+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Abdestin Edepleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Abdestin Edepleri Nelerdir
  Abdest Nasıl Alınır Abdestin Edebleri Nelerdir kısaca bilgi
  Soru: Namazın ve abdestin farzları nelerdir?
  Cevap: Namazın farzı 12 olup, yedisi namaza başlamadan öncedir. Bunlara namazın şartları da denir: Hadesten tahret, necsetten tahret, setr-i avret, istikbl-i kıble, vakit, niyet, tahrîme tekbîri.

  Beşi namazın içinden olup, bunlara namazın rükünleri denilir. Bunlar, kıym, kırat, rükü', secde ve ka'de-i hirede teşehhüd okuyacak kadar beklemektir.

  Hadesten tahret abdestsizin abdest alması, cünübün gusletmesidir. Abdestin farzları dörttür:

  1- Yüzü, bir defa yıkamak.

  2- İki kolu, dirsekleri ile birlikte, bir defa yıkamak.

  3- BaşIn dörtte birini mesh etmek ya'nî ıslak eli başa sürmek.

  4- İki ayağı bir defa topuklarla birlikte yıkamak. Bu farzlardan birini yapmayanın abdesti sahîh ya'nî geçerli olmaz.

  Abdestin sünnetleri

  1- Helya girerken ve abdeste başlarken, Besmele çekmek.

  2- Elleri, bilekleri ile beraber, üç defa yıkamak.

  3- Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç defa yıkamak. Buna mazmaza denir.

  4- Burnu, ayrı ayrı su ile, üç defa yıkamak. Buna istinşak denir.

  5- Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak. Bunların üzerini yıkamak farzdır. Kıllar seyrek olup alttaki deri görünüyorsa, deriyi yıkamak, ya'nî ıslatmak farz olur.

  6- Sakalı hilllemek ve sarkan kısmını mesh etmek.

  7- Dişleri oğmak, temizlemek.

  8- Başın her tarafını bir defa mesh etmek.

  9- İki kulağı, bir defa mesh etmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır.

  10- Enseyi, üçer bitişik parmaklarla, bir defa mesh etmek.

  11- El ve ayak parmaklarının arasını tahlîl etmektir.

  12- Yıkanacak yerleri, üç defa yıkamak. Her birinde, uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç defa su dökmek değil, üç defa yıkamak sünnettir.

  13- Yüzü yıkayacağı zaman, kalb ile niyet etmek.

  14- Tertîp, ya'nî uzuvları sıra ile yıkamak.

  15- Delk, ya'nî yıkanan yerleri oğmak.

  16- Müvlt, ya'nî her uzvu, birbiri arkasından yıkayıp ara vermemek.

  Bu sünnetleri yapmak sevb olur. Yapmamak, tenzihen mekrûh olur.

  Abdestin edepleri

  Soru: Edeb ne demektir?

  Cevap: Yapılması sevb olup, yapılmazsa günh olmıyan şey demektir.

  Soru: Abdestin edebleri nelerdir?

  Cevap: Abdestin edebleri şunlardır:

  1- Abdesti, namaz vakti girmeden önce almak. Özür shibi, vakit girdikten sonra alır.

  2- Helda tahretlenirken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almaktır.

  Abdest bozarken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek ise tahrîmen mekrûhtur. Oturmalı, ayakta idrar yapmamalıdır!

  3- Tahretlendikten sonra, bez ile kurulanmak.

  4- Tahretten sonra, avret yerini hemen örtmek.

  5- Abdestte başkasından yardım istememek. İstemeden su döken olursa, cizdir.

  6- Kıbleye karşı, abdest almak.

  7- Abdest alırken ihtiyç olmadan konuşmamak.

  8- Her uzvu yıkarken, biliyorsa abdest dularını, bilmiyorsa kelime-i şehdet okumak.

  9- Ağzına ve burnuna sağ el ile su vermek. Burnunu sol eli ile temizlemek.

  10- Ağzı yıkarken, dişleri misvk ile temizlemek.

  11- Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, ağzı çalkalamak.

  12- Suyu burunda ulaştırabildiği yere kadar çekmek.

  13- Kulağı mesh ederken birer parmağı, kulak deliğine sokmak.

  14- Ayak parmaklarının aralarını tahlîl ederken, sol elin küçük parmağı ile ve alt taraflarından tahlîl etmek.

  15- Elleri yıkarken, geniş yüzüğü oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmak farzdır.

  16- Su bol olsa da, isrf etmemeli, pek az da kullanmamalı.

  17- Abdestten sonra iki rek'at Sübh namazı kılmak.

  18- Namaz kıldıktan sonra, abdestli iken, yeni namaz için, bir daha abdest almak.

  19- Abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste, başa sıçratmamak.

  20- Kendi mezhebinde mekrûh olmıyan birşey, başka mezhebde farz ise, bunu yapmak müstehabdır. Mesel yabancı kadına dokununca Şfi'îde abdest bozulduğu için, Hanefînin tekrar abdest alması müstehabdır.

  21- Helya, başı örtülü ve sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmak.

  Abdest nasıl alınır?

  Soru: Sünnet üzere abdest nasıl alınır?

  Cevap: Sünnet üzere abdest şöyle alınır:

  Önce eller bileklere kadar üç defa yıkanır. Sonra sağ el ile ağza üç defa su verilir. Sağ el ile buruna üç defa su verip, sol el ile sümkürülür.

  Buruna su verdikten sonra, avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüz üç defa yıkanır.

  Yüzü yıkamaya başlarken abdest almaya niyet edilir.

  Yüzü yıkadıktan sonra sol el ile, sağ kol dirsekle beraber üç defa yıkanır. Sağ el ile sol kol üç defa dirsekle beraber yıkanır.

  Eller tekrar ıslatılıp baş meshedilir, ya'nî ıslak el başa sürülür.

  Sonra iki kulak ve ense, mesh edilir. Başın tamamını meshetmek sünnettir. Buna kaplama mesh de denir.

  Kaplama mesh

  Kaplama mesh şöyle yapılır: İki el ıslatılıp, üç bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları, başın önünde, saçların başlangıcına konmak üzere başa konur.

  İki elin bu üç parmağının uçları, birbirine dokunmalıdır. Baş ve şehdet parmakları ve avuç içleri havada olup, başa dokunmaz.

  Eller, arkadaki saç kenarına gidince, üçer parmak, baştan ayrılıp, iki elin avuç içleri, başın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp, arkadan öne çekilerek, başın yan tarafları mesh edilir. Sonra şehdet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü, kulak arkasına konup, kulaklar yukarıdan aşağı mesh edilir.

  Sonra, diğer üç parmakların dış yüzleri enseye konup, ensenin ortasından, iki tarafına doğru çekilerek mesh edilir.

  Sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilllemek sûretiyle, topuklarla birlikte sağ ayak üç defa yıkanır.

  Sol ayak, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile baş parmaktan başlıyarak ayak parmaklarının arasını hilllemek sûretiyle üç defa yıkanır.

  Yasak olanlar

  Abdest alırken yapılması yasak olan şeylerden ba'zıları şunlardır:

  Abdest uzuvlarını üçten az veya çok yıkamak, suyu yüze çarpmak, ağzı ve gözleri sıkı kapamak, sağ el ile sümkürmek, baş, kulaklar veya enseden birini, her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak, birden fazla mesh etmek.

  Abdest bozarken kıble öne, arkaya getirilmez, sağ el ile tahretlenilmez.

  Abdesti bozan şeyler

  Soru: Abdesti bozan şeyler nelerdir?

  Cevap: Abdesti bozan şeyler şunlardır:

  1- Önden ve arkadan çıkan, yellenmek, idrar vb. şeyler.

  2- Ağızdan çıkanlar ağız dolusu olunca, necis olur ve abdesti bozar. Ağızdan dışarı çıkmıyan kan bozmaz. Ağızdan dışarı çıkınca, tükrükten çoksa bozar.

  3- Deriden çıkan kan, sarı su, ağrılı çıkan renksiz su bozar.

  4- Uyumak.

  5- Bayılmak ve sar'a tutmak.

  6- Namazda kahkaha ile gülmek, abdesti de bozar.

  7- Mübşeret-i fhişe.

  Abdesti bozmayan şeyler

  Soru: Abdesti bozmayan şeyler nelerdir?

  Cevap: Abdesti bozmayan şeylerden ba'zıları şunlardır:

  1- Balgam kusmak.

  2- Dişten akan, tükrükten az kan.

  3- Isırılan bir şeyin üzerinde görülen kan.

  4- Ağrısız gelen göz yaşı.

  5- Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşerelerin emmesi.

  6- Az olup, yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay ya'nî kusmak.

  7- Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse.

  8- Namazda uyumak.

  9- Dizleri dikip, başı dizlerin üstüne koyup uyumak.

  10- Ayakları bir yanına çıkarıp yere oturarak uyumak.

  11- Namazda kendi işiteceği kadar gülmek.

  12- Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek.

  13- Yara kabuğunun düşmesi.

  14- Abdestli olduğunu unutmak.

  Abdestin Mekrûhları

  Soru: Abdestin mekrûhları nelerdir?

  Cevap: Abdestin mekrûhlarından ba'zıları şunlardır:

  1- Yüze suyu çarpmak.

  2- Yıkanan uzuvları üçten az veya fazla yıkamak.

  3- Arkasını kıbleye dönmek.

  4- Uzuvları yıkamaya soldan başlamak.

  5- Zarûretsiz burnu sağ eliyle sümkürmek.

  6- Zarûretsiz sol eliyle ağzına ve burnuna su vermek.

  7- Zarûret olmadan konuşmak.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Namaz abdestinin farları 4 tanedir; yüzü bir defa yıkamak, iki kolu dirsekleri ile birlikte bir defa yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek, iki ayağı bir defa topuklarla birlikte yıkamak. Bunlardan birini yapmayanın abdesti geçersizdir.
+ Yorum Gönder