+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Islam Ahlakı Yeryüzünde Hakim Olacaktır Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Islam Ahlakı Yeryüzünde Hakim Olacaktır Hakkında Bilgi

  Islam Ahlakı Yeryüzünde Hakim Olacaktır


  Allah, şirk koşmadan katıksız olarak Kendisine kulluk eden, O'nun rızasını kazanmaya yönelik hayırlı işler yapan müminleri "güç ve iktidar sahibi" yapacağını müjdelemektedir:

  Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak; kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır (Nur Suresi, 55)

  Hak dini içtenlikle yaşayan salih kulların yeryüzüne mirasçı kılınmasının İlahi bir kanun olduğu da ayetlerde şöyle bildirilir:

  Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varis olacaktır" diye yazdık (Enbiya Suresi, 105)

  "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğizİşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır)" (İbrahim Suresi, 14)

  Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık (Yunus Suresi, 13-14)

  Musa kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin Gerçek şu ki arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar En güzel sonuç muttakiler içindir" dedi Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık" (Musa) "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek" dedi (Araf Suresi, 128-129)

  Allah yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de" Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır (Mücadele Suresi, 21)

  Yukarıdaki ayetlerde verilen müjde ile birlikte Allah, müminlere çok önemli bir vaatte daha bulunmaktadırİslam dininin bütün dinlere üstün kılınmak için insanlığa gönderildiği Kuran'da şöyle bildirilir:

  Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur (Tevbe Suresi, 32-33)

  Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile (Saf Suresi, 8-9)

  Hiç kuşkusuz Allah, vaadinin gerçekleşeceğinde şüphe olmayan ve vaadinden dönmeyendir Sapkın felsefeleri, çarpık ideolojileri ve batıl din anlayışlarını ortadan kaldıracak, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan güzel ahlak İslam ahlakıdır Yukarıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi, inkarcıların ve müşriklerin bu büyük olayı engelleyebilmesi ise söz konusu değildir

  İslam ahlakının tam anlamıyla yaşanacağı bu dönem sevginin, fedakarlığın, yardımlaşmanın, dürüstlüğün, sosyal adaletin, güven ve huzurun hakim olacağı bir zaman olacaktır Cennet benzeri özellikleri nedeniyle Altınçağ olarak adlandırılan böyle bir dönem bugüne kadar yaşanmamıştır Bu kutlu dönem kıyamet öncesinde yaşanacaktır; şu an Allah'ın takdir ettiği zamanı beklemektedir
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Tek galip Allah'tır. Zafer her daim Allah'ındır. Allah'ın indirdiği dinimizin güzelliği, insan hayatını olumlu yönde geliştirmektedir. Şüphesiz ki Allah nurunu tamamlayacaktır.
+ Yorum Gönder