+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda HzPeygamber (sav) ile ilgili hikayeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  HzPeygamber (sav) ile ilgili hikayeler
  Peygamberimizle alakalı hikayeler
  HZ PEYGAMBER İLE İLGİLİ HİKÂYELER

  1- İki Meleğin Haline Gülüyorum
  Bir gün Resulullah (sav) gülümseyerek göğe bakıyordu, bir adam Hazretin gülmesinin sebebini sorunca, Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Evet göğe bakıyordum, iki meleğin hali beni güldürdü, onlar kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca, göğe çıkıp, Hak Teala’ya şöyle arz ettiler: “Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik, fakat onu orada bulamadık, hastalık yatağına düşmüştü”
  Allah Teala, o meleklere cevabında şöyle buyurdu: “O mümin kul, hastalık yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın Hastalık yatağında olduğu müddetçe onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir; onun mükafatını ben vereceğim”

  2- Sıraya Riayet Edin
  Hz Ali (as) şöyle buyuruyor: “Bir gün Hz Resulullah (sav) ayaklarının üzerine yorgan örtmüş ve istirahata çekilmişti Bu arada Hasan su istedi Resullullah (sav) hemen yerinden fırladı ve devemizden bir kaba biraz süt sağıp onu Hasan’a (as) verdi Bunu gören Hüseyin (as) yerinden fırlayıp sütü almak istedi Ama Resulullah (sav) ona mani olup sütü Hasan’a verdi Bu arada durumu seyretmekte olan Fatıma: “Ya Resulullah! Güya Hasan’ı daha çok seviyorsun” dedi Resulullah cevaben buyurdular ki: “Hayır öyle değildir Benim Hasan’ı savunmamın sebebi, öncelik onun hakkı olduğu içindir Çünkü O, daha önce su istemişti, sırayı riayet etmek gerekir Yoksa kıyamet günü ben, sen, bu ikisi ve şu yerde yatan (Ali) hepimiz bir mekanda olacağız” buyurdu

  3- Rahmet Etmeyene Rahmolunmaz
  Ebu Hureyre dedi ki: Resulullah (sav)’ın huzurunda bulunuyorduk Bu arada Hazret durmadan henüz küçük yaşta olan Hasan ve Hüseyin’i öpüyordu Hazret’in bu hareketini gören Uyeyne: “Ya Resulullah (sav), benim on çocuğum vardır Ben şimdiye kadar onların hiçbirini asla öpmemişim” dedi Hazret bu sözü duyunca çok sinirlendi, öyle ki çehresinin rengi değişti ve: “ Kim rahmetmezse, ona rahmolunmaz; eğer Allah rahmeti kalbinden almışsa, benim sana yapacak bir şeyim yoktur; kim, küçüklerimize rahmetmez, büyüklerimizi de saymazsa, o bizden değildir” buyurdu

  4- Resulullah (sav)’ın Ağlaması
  Resulullah (sav) Ümmi Seleme’nin evinde bulunduğu bir gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah’a yalvarıp yakarmakla) meşgul oldu Ümmi Seleme, Resulullah (sav)’ı yatağında görmeyince, kalkıp onu aramaya koyuldu Bir de baktı ki Resulullah (sav), evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış, ağlayarak Allah’a şöyle yalvarıp yakarıyor:
  “Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme Beni, düşmanların gülüş vesilesi kılma, kıskançları bana musallat etme
  Allah’ım! Beni kurtardığın kötülük ve çirkinliklere geri çevirme
  Allah’ım! Beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi başıma bırakma; kendin beni her şeyden ve her afetten koru”
  Ümmi Seleme Resulullah (sav)’ın bu durumunu görünce, ağlayarak kendi yerine döner Resulullah (sav) Ümmi Seleme’nin ağlama sesini duyunca, ona doğru gidip ağlamasının sebebini sorur
  Ümmi Seleme:
  “Ya Resulullah! Senin ağlaman beni ağlattı Sen neden ağlıyorsun? Siz Allah katında olan onca büyük makam ve yakınlığınıza ve Allah’ın geçmiş ve gelecek bütün kusurlarınızı affetmesine rağmen Allah’tan böyle korkuyor, sizi düşmanların gülüş vesilesi kılmamasını, kurtardığı kötülük ve çirkinliklere geri çevirmemesini, bir an bile kendi başınıza bırakmamasını istiyorsunuz, o halde vay bizim halimize!” der
  Resulullah (sav) ona cevabında:
  “Nasıl korkmayayım, nasıl ağlamayayım, nasıl kendi akıbetimden endişelenmeyeyim, nasıl kendi makam ve mevkime güveneyim! Oysa ki Allah Teala, Hz Yunus’u bir an kendi haline bıraktı ve onun başına, gelmemesi gereken şeyler geldi!” buyurdu

  5- Allah Beni Zulmetmek İçin Göndermemiştir
  Emir-ül Müminin Hz Ali (as) şöyle buyurmuştur: "Bir Yahudi'nin Resulullah (sav)'den bir kaç dinar alacağı vardı, Hazret'ten o parayı istedi Resulullah (sav); "Ey Yahudi! Şimdi yanımda sana verecek bir param yoktur" buyurdu Yahudi: "Ey Muhammed! Paramı vermedikçe senden ayrılmayacağım!" dedi Resulullah (sav) cevaben: "Bu durumda ben de seninle birlikte otururum!" buyurdular
  Resulullah (sav) onunla birlikte oturdu; öyle ki öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını da orada kıldıResulullah (sav)'in ashabı o Yahudi'yi tehdit etmeye başladılar Resulullah (sav) onlara bakıp şöyle buyurdu: "Onunla ne işiniz vardır?" Ashap: "Ey Resulullah! Bu Yahudi seni hapsetmiştir!" Resulullah (sav) onların cevabında: "Allah Teala beni, bir zimmi veya başka birisine zulüm yapmak için mebus etmemiştir" buyurdular
  Gün yükseldiğinde o Yahudi adam şöyle dedi: "Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum; malımın bir şatrı (yarısı) Allah yolu içindir Allah'a andolsun ki, sana karşı böyle davranmam, sırf senin Tevrat'taki vasfını sende görmem içindi Ben senin Tevrat'taki vasfını okumuştum Onda şöyle yazılmıştı: "Abdullah oğlu Muhammed Mekke'de dünyaya gelecektir, Teybe'ye (Medine'ye) hicret edecektir, sert ve katı kalpli değildir, sövüş etmez ve çirkin söz ağzına almaz" Ben Allah'tan başka bir ilahın olmadığına, senin de O'nun elçisi olduğuna şehadet ediyorum Bu benim malımdır, Allah nerede emretmişse, onu orada harca"

  6- Âmanın Yanında Hicabı Korumak!
  Ümmi Seleme şöyle diyor:
  Peygamber (sav)’in huzurunda idik Meymune isminde olan hanımlarından birisi de orada idi Bu esnada âma (kör) olan İbn-i Ümmi Mektum Resulullah’ın huzuruna geldi Resulullah (sav) bana ve Meymune’ye: “İbn-i Ümmî Mektum’un karşısında hicabınızı (kendinizi) koruyun” buyurdu
  “Ya Resulullah! O âma değil midir, hicaplı olmamızın ne anlamı vardır?” dediğimizde de şöyle buyurdular:
  “Siz de mi körsünüz? Siz onu görmüyor musunuz?”
 2. Acil

  HzPeygamber (sav) ile ilgili hikayeler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder