir yasemin
  Devamlı Üye

  Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.  Bazı eğitimsiz bilgisi kıt ve görgüsüz kimseler bir raslantı sonucu veya başka bir nedenle haketmedikleri mevkiilerde olurlar. Ne bilgileri ne görgüleri yeterlidir. Bu tip insanlar birden havalanırlar.Kendilerini dünyanın hakimi sanırlar. O yerin adamı, makam sahibi gibi görünmeye, böbürlenmeye başlarlar. Hatta o kadar ileri giderler ki bunun kendi hakları olduğunu bile ileri sürerler.

  Acemi katır kapı önünde yük indirir.
  Bir işin yabancısı olan bir işe alışmamış olan, beceriksiz ya da anlayışsız kişiler kendisinden beklenen işi tam yapamaz. İşler istendiği gibi sonuçlanmaz. Daha işin başında veya en önemli yerinde işlerini bırakıp giderler vazgeçerler.

 3. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Kafası kazan gibi olmak


  1. anlam :Zihni yorulmak. Örnekürekli kitap okumaktan zihnim yoruldu

  2.anlam:Gürültülü patırtılı şeyler dinlemekten rahatsız olmak.Örnek:Kısın şu müziğin sesini kafam kazan gibi

  Kafasına dank etmek

  Çoktandır anlayamadığı bir meseleyi; bir olay sebebiyle birden bire anlayıvermek, kavramak, doğruyu yakalamak.

  Frene basmak
  Artık durman gerekiyor fazla ileri gittin anlamında biraz argo edebiyatı ama günümüzde kullanılan bir deyim. Susmasını bil, yerini bil, bu işe karışma daha fazla anlamında da kullanılır  Kalıbını basmak
  Bir şeye bütün içtenliğiyle güvenmek. Bir şeyi doğrulamak.Örnek. Kalıbımı basarım ki bu işi o yapmamıştır

  Kalburla su taşımak
  Verimsiz; verim alınamayacak, olmayacak gereksiz bir işle uğraşmak


 4. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  1. söylenen şekli--Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna .


  Sır özeldir gizli tutulmalıdır.Adı üstünde sır -giz. Gizli kalması gereken sırrınızı hiç kimseye söylemeyin. Sırrınızın duyulup yayılmasını istemiyorsanız derdinizi dostunuza bile anlatmayın. Sırrınız anlattığınız dostunuz istemeden de olsa ağzından kaçırabilir, ya da onun da çok güvendiği dostu vardır ona anlatabilir bunu da başkaları duyar. Saklamaya çalıştığınız şey ortaya çıkar yayılır zor durumda kalırsınız

  Su gibi aziz ol ya da su gibi aziz ol iki cihanda.
  Su gibi mütevazi haddini bilen hem de su gibi kıymetli değerli ol .Su olmadan yaşayamayız ilk fırsatta su içmeye koşar su ararız . Sen de su gibi gerekli aranılan ol. Akıcı ol yapıcı ol. Su gibi hayat ver can kat hayata ve ahiretine demek istenir Gönüllere bereket getir anlamını da içerir.


 5. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır.


  Ahmak kişiler ince düşünemezler.Kendisini korumakta ve kollamakta olan kişileri, hizmetine verilmiş hizmetlisi sanır saygısızlık yapar. Onları incitir, kırar.Bu yüzden de korumasız ve yalnız kalırlar.

  Adam adam denmekle adam olmaz.

  Değeri olmayan insana değer verir yüceltirseniz önce sizi incitir.Hak etmedikleri unvanları alırlarsa buna kendileride inanır Öz olmadan iş olmaz gerçek dürüstlük ısmarlama olmaz Gerçek dürüstlük insani davranışlar, erdem insanın özünde harcında hamurunda olandır Sonradan zorla elde edilmez.

  Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

  Allah her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır.İnsanlar aç gözlü olup birbirlerine saldırır pay kapmaya başkasına ait olanı almaya çalışır. Herkes hakkına razı olursa ortada kavga da kalmaz herkese yeter dağıtılan rızık
 6. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Zürefanın (kibarın) düşkünü, beyaz giyer kış günü


  Ana fikir:Eskiden durumu elverişliyken kıyafetine özen gösteren kişi, yoksul düşünce mevsime, modaya uygun olmayan şeyler giyer.

  Eskiden toplumda belli bir yeri olan kişi, eski durumunu kaybedince herkesin alay ettiği, yadırgadığı işler yapar.

  Zürefa, burada kibarlar anlamına kullanılmıştır. Davranışı ince ve nazik olana kibar denir. Kibarın ikinci anlamı da şık ve iyi giyinen demektir. Zenginken giyimine özen gösteren, şık ve güzel giyinen kişi, yoksul düşünce giyimine özen gösteremez. Değerli ve çok giysi alacak parası olmadığından elinde bulunanı, eskiden kalanları giyer. O zaman giydikleri de günün modasına ya da mevsime uygun olmaz.
  Kibarlık yapı gereğidir. Davranışlarına özen gösteren, her zaman ince ve nazik davranan kişi, bunu alışkanlık edinir. Eski durumu bozulunca yaşadığı çevreyi değiştirip kibarlığa daha az önem verilen bir toplumda yaşasa bile eski alışkanlıklarından kolayca vazgeçemez. Yeni çevresinde onun bu davranışı garip karşılanır, alay konusu olur.

  İnsan, davranışlarını ve alışkanlıklarını toplumca hoş görülebilecek şekilde ayarlar ve topluma uyum sağlarsa yadırganmaz; alay konusu olmaz.

  (Eşkıyanın (ihtiyarın: fukaranın) düşkünü, beyaz (hasa) giyer kış günü.)
  Zorla güzellik olmaz
  Ana fikir: İnsanın duyguları güç kullanılarak değiştirilemez.
  Zorla her şey başarılır, ama güzellik zora gelmez.Gönül kimi severse, güzel odur. Baskı ve güç, insanın duygularını değiştirmez.

  Bu konuda zora başvurmak, olumsuz yönde etki eder. Çünkü beğenme, insanın iç dünyasıyla ilgilidir. Birinin düşüncelerini, duygularını değiştirmek istiyorsak tatlı dile, güler yüze başvurmalıyız.

  “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkardığı” gibi zorun başaramayacağı şeyleri de kolayca başarır. Yoksa başka güçlerle onu yenemez, duyguları değiştirenleyiz.
  Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır


  Ana fikir: Zengin, parasının gücüyle en zor işleri başarırken parası olmayan yoksul, en kolay işin altından kalkamaz.

  Para, insan hayatında önemli bir yer tutar. Onunla maddi gereksinimlerimizi karşıladığımız gibi, bize sağladığı güç ve destek de mutlu yaşamamıza yardımcı olur.
  Parası olan, onun gücüyle en zor görünen işleri bile kolayca yaptırır. Bir işe kalkıştığımızda aklımıza ilk gelen, gerekli para olur. Parayı bulunca işimizi bir dereceye kadar olmuş sayarız. Para parayı çeker, para kazanır.

  Parası olmayan, en kolay işlerin altından kolayca kalkamaz. Ne yapacağını, nereden para bulacağını düşünürken yapacağı işi şaşırır.
  Parası olana herkes yardımcı olur. Parası olmayanın sonu iyi gelmez. Çünkü “Paranın yüzü sıcaktır.” ve
  “Parayı veren düdüğü çalar.”


 7. izmir yasemin
  Devamlı Üye

  Abesle iştigal etmek


  Yersiz , yararı olmayan boş anlamsız işlerle uğraşmak zamanı boşa harcamak

  Açık kalpli
  Samimi içi dışı bir olmak,yalansız ve içten kişi

  Balık istifi
  Çok sıkıştırmak bastırmak yer kalmamak. Çok kalabalık anlamında da kullanılır.

  Dal budak salmak
  Karmaşık biçimde yayılıp genişlemek, büyümek yayılmak dağılmak


 8. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Arkamda yürüme ben'' öncün'' olmayabilirim. Önünde yürüme ''takipçin'' olmayabilirim. Yanımda yürü..Böylece ikimiz de eşit oluruz.

  ''Bir'' düşman çok, ''yüz'' dost azdır.

  Unutmayın! Çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı'dan ödünç aldınız.

  Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil.. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal..

  Aşk'ı tanıdığında Yaratıcı'yı da tanırsın..

  ALLAH'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez. Çam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır

  Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü
 9. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Sis yelpaze ile dağıtılmaz. ( Japonya)
  İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar. Halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. ( İskoçya)

  Allahın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz. (Arabistan)


  Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. (Brezilya)

  Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler dilsizdir. (Nijerya)

  Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. (İrlanda) 10. izmir yasemin
  Devamlı Üye
  Nalıncı keseri gibi kendine yontmak.  Hemen her işte kendi çıkarını ön planda tutarak iş yapan, buna göre hareket eden kişiler için kullanılır.

  Madalyonun ters (öteki) yüzü
  Olumlu bir olay iş ya da durum meydana gelirken, olumsuz olabileceği de hesaba katılmalı düşünülmeli ona göre hareket etmeli ve hesap yapılmalı.

  Habbeyi kubbe yapmak
  Önemsiz küçük bir şeyi büyütüp mesele çıkarmak.
  Örnek: Tamam artık! Bu konuyu uzatma gereksiz yere.Habbeyi kubbe yaptın yine.

  Abacı kebeci, ara yerde sen neci
  Bu işle ilgili olanlar bu meseleye karışma hakkına sahip. Çünkü bu konu onları ilgilendiriyor da sana ne oluyor? Araya neden girdin anlamında söylenir.
+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12