+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Deyimler Forumunda Yaya kaldın Tatar Ağası deyiminin hikayesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Yaya kaldın Tatar Ağası deyiminin hikayesi
  Yaya kaldın Tatar Ağası deyiminin öyküsü

  İNSAN VE EŞYA taşımacılığının posta tatarları tara fından sürülen beygir arabalarıyla yapıldığı devirler de, yol üstündeki han ve kervansaraylarda mola veri lirmiş.

  Bu mola sırasında, yorgun atlar handa bırakılır ve han ahırında dinlenmiş diğer atlar alınarak yola devam edilirmiş.
  İşte böyle bir mola sırasında, yemeğini yeyip kahve sini içen Tatar Ağası etrafındakilere övünmeye başla mış:
  "Ben hayatımda hiç yaya yürüdüğümü hatırlamıyo rum. Kendimi bildim bileli hep at üstünde, araba üs tünde gezdim. Çok yerler gördüm, çok safalar sürdüm. Zibidi ve şaşkın insanlar yaya yürür. Bu saltanat bize ceddimizin yadigârıdır" diye böbürlenirken, han kah vesine o bölgenin emniyetinden sorumlu bir Kır Serda rı girmiş.


  Arkasında bir manga da Osmanlı zaptiyesi olan Ser dar, azılı bir eşkiyayı takip ediyormuş. Han ahırındaki bütün hayvanlara el koyup, götürmüş.


  Bir aralık, hancı ile Tatar Ağası itiraz edecek olmuş lar ama, çok heyecanlı ve asabi olan Kır Serdarı ikisini de azarlamış
  Handa hiç işe yarar hayvan kalmadığından, bir ko nak ötedeki hana bizzat kendisi yaya olarak gidip hay van getirmeye mecbur kalan Tatar Ağası, kahvenin ka pısından çıkarken, yolcular arasındaki bir derviş, Tata ra hitaben:
  "İşte şimdi yaya kaldın Tatar Ağası. Bir daha büyük lâf etme" demiş. 2. Acil

  Yaya kaldın Tatar Ağası deyiminin hikayesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder