+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Dini Resimler Forumunda Cennet-ül Baki Dini Resimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Cennet-ül Baki Dini Resimler
  Cennet-ül Baki Dini Resimler

  Bu mezarlık, mescid-i Nebeviye çok yakın ve doğu tarafındadır. Müslümanların Medine-i Münevverede ikamet ettikleri süre içinde, Hz. Peygamberin ve iki vezirinin kabirlerinin ziyaretten sonra, her gün, Cennetül Bakî mezarlığında yatan, ashabı kiramın ve diğer müminlerin kabirlerini ziyaret etmeleri müstahaptır.

  Bu kabristanda, yaklaşık onbin sahabinin medfun olduğu rivayet edilir. İmamı Müslimin rivayet ettiği bir hadiste, peygamber efendimize Cebrail (A.S.) gelmiş " Ya Muhammed Rabbin sana, ehli bakii ziyaert etmeni, onlar için mağfiret dilemeni emrediyor." demiştir. Başka bir sahih hadiste de "Ben, baki ehline dua etmek için oraya gönderildim."

  Osman bin Maz'un R.A. bu mezarlığa ilk defnedilen sahabidir. Başka bir rivayete göre, ilk defnedilen Es'ad bin Zurara olmuştur. Ziyaertçi Bakî ehlini cümleten selamladıktan sonra, Hz. Ebubekir ve Ömer den sonra bu ümmetin en hayırlısı olarak kabul edilen Hz.Osman bin Affan R.A. kabri şerifini ziyaretle başlar.

  Rasulullah Efendimizin oğlu, Hz. İbrahimde bu kabristanda medfundur. Yanında Rasulullahın kerimeleri Rukıyye, Osman bin Maz'un gibi büyük sahabilerin kabirleri vardır.

  Rasulullah (s.a.v.) efendimizin amcası Abbas, ayak ucunda , Hz. Alinin oğlu Hz. Hasan yatar. Fatımatuzzehranın ve Hüseyin efendimizin başının da burada olduğu rivayet edilmektedir.

  Hz. Hatice ve Meymune validelerimizin dışında, Hz. Peygamberimizin hanımları da burada medfundurlar. Bu kabristanda Rasulullah efendimizin, halası Hz. Safiyye gibi daha nice büyük zevatın kabirleri vardır.
  Allah (cc.) cümlesinin şefaatlarına nail eylesin.  cennet-l-baki-dini-resimler.jpg 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Cennet-ül Baki bir diğer adı ile baki mezarlığı. bu mezarlık mescidi nebevinin hemen yanın da bulunmaktadır. bu mezarlık çok büyük ve kalın duvarlar ile korunmaktadır. baki mezarlığının bu kadar çok korunmasının nedeni o mezarlık da binler ce sahabenin bulunması.
+ Yorum Gönder


Cennetül Baki