+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Mahşerde Hesap Vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mahşerde Hesap Vardır


  Mahşerde Hesap Vardır kısaca  Evete değerli kardeşlerimİnşaallah bu dersten itibaren birkaç ders MEAD yani insanın ölümden sonra başlayan hayat serüvenini,kabirde,berzah aleminde ve bilahare Mahşer gününde başına gelecekler hakkında ayet ve hadislerden istifade ederek izahatta bulunmaya çalışacağızBu dersimizde mahşer gününde karşılaşılacak olan HESAP konusunu birkaç başlık altında ele almaya çalışacağız


  1- KIYAMET GÜNÜNDE BÜTÜN İNSANLARDAN HESAP SORULACAK


  Kuranı Kerim A,raf suresinin 6Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyorBiz kendilerine peygamber gönderilen kimseleri ve peygamberleri sorgulayacağız


  2- KIYAMET GÜNÜNDE BÜTÜN AMELLERDEN HESAP SORULACAKTIR  yine şöyle buyurulmaktadırYaptığınız amellerden mutlaka sorgulanacaksınız Nahl93


  Bir başka ayette ise şöyle buyurulmaktadırKim zerre kadar bir hayır işlerse onu görür ve kim zerre kadar şer ve kötülük işlerse o da onu görürZilzal7-8


  Evet bu ayetlerde açıklanan şey genel kaidedir Ancak bazen yapılan bir amel o kadar değerli olur ki kötü amelleri bağışlatır ve yok eder Bazı ameller de Allah Korusun,o kadar kötü ve çirkef olur ki insanın yaptığı bir takım iyi amelleri bile yok eder


  3- BÜTÜN DURUMLARDAN HESAP SORULACAK


  Kuranı Kerim şöyle buyurmuşturİçinizde olanları açığa vursanız da,saklasanız da Allah onlardan ötürü sizden hesap soracaktırBakara 284


  Evet Allahu Teala hatta dış görünümü olmayan ve sadece insanın iç dünyası ve niyetiyle ilgili olan günahlardan dahi insana hesap soracaktırŞirk, riyakarlık, hakkı gizlemek ve gibi


  HER YERDE YAPILAN AMELDEN HESAP SORULACAKTIR

  Kuranı Kerim Hz Lokmanın dilinden oğluna yaptığı vasiyetlerden birisini şöyle naklediyor
  Ey oğlum yaptığın iş, gerçekten bir hardal tanesi ağırlında olsa da bu, ister bir kaya parçasının arasında, veya göklerde veya yerde nerede olursa, olsun Allah onu kıyamet gününde getirip önüne hazır edecek ve karşılığını verecektir Hiç şüphesiz Allah latif ve her şeyden haberdar olandır Lokman 16

  evet amelin küçüğü, uzaklığı, gizliliği veya karanlıkta olması hiçbir zaman onu Allahın bilgisinden uzak tutmaz O her şeyi, her şekliyle her zaman bilir

  Burada Kuranda geçen ve zahirden hesap sorulmayacağı anlaşılan iki ayetin gerçek tefsirini verip geçelim

  Kasas suresinin 78 Ayetinde şöyle buyuruyorGünahkarlara yaptıkları günahlar sorulmaz

  Bu ayet Karundan bahsederken, zamanın Karunlarına bir uyarı ve ikazdır Ey Karunlar elinizde fırsat varken gafleti bırakın ve yanlış yoldan geri dönün, zira Allahın kahru gazabına müptela olduktan sonra artık ne bir mazeretiniz olup olmadığı sorulur, nede tevbeniz kabul edilir Evet bu ayet ahiretle değil, dünya ile ilgili bir ayettir Dönüş ve tevbe zamanı geçtikten sonra artık zalimlere bir şey sorulmadan helak edileceklerini açıklamaktadır Ahiretteki hesapla ilgili değildir

  Rahman suresinin 39 Ayetinde ise şöyle buyurmaktadırO gün kıyamet gününde insan ve cinlere hesap sorulmaz

  Bazı hadislerde bu hadis şöyle açıklanmıştır kıyamet gününün değişik menzilleri vardır ki bunların bazısında yokturİşte bu ayet sorgulama olmayan menzillerle ilgilidir

  KİM HESAP ALACAK VE SORGULANACAK,Kıyamet gününde asıl hesap soracak ve sorgulayacak olan Allahu Tealadır Enbiya suresi 47 Ayette şöyle buyuruyor, Hesap görücüler olarak biz yeterizÖyle bir sorgulayıcı ve hesap görücüdür ki, bir taraftan şefkatli diğer taraftan ise her şeyi en ince noktalarına kadar bilen ve bunu en süratli bir şekilde yapmaya muktedirdir Evet şöyle buyuruyor bir başka ayetinde,O hesap görücülerin en süratlisidirEnam, 62

  Birisi Hz Ali (as)a,Allah bunca insanın hesabını nasıl soracak, diye sorunca, imam (as) şöyle buyurdu,Bütün insanları rızıklandırdığı gibi, onları hesaba da çekecektir

  Burada bir soruya cevap vermemiz gerekir, o da şudur,Eğer Allahu Teala süratle hesap görücüyse veya hadislerde geçtiği gibi bütün insanların hesabı Allaha göre bir göz kapayıp açma kadar bile sürmez ise neden bazılarının hesabının uzun süreceğini de yine hadislerde okuyoruz, Cevabı şudur ki, hesabın uzaması hesap görücünün zaaf ve güçsüzlüğünden değil hesap verenin cevabının uzun sürmesinden kaynaklanacaktır Yani uzun hesap vermenin kendiside bir nevi ceza mahiyeti taşımaktadır

  Bazı hadislerde ise Allahu Tealanın kendisine ait olan bu yetkiyi her ümmetin kendi ilahi rehberine bırakacağını beyan etmektedir Nasıl ki bir fiili sebepler vasıtasıyla gerçekleştirmektedir Mesela insanların canını almayı meleklere bıraktığı gibi Mesela bir rivayette Allahu Tealanın peygamberlerden, peygamberler vasilerinden ve imamların ise ümmetlerden hesap soracağı ve onları sorgulayacağı belirtilmektedir

  İmam Sadık (as)dan bir diğer hadiste ise şöyle nakledilmiştir,Her grubun hesabını görmek o grubun kendi zamanının imamına aittir

  VİCDAN MUHAKEMESİ
  O gün insanı sorgulayacak bir diğer şey ise insanın kendi nefsi ve vicdanıdırKuranda bu konuda şöyle buyurulmaktadırBugün sana hesap görücü ve sorgulayıcı olarak kendi nefsin vicdanın yeter
  İmam Sadık (as)dan şöyle rivayet edilmiştirİnsan yaptığı amelleri öylesine hatırlayacaktır ki sanki o anda onları yapmıştır Bu yüzden hayret, şaşkınlık ve korku içerisinde şöyle derler

  Evet biz ilahi mahkemeden önce kendi vicdan mahkememizde mahkum olacağız Allah o hassas günde bize kendi adaletiyle değil, lütuf ve merhametiyle davransın Amin
  selam ve dua ile.
 2. Emine
  Devamlı Üye

  Yaptıklarımız yüzünden hepimiz mahşer günü hesaba çekileceğiz. Sadece biz değil Peygamberler dahil hesaba çekilecektir. Orada nefsimizden hesap sorulacaktır. Dünya da ne yaptıysak o gün hepsi karşımıza çıkacaktır.
+ Yorum Gönder