+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Mevlit Kandili Hakkında Hutbe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mevlit Kandili Hakkında Hutbe
  Mevlit Kandili Hakkında Hutbe kısaca  Muhterem Müslümanlar!

  Önümüzdeki Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece "Mevlid Kandili", yani ay takvimine göre Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönü*müdür
  Hz Muhammed (sav), miladi 571 yılında Rebiulevvel aynın 12'nci gecesi Mekke'de dünyaya geldi Güneş henüz ufku ay*dınlatmadan, âlemler onun nuru ile aydınlandı
  Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz peygamberlik öncesi hayatında kendisini tanıyan herkesin gü*venini, saygı ve takdirini kazanmıştı Bu yüzden Mekkeliler ona, daha çocukluk döneminden itibaren "Muhammedü'l-emin" diyorlar; en kıymetli eşyalarını ona emanet ediyorlardı
  Kâbe'nin onarımı sırasında, "Hacer-i esved"in yerine konulması ile ilgili olarak çıkan anlaş*mazlıkta Mekkeliler onun hakemliğine razı oldular Çünkü haktan ve dürüstlükten ayrıldığı hiç görülmemişti
  Rasûlüllah (sav) Efendimiz, İslam’a da*vete başladığı sırada Mekke, putperestliğin merkeziydi Kâbe ve civarı putlarla doluydu Râsûl-i Ekrem (sav) yetim olarak büyümüştü, malî bakımdan da güçlü değildi Geleneklerine ve putperestliğe körü körüne bağlı olan ve maddî yönden de bunda çıkar gören Mekke halkı*na karşı; Allah'tan başka yardımcısı yoktu Bundan dolayı müşriklerin şiddetli tepki* ve baskılarına maruz kaldıFakat karşılaş*tığı zorluklar, sıkıntı ve eziyetler onun azmini kıramadı
  Taş ve ağaçtan put yapıp tapan; kendi öz kızını diri diri toprağa gömen bir kit*leden; şefkat, merhamet ve nezaket örneği bir toplum mey*dana getirdi  Muhterem Müminler

  Sevgili Peygamberimiz, güler yüzlü, nazik, ince ve hassas ruhlu idi Katı yürekli, sert ve kırıcı değildi Kendisinden sert ve kaba hiçbir söz duyulmazdı Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın rahmetinin bir eseri olarak sen onlara yumuşak davrandın Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi"[3] buyurulmuştur
  Mekke'nin fethedildiği gün, kendisine her türlü kötülüğü reva gören ve nihayet çok sevdiği Mek*ke'den göçe mecbur edenlere şöyle demişti:
  -"Bugün ayıbınızı yüzünüze vurmayacağım Haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz"

  Aziz Cemaat

  Bizler güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen bir peygamberin üm*metiyiz[4] Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında: "Allah'ın Rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır"[5] "Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin"[6] "Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiştir"[7] "Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsin"[8] buyurulmaktadır
  O halde Sevgili Peygamberimiz'i iyi tanıyalım O'nun hayatını, örnek yaşayışını, üstün ahlâkını, güzel öğütlerini öğrenelim ve öğretelim Çocuklarımıza küçük yaş*tan itibaren Peygamberimizi tanıtalım Onların temiz kalp*lerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleştirelim Mevlid Kandili dolayısıyla, onlara Peygamberimizi tanıtan, sevi*yelerine uygun kitaplar hediye edelim Hayatımızın her alanında, onu kendimize örnek edinelim ve onun gösterdiği aydınlık yoldan ayrılmayalım

  Rabbim cümlemizi ona layık ümmet kılsın, ahirette de şefaatine nail olmayı nasip eylesin
  Bekir KESGİN
  Merkez Fatih Camii İmam-Hatibi
  BÜYÜKÇEKMECE  [1] Ahzab 21
  [2] Beyhaki, Şehâdât 39
  [3] Al-i İmran 159
  [4] Beyhaki, Şehâdât 39
  [5] Ahzab 21
  [6] Haşr 7
  [7] Nisa 80
  [8] Kalem 4
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Mevlit kandili aslında peygamber efendimiz zamanında ya da ashabı kiram zamanında kutlanan bir gün değildir. Zamanla manevi değeri nedeniyle Müslümanların maneviyatla geçirip peygamber efendimizi hatırlatacak faaliyetler yapmaya başlamışlardır.
+ Yorum Gönder


mevlid kandili ile ilgili hutbeler,  mevlit kandili hakkında hutbe,  mevlid kandili ile ilgili hutbe