+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Dini Resimler Forumunda Mina'da ki Şeytan taşlama alanı - Resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Mina'da ki Şeytan taşlama alanı - Resimleri
  şeytan taşlama


  Mina'da ki Şeytan taşlama alanı - Resimleri.jpg

  Şeytan taşlama, Müslüman inancına göre Hac ibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir.

  Kimilerine göre şeytan Allah'a baş kaldırdığı için taşlanmakta, kimilerine göre de kötülüklerinden kurtulmak için taşlanmaktadır.

  Bu tören sırasında arkadan atılan taşlar ve izdiham sebebiyle çok sayıda Hacı adayı öldüğü için, Suudi Arabistan devleti bu şeytan kayasının etrafına iki katlı bir yapı inşa ederek bu ölümleri azaltmaya çalışmıştır.

  Umre,Müslümanların Kabe yi ziyaret etmelerine denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yani kısaca hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir. Bu görevi yerine getirene de hacı yerine mutemir (yarı hacı) denir. Umre ziyaret demektir (itimar'dan umre). Fıkhi tanımı şöyledir: Hac gibi bir zamana (mevsime) bağlı olmadan ihrama girerek Kabe'yi tavaf, say etmek, tıraş olmaktır. Kabe, Mekke'de Mescidi Haram'ın ortasındaki 13x12x11'lik küp şeklinde, Hz. İbrahim'in Hz. cebrail rehberliğinde inşa ettiği bir yapıdır. Umre kelimesi Kur'an ve Hadis'te geçer. Kuran'da: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın." şeklindeyken Hadis'te: "İki umre arasındaki küçük günahların keffaretidir umre." halindedir.

  Umre Hanefilerle Malikilerde sünnet, Şafiilerle Malikilerde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir.Hac ve umreyi peş peşe yapmak İslama göre umre menduptur (tavsiye edilmiş). Arefe ve Bayram günlerinde yapılırsa "umre mekruh" adını alır.

  İslamiyete Göre Umre Yapacakların Bilmesi Gereken Kavramlar
  Menasık: Hacla ilgili işler, ibadetler.
  Hac ayları: Şevval ve zilkade. Zilhicce'nin de ilk 10 günü.
  Afakiler: Mekke'ye mikat dışından gelenler.
  Mikat: İhramsız geçilemeyecek sınırlar. Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatı Irk, karn, Yelemlem olarak beş noktadır.
  Hıll: Harem ile mikat arası.
  İhram: Normal zamanda helal olan davranışların bırakılması. Aynı zamanda bu amaçla giyilen iki parçadan oluşan giysi.
  İzar ve rida: İhram giysisi. Alt parçaya izar, üst parçaya rida denir. Beyazdır.
  Harem: Mekke ve çevresindeki avlanma yasağı olan bölge. En yakın sınır Tenim.
  Tavaf: Kabe etrafında 7 kere dönmek.
  Şavt: Her bir dönüş.
  Say: Safa ile Merve (Mescidi Haram'ın doğusundaki iki tepe)arasında 4 gidiş 3 gelişle yapılan şavt.
  İstilam: Her şavtta Haceri Esved'i selamlama.
  Cinayet: Hac veya umrede yapılması gereken ibadetin terk edilmesi, zamanında yapılmaması, ihramlıyken yasak işlerin yapılması.
  İhsar: İhrama girmiş müslümanın tavaf ve vakfeden alıkonulması.
  Hedy: Kurban.
  Mevsim: Hac zamanı.
  Tehallül: İhramdan çıkış.
  Halk: Saçların dipten kesilmesi.
  Taksir: Saçları kısaltma.
  Belirli günler: Zilhicce'nin ilk 10 günü.
  Kurban günleri: Zilhicce'nin 10. 11. 12. günleri. Mina günleri de denir.
  Terviye: Suya kanmak.

  Umrenin Yapılışı
  Umreci genellikle uçakla Mekke'ye gider. Mikat'tan ihramsız geçemeyeceğinden uçakta, hatta memleketinde ihrama girebilir. İhramın sebebi temizlik ve sağlıktır, bunun için beyaz renkte ve dikişsizdir. Başın açık ve ayakların çıplak olması da bu sebepledir. Yüzbinlerce insanın saç sakal, elbise, ayakkabı çeşitliliği içinde dünyanın dört bir tarafından doğrudan buraya gelmesi halinde çıkacak hastalıklar bu süretle engellenir. Eşitlik ve kardeşliğe, ölüye benzemeye, dayanılmaz sıcağa karşı önleme de dikkat edilmektedir. İhrama girmekle ihram yasaklarını kabul etmiştir (cinsellik yoktur, kavga ve küfür yoktur). Mikat noktasını geçmeden önce tırnaklarını keser, abdest alır, tıraş olur, ayaklar çıplaktır, çanta ve kemer taşıyabilir. Kadınlar için normal elbise, eldiven, çorap, ayakkabı caizdir.

  İhramın sünneti olarak iki rekat namaz kılar. Niyet, telbiye, tekbir, tehlillerle Mekke'ye girer. Eşyalarını eve bırakır. Haremi Şerif'e gider.

  Tekbir ve telbiyelerle içeri girer. Telbiye yüksek sesle yapılır. Kabe'nin çevresini 7 defa döner. Bu dönüş sırasında ıztıba ve remel yapar. Iztıba, ridanın bir ucunu sağ koltukaltından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Sağ omuz ve kol açılır. Remel, erkeklerin kısa adımlarla koşarcasına yürümesi demektir.

  Tavaftan sonra tavaf namazı kılar. 2 rekattir. Müstakil bir vacip namazdır.

  Umreci, namazdan sonra say için Mesa'ya (Safa ile merve) gider. Say yaptıktan sonra tıraş olup, ihramdan çıkar, umreyi bitirir. Hac'daki gibi Arafat, Mina, müzdelife, kudum ve veda yoktur. İsterse nafile kurbanı keser, isterse Mekke ve medine'deki kutsal yerleri gezer.

  Medine'de Peygamber Aleyyisselam'ın kabri şerifi, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennetülbaki, Uhud şehitleri ziyareti. Mekke'de Rasulullah'ın doğduğu ev, Cennetülmualla, Nur dağı, Sevr mağarası, Cin mescidi, Cebeli Kubeys görülecek yerlerdir.

  Hac ve umrede yapılması yasak işleri yapmaya cinayet denir. Her cinayetin cezası vardır.

  -Umreyi bozan, kaza ve kurban gerektiren cinayetler: cinsel ilişki, cünüp olarak tavaf etmek, ihram noktasını ihramsız geçmek, say'i terk etmek.

  -Sadaka gerektiren cinayetler: İhramlıyken koku sürünmek, tıraş olmak, başı örtmek, abdestsizlik, şavtları eksik yapmak, haşere öldürmek, tırnak kesmek, kıl koparmak.

  -Bedel gerektiren cinayetler: İhramlıyken avlanmak, yasak hayvanları yaralamak, yumurtasını almak, bitkileri koparmak kesmek.

  Hac, yapılış itibariyle üçe ayrılmaktadır. İfrad haccı, umresiz hac (temettu), umreli hac (kıran haccı). 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Müslüman olanların eğer durumu var ise ve sağlığında hiç bir sorun yoksa hayatlarında en az bir kere hacca gitmeleri gerekir. bu islamın şartlarından biridir. ayrıca insanların hacca giderken o rada ne yaptığını az çok bilmekteyiz en çok da hacca gidenlerin minaya gidip orada şeytan taşladıklarını bilmekteyiz.
+ Yorum Gönder


hac mina,  şeytan taşlama,  seytan taslama,  şeytan taşlama nedir,  hac şeytan taşlama,  mina nedir