+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Dabbenin çıkışı kıyamet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dabbenin çıkışı kıyamet

  Dabbenin çıkışı kıyamet Hakkında Bilgi  O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler (Neml Suresi, 82)

  Kuran'da "dabbe"den bahsedilen Neml Suresi'nin 82 ayetinde "o sözün insanların başına geldiği" bir döneme işaret edilmektedir Bu ayeti ve dabbe kelimesi ile neyin kastedildiğini tam olarak anlayabilmek için "o söz" kelimesinin Kuran'da ne şekilde kullanıldığının üzerinde düşünmek gerekmektedir

  "O söz" kelimesinin Arapçadaki karşılığı "kavl"dir ve Kuran'da "anlaşma ve söz" anlamlarında kullanılmaktadır Bu iki anlamın dışında aynı kelimenin "görüş, inanç, düşünce ve akide" gibi anlamları da bulunmaktadır

  Kavl kelimesi bazı ayetlerde müminlerin güzel ve maruf sözleri, insanlara yaptıkları tebliğ ve konuşmalar anlamında kullanılmaktadır Örneğin Allah müminlere "Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır" (Bakara Suresi, 263) şeklinde buyurmaktadır Bir diğer ayette ise yetimlere ve yoksullara "güzel (maruf) söz" (Nisa Suresi, 8) söylenilmesini emretmektedir

  Bu anlamının yanı sıra, "kavl" kelimesi ayetlerde doğrudan Kuran anlamında da kullanılmaktadır Allah'ın Hz Muhammed aracılığıyla insanlara indirdiği hikmetli sözleri birçok ayette "söz" kelimesiyle ifade edilmektedir Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir:

  Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür (Tarık Suresi, 13)

  Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür (Tekvir Suresi, 19)

  O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir (Tekvir Suresi, 25)

  Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (Müminun Suresi, 68)

  Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür O, bir şairin sözü değildir Ne az inanıyorsunuz? Bir kahinin de sözü değildir Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? (Hakka Suresi, 40-42)

  Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi "kavl" kelimesi bazı ayetlerde Kuran'ı -Allah'ın sözünü- tanımlamak için kullanılmaktadır

  "Kavl" kelimesi Secde Suresi'nin 13 ayetinde Allah'ın sözünün -vaadinin- gerçekleşmesi olarak kullanılmaktadır:

  Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik Fakat Benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (İnkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım" (Secde Suresi, 13)

  Saffat Suresi'nin 31 ayetinde ise söz kelimesi Allah'ın yıkımı ve azabı olarak ifade edilmiştir:

  “Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azab va'di) üzerimize hak olduŞüphesiz, (azabı) tadıcılarız” (Saffat Suresi, 31)

  Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi Allah'ın vaat ettiği sözü, cehennemin inkar eden insan ve cinlerle tamamen doldurulması, azabın insanlar üzerine hak olmasıdır "O söz" gerçekleştiğinde inkar edenler sonsuz cehennem azabıyla karşılaşacaklardır "Söz" kelimesinin vaat anlamında kullanıldığı diğer ayetler ise şu şekildedir:

  Biz, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun 'varlık ve güç sahibi önde gelenlerine' emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar Artık onun üzerine söz hak olur da, onu kökünden darmadağın ederiz (İsra Suresi, 16)

  Böylelikle biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş (azab gerekmiş) onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır" diye vahyettik (Müminun Suresi, 27)

  Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar derler ki: "Rabbimiz, işte bizim azdırıp-saptırdıklarımız bunlar; kendimiz azıp saptığımız gibi, onları da azdırıp saptırdık (Kasas Suresi, 63)

  Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar (Yasin Suresi, 7)

  (Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir) (Yasin Suresi, 70)

  Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş ümmetlerde (yürürlükte tutulan azab) sözü onların üzerine hak oldu Çünkü onlar, hüsrana uğrayan kimselerdi (Fussilet Suresi, 25)

  İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-geçmiş ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmuş kimselerdir Gerçekten onlar, ziyana uğrayanlardır (Ahkaf Suresi, 18)

  Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır, artık konuşmazlar (Neml Suresi, 85)

  Ayetlerde de görüldüğü Allah'ın sözü tüm inkar edenler için "büyük bir helak ve sonsuz bir azap"tır Üzerine "söz hak olmuş" olan kimseler için bir kurtuluş, çıkış ya da kaçış yolu yoktur Onlar hem dünyada hem de ahirette büyük bir azaba uğrayacak, bu azaptan hiçbir şekilde uzaklaşamayacaklardır Çünkü bu, Allah'ın vaadidir ve Allah vaadinden dönmez

  Buraya kadar incelediklerimizden Allah'ın sözünün sonsuz azabın başlayışına, dolayısıyla kıyamet gününe baktığı anlaşılmaktadır O gün Allah'ın sözü inkar edenler üzerine hak olacak ve onlar büyük bir helak ile azaba uğrayacaklardır

  Kıyametin gelişi ise pek çok alametle anlaşılacaktırİşte ahir zamanda meydana gelecek olan bu alametlerden biri de Neml Suresi'nde bildirilen "dabbe"nin çıkışıdı
 2. Zahra
  Üye

  Kıyametin Alametlerinden biri de Dabbe ismi verilen bir hayvanın ortaya çıkmasıdır. Bazı bilgilere göre bu hayvan Salih Peygamberin hayvanıdır ve kayanın içine girmiş Kıyamete yakın bir zaman da kayanın içinden çıkıp Kafir olan insanları kovalayacaktır ve o kadar hızlıdır ki kimse onu geçemez.
+ Yorum Gönder