+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Müminlerin Özellikleri Hakkında Hutbe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Müminlerin Özellikleri Hakkında Hutbe
  Müminlerin Özellikleri


  Muhterem Müslümanlar

  İnsan olarak yaratılış gayemiz, Allahu Teâlâ’ya yüce dinimizin öğrettiği şekilde iman edip kulluk yapmaktır[2] Dinimizin bize öğrettiği iman, yalnız bir nazariyeden ibaret değildirİman, hem dünya, hem de ahiret saadetimizi kazandıran en değerli manevi sermayemizdirİmanın en önemli özelliği ise, kalbin derinliklerine nüfuz etmesi, insana hem tarifsiz bir güven ve huzur hem de derin bir sorumluluk hissi vermesidirİman bu özelliği ile şirkin ve putperestliğin kirlettiği kalplere yeniden hayat vermiş, sahabe örneğinde olduğu gibi, mensuplarını cehalet ve vahşetten kurtarmış; sevgi, saygı ve adaletin oluşturduğu İslam medeniyetinin temelini oluşturmuştur

  Değerli Kardeşlerim!

  Allah’a iman bilinci, renkleri, dilleri ve düşünceleri farklı olan insanları ortak bir duyguda birleştirerek din kardeşi yapmıştır Bu husus Kur’an’da: “Müminler ancak kardeştirler”[3] şeklinde vurgulanmıştır Mümin, imanı, ibadeti, ahlâkı ve davranışlarıyla dürüst ve örnek insan olma durumundadır Mümin, Allah’a kulluk yolunda Hz Peygamberi (SAV) örnek alan, haramlardan, günahlardan sakınan kimsedir Mümin, insan haklarına saygılı, bütün insanları Allah’ın kulu olarak gören, geçimli ve uyumlu
  insandır Allah inancının bilincinde olan insan, en güzel ahlâka sahip olmaya çalışır Kin gütmez, düşmanlık etmez; yalan söylemez; iftira atmaz; başkalarının haklarını gasp etmez Herkese yardım ve iyilik etmeye çalışır Allah’ın her şeyi görüp bildiğinin farkında olarak davranışlarına dikkat eder Zira Allahu Tealâ şöyle buyurmaktadır: “…O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…”[1]; “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir”[2]

  Aziz Cemaat!

  Allah’a iman eden insan huzurludur Çünkü sıkıntı ve güçlükler karşısında ümitsizliğe düşmezİçinde bulunduğu kötü durumdan kurtuluş için elinden geleni yaptıktan sonra ötesini Allah’a bırakır; Ona sığınır, O’na güvenir O’ndan gelene rıza gösterir, İsyan etmez Allah’a iman eden kişi, aç gözlü olmaz Cimrilikten kaçınır Adaletli davranır, haksızlık ettiği takdirde ahirette îlahî adalet karşısında yargılanacağını bilir ve hak sahibiyle helalleşir
  Kısaca Allah’a iman eden ve O’na gönülden bağlı olan insanlar her durumda güzel davranış sahibi olurlar Bunun sonucunda topluma huzur ve güven gelirİnsanlar rahat ve mutlu olurlar
  Hutbemizi bir âyet-i kerime mealiyle bitiriyorum Rabbimiz buyuruyor ki: “Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır Onlar sadece Rablerine dayanıp güvenirler”[3]

  Kadir KORKMAZ
  Mehmet Zahit Kotku Camii M-K
  BAŞAKŞEHİR  [1] Kenzü’l-ummal, 1084
  [2] Zariyat, 51/56
  [3] Hucurat, 49/2
  [4] En’am, 6/59
  [5] Mü’min, 40/19,
  [6] Enfal, (8) 2
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Hutbelerde konuşulan konular çok mühimdir. Mümin nasıl olmalıdır, bunu etraflıca hutbelerde veya sohbetlerde konuşabiliriz. İmamlarımızın yanı sıra her müslüman önce kendisini sorgulamalı sonra insanlara nasihat etmelidir.
+ Yorum Gönder