+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Parfüm Sıkmak Abdesti Bozar Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Parfüm Sıkmak Abdesti Bozar Mı

  Şafii mezhebine göre abdesti Bozan Şeyler  Abdesti bozan şeyler altıdır:
  1- Ön ve arka menfezlerden herhangi birşeyin çıkması
  2- Mak'adın iyice yerleşmemesi halinde uyumak
  3- Hastalık veya sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek
  4- Halsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının şehvetli olsun veya olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar
  5- İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak
  6- Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak (1)
  -Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şey*ler abdesti bozar Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de " yahut biriniz tuva*letten gelmişse" (Maide: 5/6)
  -Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar Bu konuda Peygamberi*miz (sav):
  "Uykuya dalan kimse abdest alsın" (2) buyurmuştur Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz
  Nitekim Enes (ra) şöyle demiştir: "Peygamberimiz (sav) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi Fakat ashabı (oturduk*ları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı" (3)
  -Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar Zira böyle bir durum uyku gibidir Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir
  -Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahi düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar
  Buna delil şu ayet-ı kerimedir:
  " yahut kadınlara dokunmuşsan" (Nisa: 4/43)
  Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz
  Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz (4)
  - Tenasül uzvuna ve İmam Şafii'nin cedid (yeni) görüşlerine göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar
  Ümmü Habibe'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz:
  "Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın'' buyu*rur Hadisteki ferc kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır Yukarıda ifade edildiği gibi İmam Şafii'nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar
  Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse ab*desti bozulur
  Peygamberimiz (sav) şöyle buyurur: "Her kim tenasül uzvuna doku*nursa, abdest alsın"
  Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır (5)
  (1) Basur hastalığı olanın mak'adlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine ab*desti bozulur
  (2) Ebu Davud, 203
  (3) Müslim,376
  (4) Muğnil Muhtac, 1/35
  (5) Kadı Ebu Şuca, Ğayetül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 99-100
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Parfüm sıkmak abdesti bozmazsa da içerisinde eğer alkol varsa sıkılan elbiseyi değiştirmek ya da temizlemek gerekir. Çünkü alkol haram olduğu için haram olan bir kıyafetle Allahu tealanın huzuruna çıkmak doğru değildir.
 3. Ziyaretçi
  Yav çisem kardeş yukarıda öyle birşey yazmıyor sen niye milletin aklını karıştırıyorsun ki
+ Yorum Gönder


parfüm sıkmak abdesti bozar mı,  parfüm sıkmak abdesti bozarmı,  parfüm sıkmak abdesti bozar mı diyanet,  kıyafete parfüm sıkmak abdesti bozarmı