+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Dini Resimler Forumunda Ali Efendi Camii ve Resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ali Efendi Camii ve Resimleri
  Ali Efendi Camii ve Resimleri

  Ali Efendi Camii ve Resimleri1.jpg

  Camii, Aşağıçatak mahallesinde, eski Yozgat – Sungurlu yolu üzerinde, yoldan aşağıda inşa edilmiş, kırma çatılı kagir duvarlı, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Harime giriş kapısı üzerinde bir kitabe bulunur.

  Kitabesine göre camii, H.1202 / M. 1788 yılında, Çapanoğlu Süleyman Bey’ in vekilharcı Hacı Ahmet Ğağ adıan Cevahir ( Cevheri) Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. kitabenin alt kısmında, bu kitabeyi Şükri mahlasıyla saray hattatlarından Abdülkadir el – Şükri’ nin yazdığı belirtilmiştir. Camii ve mektebi külliye şeklinde yapılmış fakat mektebi bu gün yıkılmıştır


  Caminin vakfiyesinde H.1207 /M.1792 tarihi görülür. Adına 40 dükkan, Alaca’ da bir değirmen, Yozgat’ ta bir han , bağ ve bahçeleri vardır.

  Harim, dikdörtgen planlı , düz tavanlıdır. iç mekanı, her duvarda ikişer tane, dıştan içe doğru genişleyen dikdörtgen alt ve bunların üzerindeki üst pencereleri aydınlatır. Mihrap güney duvarı ekseninde yuvarlak silindirik gövdelidir. Minber mihrabın batısında ahşap bir esedir. Harimin kuzeyindeki mahfil, son cemaat yerinin üzerine doğru uzanarak dıştan çift katlı bir son cemaat yeri görünümü kazandırmıştır. Son cemaat yeri dışta ve mahfil içte iki büyük ahşap direkle desteklenir. Mahfile harimin kuzeybatı köşesindeki merdivenlerle çıkılır. Üst güneye doğru (kıbleye dikey) uzanan bir galeri oluşturur. Bu galeri ince uzun 7 tane sütunçelere oturur ve birbirlerine bağdadi kemerlerle bağlanır. Mahfilin orta kısmı balkon gibi güneye doğru çıkıntı yapar . mahfile kuzeybatıdaki merdivenlerlşe çıkılır. Minare harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede bulunur ve son cemaat yerinden çıkılır.

  Yapıda ahşap ve kalem işi süslemeler e rastlanır. Çift sıra kasetlenmiş tavanın orta kısmı, kare şeklindeki , kat kat profillerle çerçevelenmiştir. Bu profillerin üzeri oyma ve kalem işi, bitkisel ve geometrik motiflerle bezenmiştir. Bu motifler kırmızı, yeşil ve sarı renkler ağırlıkta olmak üzere boyanmıştır. Tavan göbeğinin orta kısmında çam kozalağına benzer bir sarkıt bulunur. Ayrıca güneye doğru uzanan , galerilein ince uzun ağaç sütunlarının volütlü başlıklarında ve direklerin harime bakan yüzey kemerlerinde, kafes oyma tekniğiyle yapılmış naturalis ve geometrik motiflere rastlanır. Üste çıkış kapısı da geçme tekniği ile yapılmıştır. Harime giriş kapısı ise, aynalı kapsı şeklindedir.

  Minber, çok sadedir. Korkulukları kafes oyma tekniği ile yapılmıştır. Yalnız giriş kapısı alınlığı “S” şeklindeki volütlerle taçlandırılmıştır. Harimdeki en güzel ahşap süslemelerden birisi de vaiz kürsüsünde görülmektedir. Vaiz kürsüsü, Korinth başlıklı, “C” ve “S” kıvrımların oluşturduğu kemerli, 4 ağaç sütunçe üzerine oturan, yan yüzeyleri kasetleme tekniği ile yapılmıştır.

  Motifler “C” ve “S” kıvrımlı, geometrik, naturalist ve bitkisel motiflerdir. Kalem işlerinde en çok yaldız boya kullanılmıştır. Ayrıca duvarlarda ve bazı kemer alınlıklarında madalyon içlerine yapılmış yazı motifleri de dikkatimizi çeker.

  Harimin daha süslü olma ihtimali varken, yapılan sıva ve onarımlar neticesinde bu süsler kaybedilmiş veya tahrip edilmiştir.

  Yapı dışında pek süsleme ile karşılaşmayız. Kare kaideli, çokgen gövdeli, soğan biçimli topuklu, kademeli silmeli şerefeli, geç devir özelliklitipik minaresi ve çift katlı son cemaat yeri ile dikkatimizi çeker.

  Avludan harime, önü cemakanla sonradan kapatılmış son cemaat yerinden, siyah, beyaz ve kırmızı mermerden yapılmış yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir.

  Yapıyı çevreleyen sarı kesme taştan yapılmış avlu duvarı vardır. Avluya, batı ve doğu yönündeki yuvarlak kemerli, Çapanoğlu Camii’ nin doğu kapısının benzeri olan ufak bir kapıdan girilir. Avluya doğu kapısından , 6 basamaklı, yarım yuvarlak, merdivenle inilir. Bu merdivenin güney tarafında, yapının kuzeydoğusuna yapışık, kare kaide üzerine oturan , armudi iri topuklu , çokgen gövdeli, beyaz kesme taştan yapılmış bir minaresi vardır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ali Efendi Camiisi türkiye de tanınan ve biline bir camisidir. bu cami Aşağıçatak mahallesinde , eski Yozgat – Sungurlu yolu üzerinde tam olarak yolun aşağısın da inşa edilmiş olan bir camidir. Ali Efendi Camiisi kırma çatılı kagır duvarlı bir camidir.
+ Yorum Gönder