+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kuran'da Dabbetü'l-arz Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kuran'da Dabbetü'l-arz Hakkında Bilgi
  Dabbetü'l-arz la alakalı bilgi


  Dabbe: Hayvan, canlı"Debbe" kökünden türemiş bir isimdir "Debbe" hafif yürüme, debelenme demektir Hayvanlar ve haşereler için kullanılır Bunun yanı sıra içkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün etrafına sirayeti gibi hareketi gözle fark edilemeyen şeyler için de kullanılır

  Kuran'da "Dabbe" kelimesinin geçtiği pek çok ayet vardır, ancak ahir zamanda gerçekleşen bu özel olayı anlatan tek ayet Neml Suresi'nin 82 ayetidir "Dabbe"nin bu ayette ifade edilen özelliklerini tahlil ettiğimizde şunları görürüz:

  1 Dabbe, "debb" eden; yani hareketli, canlı, bir varlıktır

  2 Dabbe, yerden, topraktan (minelard) mamuldür

  3 Dabbe, "konuşan" ve belli bir mesaj veren bir şey ya da varlıktır ve bu konuşması tüm insanlara ve insanlığa (nasa) yöneliktir


  Ünlü müfessirlerden Elmalılı Hamdi Yazır'ın ifade ettiğine göre, dabbe kelimesinin yaygın kullanımı canlı hayvanlar için olsa da; "Dabbe" kelimesi asıl lügatte "mâyedübbü", yani debbeden, hafif yürüyen, debelenen olarak açıklanır Ve şu halde tren, araba, bisiklet gibi otomatik şeyler için de kullanılabilir

  Dabbe hakkındaki bu bilgileri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, bahsi geçen "Dabbetü'l-Arz"ın, günümüz teknolojisinin bir ürünü olan televizyon olabileceğini söyleyebiliriz Ayrıca, "dabbe" kelimesinin Arapçada "nekire" denilen, yani belirsiz kelime şeklinde kullanılmış olması, bunun bilinmeyen, tanınmayan bir varlık olduğunu ifade etmektedir

  Elmalılı Hamdi Yazır bu noktaya şöyle işaret etmektedir:

  "Bu âyette "dâbbe" diye nekre (belirsiz isim) olarak geldiğinden bunun bildiğimiz dâbbelerden bambaşka bir dâbbe olması akla gelir"

  Elmalılı Hamdi Yazır gibi müfessirlerin dışında bazı sözlük yazarları da, kelime anlamı olarak "dabbe"nin debelenen hareket eden her türlü teknik aleti de ifade edebileceğini söylemişlerdir Nitekim televizyon da, hareketleri ve hareketli görüntüleri aktaran, frekanslarla bilgi akışı sağlayan bir teknik alettir

  Ancak daha önemli olan, ahir zamanın işaretlerinden olan bu yerden mamul "dabbe"nin "insanlarla konuşması"dır Televizyon her şeyden çok bu yönüyle, ayetteki tarifi tecelli ettirmektedir Dünyada televizyonun ulaşmadığı bir ülke, bir millet, bir toplum neredeyse yokturİleri teknolojinin ürünü olan televizyon her topluma kendi dili ile hitap etmektedir

  Son olarak "dabbe"nin ayette belirtilen temel bir özelliği de bunun yerden çıkartıldığı veya "yerden mamul" olduğudur Televizyonun da, tüm parçaları, (cam ekranı, metal aksamı, vs) yerden, yeryüzündeki elementlerden meydana gelmektedir

  Belirtilen "dabbe"nin televizyon olduğu yönündeki görüşümüzü teyit eden bir başka nokta da, "dabbe"nin "ila en-nas" yani "insanlığa" seslendiği şeklindeki ifadedir Televizyon, yapısı itibarıyla, aynı anda tüm insanlığa mesaj veren bir aygıttır

  Yine son dönemlerde, "dabbeten minel'ard"ın mahiyeti çok tartışılmış, bazı Müslüman bilim adamları, "dabbe"nin, uyarıcı özelliği nedeniyle bir insan olabileceğini söylemişlerdir Ancak şunu hatırlatmalıyız ki, ayette belirtilen "insanları uyarma" görevi insanlar tarafından yapılıyor olsa da, bu insanların tüm dünyaya mesajlarını iletmeleri yine televizyon aracılığıyla gerçekleşmektedir Bu durum da -insan ya da kişi kelimesinin değil de "dabbe" kelimesinin kullanılmış olduğunu göz önüne alırsak- ayette söz konusu olanın bir kişi değil, televizyon gibi bir teknik alet olabileceği fikrini desteklemektedir

  Burada "dabbe" ile bir insanın kast edilmiş olmadığını ortaya koyan bir başka nokta da şudur: Ayette bahsi geçen "dabbe"nin yaptığı, insanlara "Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını söylemek"tir Halbuki bu, neredeyse tüm Müslümanların, şartlar oluştuğunda yaptıkları bir uyarıdır Bunun özellikle zikredilmiş olması, söz konusu "dabbe"nin sıradan bir insan ya da "canlı" olmadığını göstermektedir (En doğrusunu Allah bilir)
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  eski çağlarda "Dabbe'nin" anlamı örümcek ağıdır. Dabbe bir kıyamet alametidir örneğin güneş batıdan doğarsa kıyamet geldi demektir Dabbe'de öyle kıyamet günü geldiğinde Dabbe yükseğe çıkacaktır.
+ Yorum Gönder