+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Ahir zaman ne demektir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ahir zaman ne demektir hakkında bilgi

  Ahir zaman  Ahir zaman kavramı bazı insanlar için tanıdık bir kavram olmayabilir Bu nedenle öncelikle bu kavramı kısaca açıklamakta yarar var Ahir zaman, "son dönem" anlamına gelir ve İslam'a göre kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak bir dönemi ifade eder

  Kuran'daki işaretler ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki detaylı açıklamalar biraraya getirildiğinde ortaya önemli bir sonuç çıkmaktadır Ayet ve hadisler ahir zamanın iki safhalı olduğunu göstermektedir Birinci devre dünyanın maddi ve manevi sorunlarla dolu olduğu bir dönem; bunun ardından gelecek ikinci devre ise "Altınçağ" olarak adlandırılan, Kuran ahlakının ve her alanda üstün bir refahın yaşanacağı bir çağdır Dünyanın, Altınçağ'ın sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir sosyal çöküş içine girmesiyle de kıyamet saatinin gelişi beklenmektedir

  Bu sitede, Ahir zaman alametlerini ayet ve hadisler doğrultusunda incelediğimiz bazı kitaplarımızdan seçmeler yapılmıştır Açıkça görülmektedir ki söz konusu işaretler birbiri ardınca, birebir tasvir edildiği şekilde, içinde yaşadığımız çağda ortaya çıkmaya başlamıştır On dört asır öncesinden bildirilen alametlerin çıkışı, inananların Allah'a olan iman ve bağlılıklarını artıran son derece büyük olaylardır Bu kadar işaretin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde art arda gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir Bu işaretler Allah'ın inanan kullarına birer müjdesidir

  İlerleyen bölümlerdeki çalışmamız da Rabbimizin "Ve de ki: Allah'a hamdolsun O size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız" (Neml Suresi, 93) vaadi doğrultusunda hazırlanmıştır Özellikle belirtmek istediğimiz önemli bir husus da şudur ki, her şeyin en doğrusunu Allah bilir Her konuda olduğu gibi ahir zaman hakkında da O'nun bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur.
 2. Zahra
  Üye

  Ahir Zamanın diğer anlamı son zaman demektir ve Kıyametten önce yaşanacak olan son devir ile ilgilidir. Ahir zaman da bazı alametler olacaktır ve bunlara Kıyamet Alametleri denmektedir Kuranı Kerim de söylenilen alametler gerçekleştiği vakit Ahir zaman vaktidir ve bu zamandan çok kısa bir süre sonra Kıyamet kopacaktır.
+ Yorum Gönder