+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Deyimler Forumunda Kös dinlemiş deve gibi deyiminin hikayesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Kös dinlemiş deve gibi deyiminin hikayesi
  Kös dinlemiş deve gibi deyiminin öyküsü

  MEHTER TAKIMLARINDA Tabi ve Kös denilen bir
  İçeşit davul vardır ki, bunlar çok büyük ve ağırdır. Diğer davullar gibi ağaç kasnak üzerine gerilmiş olmayıp büyük ve ağız çemberleri geniş su küplerine benzeyen ve çömlekhanelerde özel olarak yapılan gövdeler üzerine gerilmiştir.
  Yürüyüşlerde at ve deve sırtında taşınırlar. Sesleri çok gürdür.

  Vaktiyle, Osmanlı ordusunda senelerce Mehter Ta kımlarının köslerini taşıyarak ihtiyarlamış bir deve, ar tık azad edilmiş.
  Gördüğü hizmete mükâfat olarak boynuna bir Fer man asüıp, bu devenin istediği bağ ve bahçeye girip çıkmakta serbest olduğu ve buna engel olanların yahut bu deveye dokunanların büyük ceza görecekleri ahaliye duyurulmuş.
  Fermanlı deve, bir gün fakir bh adamcağızın bosta nına gitmiş. Bostan sahibi korkusundan bir şey diye memiş. Fakat kimse duymadan deveyi ürkütüp kaçıra-bilmek için eline aldığı küçük bir değnekle tencere ka pağına yavaş yavaş vurup tıngırdatmaya başlamış.
  Deve hiç oralı bile olmamış. Bostan sahibi saçını ba şını yolmuş, yerlere çömelerek kimseye görünmeden devenin yakınlarına sokulup, tencere kapağını biraz daha kuvvetlice tıngırdatırmış.
  Bu hâli gören bostan komşusu uzaktan seslenmiş:
  "Yahu komşu, beyhude uğraşma. O deve yıllarca kös dinlemiş, senin tencere kapağının tıngırtısı ona vız gelir" demiş. 2. Acil

  Kös dinlemiş deve gibi deyiminin hikayesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder