+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda Fetih süresi hikayesi ve toplumumuzdaki yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Fetih süresi hikayesi ve toplumumuzdaki yeri
  Fetih süresi hikayesi ve toplumumuzdaki yeri nedir kısaca

  " Halkımızın çokça okuduğu Yasin Mülk Nebe sûreleri
  gibi bu sûre de halkımızın çokça okuduğu bir sûredir.
  Medine'de nazil olmuş 29 ayettir. Bu sûrelerle ilgili sevgili
  Peygamberimizden gelen sahih övücü hadisler vardır.
  Halkımızın sevgisi de bundan olsa gerektir.
  Özellikle ecdadımız bu sûreyi; fetih esnasında sıkıntılı
  günlerinde haçlı seferlerinde düşman geldiğinde
  okumuşlardır. Ülkelerine karşı yapılan saldırılan bertaraf
  etmek için savunmaya geçtiklerinde yine bu
  sure okunmuştur.
  Hicretin 6. yılının zilka'de ayında nazil olmuştur. Sevgili
  peygamberimiz 1400 arkadaşıyla ilk defa Mekke'ye gidip
  umre yapmak istemiştir. Mekke'nin kenarındaki Hudeybiye
  denilen yere kadar gelmiş Mekke halkından bir heyetle
  orada karşılaşmışlar Sevgili Peygamberimiz umre yapmak
  istediğini başka hiçbir gayesinin olma-' dığını umreyi
  yaptıktan sonra Medineye döneceğini bildirmiş. Karşı taraf
  sevgili Peygamberimizi Mekke'ye sokmamak için
  direnmişler. Çevredeki kabilelerden insanlar gelmişler.
  Onlar da aracı olmak istiyorlar. Efendimiz onlara da;
  amacının sadece umre yapmak olduğunu söylüyor.
  Bu durum karşısında Mekke'liîerde Efendimizin bu iyi
  niyetinden rahatsız oluyorlar.
  İyi niyetten rahatsızlık olurmu? Olur. İnsanın içi
  imansızlıkla dopdolu olursa iyi niyetten rahatsız olur.
  Şöyle bir hikaye var; Hırsızlıktan sürekli olarak dayak yiyen
  adamın bir bahçesi bahçesinde de erik ağacı varmış. Erik
  ağacının meyvası ol-gunlaşmca komşusunun bahçesine
  düşer komşusuda bir- tanesini yemeden toplar; hırsız olan
  bahçe sahibine getirir verirmiş. O da dermişki; "yahu
  komşu! karakolda yediğim dayaklardan değil de senin bu
  iyi niyetinden kahroluyorum!."
  Mekke'liler hac zamanında çevredeki kabilelerin Mekke'ye
  gelip hac yapmaları neticesinde ticaret" yapıyorlardı.
  Peygamberimizi
  Mekke'ye sokmama durumu çevredeki kabileleri ticari
  olarak etkileyecektir.
  Mekke'den gelen heyet; peygamberimizle gelen 1400
  kişinin Mekke'ye girip ikili görüşmeler yaparlarsa
  insanların gönüllerinin İslam'a ısınmasından korktukları
  için. uzun görüşmeler neticesinde saltanatlarının
  gitmesinden de korkarak Sevgili Peygamberimizi ve
  arkadaşlarını Mekke'ye sokmama kararı alıyorlar.
  Peygamberimizle bir antlaşma yapıyorlar. Antlaşma
  maddeleri müs-lümanlann aleyhine gibidir.
  Maddelerden bir tanesi "bu sene umre yapmayacaksınız
  gelecek sene yapabilirsiniz:"
  Bir diğer madde; "Bir kişi Mekke'ye iltica ederse sığınırsa
  geriye iade edilmeyecek. Ama Mekke'den bir kafir insan
  müslüman olup Medine'ye sığınırsa o iade edilecek. En ağır
  madde bu idi. Buna Hz. Ömer'in itirazı olmuş sonra bu
  itirazından vazgeçmiştir.
  Bir diğer madde; "on yıl harb yapılmayacak." Bir başka
  madde ise; "çevredeki kabilelerden dileyen dilediği devletle
  ikili anlaşma yapabilir."
  Bu antlaşma sahabe nazarında mağlubiyeti kabul etme gibi
  kabul edilmiş ama Allah (c.c.) Hudeybiye'den dönerken
  Sevgili Peygamberimize bu sureyi indiriyor.
  Vahiy geldikten sonra Peygamberimiz ashabını müjdeliyor
  ve diyor ki; "şu anda bana bir sûre nazil olduki bu sûre
  üzerine güneş doğan herşeyden daha hayırlıdır"4185[1]
  Fetih suresi yeryüzündeki her şeyden daha hayırlıdır.4186[2]
  1- Biz sana apaçık fethi verdik.
  4185[1] Buharı Tefsir suret-i feth
  4186[2] Mahmut Toptaş Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri Cantaş Yayınları: 7/171-173.
 2. Ziyaretçi

  arkadaşlar fetih suresi ne için okunur cevaplarınızı bekliyorum
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  arkadaşlar fetih suresi ne için okunur cevaplarınızı bekliyorum
  Fetih suresi neden okunur

  Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

+ Yorum Gönder


fetih suresinin hikayesi,  fetih suresi nelere iyi gelir,  fetih suresi hikayesi,  fetih suresi neye iyi gelir,  fetih suresi hi,  fetih suresi hikaye