+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Cehennem İsimleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cehennem İsimleri Nelerdir
  Cehennem İsimleri Nelerdir Kısaca


  Hz Peygamber (SAV) Cebrail (Aleyküm Selam)'ma ; “Cehennemin katlarının sakinleri kimler olacaktır?” diye sorunca, Cebrail (Aleyküm Selam) sözlerine şöyle devam etti;


  Birinci cehennemin ismi, Sair'dir


  İkinci cehennemin ismi, Leza'dır


  Üçüncü cehennemin ismi, Sakar'dır


  Dördüncü cehennemin ismi, Cahim'dir


  Beşinci cehennemin ismi, Cehennem'dir


  Altıncı cehennemin ismi, Haviye'dir


  Yedinci cehennemin ismi, Hutame'dir


  Cebrail (Aleyküm Selam) sözlerinin burasında Hz Peygamber (SAV)’den çekinerek susunca, Hz Peygamber (SAV) kendisine; “Yedinci kata kimlerin yerleştirileceğini bana söyle!” dedi Bunun üzerine Cebrail (Aleyküm Selam); “Yedinci kata da ümmetinden büyük günah işleyipte tevbesiz ölenler yerleştirilecektir” dedi


  Cebrail (Aleyküm Selam)’in bu cevabı üzerine Hz Peygamber (SAV) bayılarak yere düştü ve Cebrail (Aleyküm Selam) ayılıncaya kadar mübarek başını kucağına dayadıAyılır ayılmaz, Cebrail (Aleyküm Selam)’e; “Ey Cebrail! Musibetim büyük ve derdim ağır Acaba ümmetimden cehenneme giren olacak mı?” diye sordu Cebrail (Aleyhisselam)’de: “Evet ümmetinden tevbe etmedikleri halde ölen büyük günah işleyenler cehenneme girecektir” dedi


  Cebrail (Aleyküm Selam)’in bu cevabı üzerine Hz Peygamber (SAV) tekrar ağlamaya başladı Arkasından Hz Peygamber (SAV) eve kapandıSadece namaz kılmak için odasından çıkıyor ve hiç kimse ile konuşmaksızın mescide gidiyordu Namazda ağlıyor ve Allah (cc)’a yalvarıyordu Böylece üç gün geçti


  Üçüncü günü Hz Ebu Bekir kapısına geldi ve içeri girmek için izin istedi Fakat içerden hiçbir cevap gelmeyince ağlaya ağlaya geri döndü Arkasından Hz Ömer, daha sonra Selman-ı Farisi de girmek için izin istedi Fakat içerden yine cevap gelmeyince onlarda ağlamaya başladılar


  En son Hz Fatıma Hz Peygamber (SAV)’in kapısına geldi ve izin istedi Hz Peygamber (SAV) o sırada secde de idi Kızının sesini duyunca başını secdeden kaldırdı ve girmesi için kızı Hz Fatıma’ya izin verdi


  Hz Fatıma Hz Peygamber (SAV)’i görünce ağlamaya başladı Çünkü Hz Peygamber (SAV) ’in çehresini sararmış görmüştü Devamlı ağlamaktan ve üzüntüden yanaklarında iz kalmıştı Bu durumu görünce; “Ey Allah (cc)’ın Resulü! Sana ne indi?” diye sordu Hz Peygamber (SAV’de bütün olanları anlattı


  Hz Fatıma; “Ey Allah (cc)’ın Resulü! Ümmetinin büyük günah işleyenleri cehenneme nasıl girecek?” diye sordu Hz Peygamber (SAV)’de bu soruyu şöyle cevaplandırdı: “Azap melekleri, erkekleri sakallarından, kadınları ise saç örgüleri ile alınlarından tutup sürüklerler Ümmetimin nice yaşlıları sakallarından tutulup cehenneme doğru sürüklenirken; “Ah yaşlılık, ah zavallılık!” diye feryat ederler Sakalından tutulup cehenneme sürüklenen nice gençlerde; “Vah gençliğime, eyvah güzelliğime!” diye bağırır Buna karşılık ümmetim içinde, alınlarından tutulup cehenneme doğru sürüklenen nice kadınlar da; “Eyvah rezil oldum, eyvah üstüm başım açıldı!” diye feryat ederler


  Böylece onlar cehennemin baş sorumlusu Malik’e teslim edilirler Malik onlara kim olduklarını sorunca; “Bizler kendilerine Kur’an indirilenlerdeniz, bizler Ramazan ayında oruç tutanlardanız” diye cevap verirler O zaman Malik; “Kur’an sadece Muhammed’in ümmetine indirildi” deyince, hemen Hz Muhammed’in adını hatırlayarak; “Bizler Muhammed ümmetindediz” diye bağırırlar Fakat Malik de onlara şöyle der: “Peki, Kur’an da sizi Allah (cc)’ın emirlerine aykırı hareket etmekten alıkoyacak bir ayet yok muydu?”


  Bu Ümmetin günahkarları cehennemin kenarına kadar getirilip ateşle ve zebanilerle karşı karşıya bırakılınca; “Ey Malik! İzin ver de halimize ağlayalım” derler Malik’in izin vermesi üzerine gözyaşları kuruyuncaya kadar ağlarlar Gözyaşları akmaz olunca da kan ağlamaya başlarlar Bu durumu gören malik kendilerine; “Eğer bu ağlama dünyada iken olsaydı, ne iyi olurdu Eğer bu ağlama dünyada ve Allah (cc) korkusu ile meydana gelseydi, bu gün size ateş hiç dokunmayacaktı” der


  Arkasından Malik zebanilere; “Haydi şunları cehenneme atıverin” diye emir verir Bu ümmetin günahkarları ateşe atılınca hep birlikte; “La İlahe İllallah” diye seslenirler Onlar böyle seslenince ateş geri çekilir Bunun üzerine Malik cehenneme; “Ey Ateş, onları yakala!” diye emir verir Cehennem de; “Onları nasıl yakalayayım, hepsi La İlahe İllallah diyorlar” diye cevap verir


  Bunun üzerine Malik; “Evet, öyle demelerine rağmen onları yakalayacaksın Çünkü Arş’ın Rabbi böyle emretmiştir” deyince ateş üzerlerine dönerek onları yakalayıverir Bu ümmetin günahkarları Allah (cc)’ın dilediği kadar bir süre cehennemde kalırlar Cehennemdeyken; “Ya Erhamerrahimin, ya Hannan, Ya Mennan” diyerek Allah (cc)’a yalvarırlar Allah (cc)-u Teala’nın hükmü yere gelince Cebrail’e; “Ya Cebrail! Muhammed ümmetinin günah-karları ne durumdadır?” diye sorar Cebrail de; “Ya Rabbi! Onların durumlarını sen daha iyi bilirsin!” diye cevap verir Allah (cc)-u Teala, Cebrail’e; “Git de gör bakalım, ne durumdadırlar?” diye emir verir


  Bu emir üzerine Cebrail, Malik’in yanına varır Cebrail’i görünce; “Ey Cebrail! Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sorar Cebrail de ona; “Muhammed ümmetinin günahkarlarına ne yaptın?” diye sorar Malik, Cebrail’in bu sorusuna; “Durumları pek fena, kaldıkları yer çok dar Ateş vücutlarını ve etlerini yedi bitirdi, geride sadece yüzleri ve kalpleri kaldıÇünkü buralarında iman parıldıyordu” diye karşılık verir


  O zaman Cebrail, Malik’e; “Onların üzerinden cehennem kapağını kaldır da kendilerini göreyim” der Cebrail böyle deyince Malik, cehennem muhafızlarına derhal emir verir ve bu ümmetin günahkarları üzerinden cehennem kapağı kaldırılıverir Bu ümmetin cehennemlikleri Cebrail’i ve onun güzelliğini görünce onun bir azap meleği olmadığını hemen anlayarak kim oldğunu sorarlar Malik de;“Bu dünyada Muhammed’e vahiy getiren Cebrail’dir” diye cevap verir Bu ümmetin cehennemlikleri Hz Muhammed’in adını duyunca hep bir ağızdan yüksek sesle; “Ya Cebrail! Muhammed’e günahlarımızın bizi kendisinden ayrı düşürdüğünü ve ne kadar kötü şartlar içinde bulunduğumuzu haber ver” derler


  Bunun üzerine Cebrail oradan ayrılarak Allah (cc)’ın huzuruna varır Allah (cc)-u Teala kendisine; “Muhammed’in ümmeti ne durumda?” diye sorunca, bu soruya; “Ya Rabbi! Durumları çok fena ve yerleri çok dar!” diye karşılık verir O zaman Allah (cc)-u Teala; “Peki onlar senden bir şey istediler mi?” diye buyurur Cebrail de; “Evet, peygamberlerine içinde bulundukları kötü durumu bildirmemi istediler” diye cevap verir Bunun üzerine Allah (cc)-u Teala, Cebrail’e;“Git, durumu Muhammed’e bildir” diye buyurur


  Allah (cc)-u Teala’nın bu emri gereğince Cebrail, hemen Hz Peygamber (SAV)’in yanına gider Hz Peygamber (SAV)'in yanına varır varmaz şöyle der: “Ya Muhammed! Ümmetinden şu anda cehennem azabı çeken günahkarlar adına sana geldim Onlar durumlarının çok kötü ve yerlerinin çok dar olduğunu sana bildiriyorlar”


  Bunun üzerine Hz Peygamber (SAV) hemen Arş’ın altına giderek secdeye kapanır O zaman Allah (cc)-u Teala; “Başını kaldır da iste Ne istersen verilecektirŞefaatçı ol şefaatın kabul edilecektir” buyurur


  Allah (cc)-u Teala’nın bu buyruğuna karşılık Hz Peygamber (SAV): “Ya Rabbi! Ümmetimin günahkarları ile ilgili hükmünü uyguladınŞimdi onlar hakkında benim şefaatımı kabul eyle” der Allah (cc)-u Teala, Hz Peygamber (SAV)’in bu dileğine şöyle cevap verir: “Senin onlarla ilgili şefaatını kabul ediyorum Hemen cehenneme git ve (La İlahe İllallah) diyen herkesi oradan çıkar”


  Allah (cc)-u Teala’nın bu emri uyarınca Hz Peygamber (SAV) hemen Malik’in yanına gider ve; “Ey Malik! Ümmetimin günahkarları ne durumdadır?” diye sorar Malik bu soruya: “Durumları çok fena ve yerleri çok dar!” diye cevap verir Bunun üzerine Hz Peygamber (SAV) ona: “Kapıyı aç ve kapağı kaldır!” diye buyurur Az sonra cehennemlikler Hz Peygamber (SAV)’i görünce hep bir ağızdan ve yüksek sesle:“Ya Muhammed! Ateş derilemizi ve ciğerlerimizi yakıp kül etti” diye seslenirler


  Daha sonra Hz Peygamber (SAV) hepsini cehennemden çıkarıverir Ateş onları yemiş, kül ve kömür haline getirmiştir Hz Peygamber (SAV) alıp onları cennetin kapısı önünden geçen ve hayat nehri adını taşıyan bir nehre götürür Bu nehre girip yıkanırlar Oradan da ak yüzlü birer delikanlı olarak çıkarlar arkasından da cennete yerleştirilirler Diğer cehennemlikler müslümanların oradan çıkarıldıklarını görünce:“Keşke bizde Müslüman olsaydık, bizde cehennemden çıkardık!” derler Nitekim Allah (cc)-u Teala ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur: “Bir zaman gelir ki, kafirler; keşke Müslüman olsaydılar, diye arzu ederler” (Hicr; 2)


  Ebu Said (RA) şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (SAV) okudu: "Ey Muhammed! Hâlâ gaflet içinde bulunanları ve hâlâ inanmayanları, onları işin bitmiş olacağı o hasret günü ile uyar" (Meryem; 39)


  Sonra dedi ki: "(Kıyâmet günü) ölüm alaca bir koç suretinde getirilir Cennetle cehennem arasında yer alan sur üzerinde durdurulur Önce: "Ey cennet ahalisi!" diye bağırılır, onlar başlarını kaldırırlar Sonra: "Ey cehennem ahâlisi!" diye bağırılır, onlar da başlarını kaldırırlar Sonra sorulur: "Bunu tanıdınız mı, nedir bu?" Hepsi birden: “Evet tanıdık, Bu ölümdür!" derler Koç yatırılır ve kesilir Arkasından da önce cennetliklere: “Ey Cennetlikler! Artık size ölüm yok” denir Sonra cehennemliklere de: “Ey Cehennemlikler! Bundan sonra size de ölüm yok” diye seslenilirİşte bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahına bir ferah daha ziyade olur Cehennem ehlinin kederine de bir keder daha ziyade olur” (Buhârî, Müslim, Tirmizî)
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  cehennem kötü olan insanların cezalandırılacağı yerdir bu yerin 7 tane ismi vardır bunlar Sair'dir ,Leza'dır ,Sakar'dır, Cahim'dir, Cehennem'dir , Haviye'dir, Hutame'dir.
+ Yorum Gönder