+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Yunus aleyhisselamın mucizeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yunus aleyhisselamın mucizeleri


  Yunus aleyhisselamın mucizeleri  yunus-mucizeleri.jpg

  1. Yunus aleyhisselam, Kur’ân-ı kerîmde bildirildiği üzere balığın karnında üç, yedi veya kırk gün yaşamıştır.

  2. Yunus aleyhisselamın duası bereketiyle bulutlardan ateş çıkardı. Bir gün Nineve ahâlisi kendisinden bulutlardan ateş çıkarılmasını istediklerinde dua etti ve bulutlardan ateş düşüp memleketin bir bölgesindeki ağaçları yaktı.

  3. Yunus aleyhisselamın duası bereketiyle dağdan su çıkmıştır.

  4. Yunus aleyhisselamın peygamberliğine bir keler şehâdet etmişti. Nineveliler Yunus aleyhisselamdan mucize isteyince, Allahü teâlânın emriyle dağa işâret etti. Dağdan çıkan bir keler dile gelerek; “Ey insanlar! Biliniz ki, Yunus hak peygamberdir. Sizi Cennet’e, Rabbinizin mağfiretine dâvet ediyor.” dedi.

  5. Yunus aleyhisselam Nineve hâkimini îmâna dâvet etti. O zaman Hâkim; “Kapımda bulunan şu demir halka altın olursa îmân ederim.” dedi. Yunus aleyhisselam Allahü teâlânın emriyle elini kapının halkasına koydu. Demir halka altın hâline geldi.

  6. Yunus aleyhisselam odun olmadığı halde su üstünde ateş yakmıştır.

  7. Yunus aleyhisselam, Davud aleyhisselam gibi güzel sesli olduğundan, tatlı sesi vahşî ve yırtıcı hayvanlara da tesir eder, onu dinlemek için etrâfında toplanırlardı.

  Yunus aleyhisselamın hayâtı ve başına gelen hâdiseler hakkında Kur’an-ı kerîmin Sâffat, Nisâ, Yunus, Enbiyâ, Kalem, sûrelerinde haber verilmektedir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de hadîs-i şerîfte buyurdu ki:
  “Balığın karnındayken Yunus’un (aleyhisselam) yaptığı dua; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” idi. Müslüman bir kişi bu duayı her ne şey için okursa, Allahü teâlâ elbette onu kabul eder. Hiçbir kula, Yunus bin Metâ’dan (aleyhisselam) daha hayırlıyım, demek yakışmaz.”
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Yunus Peygamber adı Kuranı Kerim de geçen ve büyük dinlerde Allahın elçisi kabul edilen biridir. Yunus Peygamber Ninova halkı için gönderilmiş ancak ilk başta ona iman etmemişlerdir ve tam helak edilecekleri zaman Tövbe etmişlerdir üstelik helaktan kurtulan tek halk olarak kabul edilirler.
+ Yorum Gönder


yunus,  yunus aleyhisselamın kısaca hayatı,  yunus aleyhisselam hayatı kisaca