+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kıyamet kopmadan önce Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kıyamet kopmadan önce

  Kıyamet kopmadan önce hakkında bilgi  Son günlerde bazı ilahiyatçılar, hazreti İsa’nın gelmeyeceği iddiasını ortaya atarak yeni bir tartışma daha başlattılar Geçenlerde, bu konuda icma (ittifak) bulunduğu için, Hzİsa’nın geleceğine inanmamanın insanı dinden çıkartacağını vesikaları ile bildirmiştikİmam-ı a’zam, imam-ı Malik, imam-ı Safii, İmam-ı Ahmed, imam-ı Es'ari, imam-ı Maturidi, Suyuti, Teftazani, F Razi gibi Ehli sünnet büyüklerinin Hz İsa’nın geleceği konusunda ittifakının bulunduğunu yazmıştık
  Şimdi de, buna bağlı olarak Hazreti Mehdi’nin gelmeyeceği konusu tartışılmaya başlandı Tartışmayı başlatanlar da yine aynı guruh Aklı naklin üstünde tutan, kendi akıllarının almadığı hadis-i şerifleri, İslam büyüklerinin sözlerini inkar eden guruh Geçenlerde bunlardan biri, Hz İsa konusunda; bütün hadis kitaplarında geçiyor, inkarı mümkün değil ancak bunlar akla mantığa aykırı, kabulü mümkün değil dedi Bu nasıl bir mantık bu nasıl bir akıl, bu duruma nasıl gelindi anlamak mümkün değilŞu anektot böyle “aykırı” davranışların sebebini anlamamızı biraz kolaylaştırıyor 1950’li yıllarda, dini okullar açılıp dini faaliyetler yoğunlaşınca, bazı kesimler rahatsızlıklarını dile getirirler Daha sonra, “Bu okullara, dini mihraptan yıkmak için müsaade ediliyor!” cevabı ile de rahatlarlar
  Şimdi gelelim hazreti Mehdi konusuna Hz Mehdi’nin geleceği hadis-i şeriflerle bildirilmiş, İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin (Alamat-i Mehdi), İmam-ı Süyutî hazretlerinin (El-bürhan) ve İmam-ı Şaranî hazretlerinin (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitaplarında, iki yüze yakın alameti açıklanmıştır Bu hadis-i şeriflerden bazıları şunlar:
  “Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar” (Tirmizî)
  “Yeryüzüne dört kişi malik oldu İkisi mümin, ikisi kâfir idi Mümin olan Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi Kâfir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi Beşinci olarak, benim evladımdan biri yeryüzüne malik olacaktır” (İSüyuti)
  “Eshab-ı Kehf, Hz Mehdinin yardımcıları olacak ve Isa aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir Isa aleyhisselam, Deccal ile harb ederken, Hz Mehdi, onunla beraber olacaktır Bunun hükümdarlığı zamanında, her zamankinin aksine olarak ve hesabların tersine olarak, Ramazan-ı şerifin 14 günü güneş ve ilk gecesinde ay tutulacaktır” (İSüyuti”
  “Mehdinin başı hizasında bir bulut olacaktır Buluttan bir melek, "Bu Mehdidir, sözünü dinleyiniz" diyecektir” (Ebu Nuaym)
  “Mehdi gelince daha önce görülmemiş bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir” (İbni Ebi Şeybe)
  “Isa, evlatlarımdan Mehdinin arkasında namaz kılacaktır” (İbni Hacer-i Mekki)
  “Benden sonra fitneler, harpler, hicretler olur O kadar yayılır ki fitnenin dokunmadığı müslüman kalmaz Bu kötü durum, Mehdi çıkıncaya kadar devam eder” (Ebu Nuaym)
  “Mehdi evlenir, bir oğlu olur Bu son doğan çocuk olur, ondan sonra kısırlık yayılır, doğum olmaz Böylece halk tükenir” (Kurtubi)
  İmam-ı Rabbanî hazretleri de, “Yeryüzünü küfür ve kâfirlik kaplamadıkça, Mehdi gelmez” hadis-i şerifini naklederek, hazret-i Mehdi çıkmadan önce, küfür ve kâfirliğin her yere yayılacağını bildirmektedir
  Kütüb-i sitteden Buharî, Müslim, Ebu Dâvud, İbni Mace, Tirmizî ve diğer hadis âlimlerinin bildirdikleri bu hadis-i şerifleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamalarını akıl ve insaf sahibi hiç kimse inkar etmez, edemez Tevil de edemez Herkes dinin hükümlerini tevil etmeye kalkarsa ortada din diye bir şey kalmaz Bu kadar açık deliller karşısında, Hz Mehdinin gelmeyeceğini söylemek büyük cahillik ve büyük taassup olur

 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Allah'a taptığımız ve İslam'a inandığımız için kıyametin geleceğine ve bu dünyanın yok olacağına inanıyor ve iman ediyoruz. Kıyametle ilgili bazı alametler günümüzde görülmektedir.
+ Yorum Gönder