+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kibirin Anlamı Ve Büyük Günah Oluşu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kibirin Anlamı Ve Büyük Günah Oluşu Hakkında Bilgi
  Kibirin Anlamı Ve Büyük Günah Oluşu Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye


  Kibirin Anlamı Ve Büyük Günah Oluşu

  Kibir insanın kendisinden başkasından üstün görmesi veya başkalarına üstünlük taslaması demektir. İnsanın içinde bulunan bu hisse kibir ve bunu pratiğe dökülmesi ve amelen insanın başkalarına çeşitli vesilelerle üstünlük taslamasına tekebbür (Kibirlenme) denir.
  Kibirin kendini beğenmişlik ve gururla farkı şudur ki kendini beğenmek sadece insanın kendisi ile alakalı olan bir şeydir. Başka birisi söz konusu olmasa dahi kendini beğenip bununla gururlanmıyor. Ancak kibir kendini beğenmenin yanı sıra başkasından da kendini büyük ve üstün görmek veya öyle taslamaktır.
  Kibir ve kibirlenme insanoğlunun sahibi olabileceği en kötü ve korkunç sıfatlardan birisidir. Zira kibir ancak Allah-u Teala’ya yakışan bir sıfatlardan birisidir ve başka hiçbir varlığa böyle bir şey yakışmaz; çünkü diğer varlıkların hepsi her neye sahipler ise hepsini Allah-u Teala’dan almışlardır.
  Kendileri ise muhtaç naçiz ve aciz bir yaratıktan ibarettir.
  Bu sıfatın kötülüğü ve büyük bir günah oluşu bir çok ayet ve hadislerden anlamak mümkündür; ki burada birkaç örnek vermekle yetineceğiz:
  Zumer suresi ayet 60 da şöyle buyuruyor: “…Büyüklenen, kibirlenenler için cehennemde bir yer mi yok?!”
  Yine aynı surenin 72. ayetinde şöyle buyuruyor: “İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından içeri girin. Büyüklük taslayanların yeri ne de kötüdür!”
  Mu’min suresinde ise şöyle buyurmaktadır: “..İşte Allah her mütekebbir zorbanın kalbini böyle damgalar.”
  Yani mütekebbir olan kimsenin Allah’ın lütuf ve inayetinden mahrum kalır ve ne olduğu her kez tarafından anlaşılıp tanınır.
  Kibirin ne kadar kötü iğrenç olduğunu anlamak için onun Şeytan’ın sıfatlarından olduğunu ve Şeytan’ın Allah’ın dergahından kovulup ve ebediyen lanetlenmesine vesile olduğunu bilmemiz yeterlidir. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Ve Meleklere: “Adem’e secde edin dedik de iblisten başka (Hepsi) secde ettiler; o ise dayattı ve kafirlerden oldu.”

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kibir ne demektir

  Kibir; Dinimize göre kesinlikle yasaklanmış kötü huylardan birisi de kibirdir.

  Lügatta:
  “Büyüklük taslama, kendini beğenme, gurur” gibi manâlara gelir. Kibir, âlimlerimiz tarafından çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bir kısmı: “Kibir Hakka karşı büyüklenerek, onu Hak görmemektir” demiş. Bazıları da: “Hakkı kabul etmemek, kendini başkalarından üstün görmek, onları aşağılamak, nefsin kendi kendini beğenmesi” demişlerdir.

  Kibir haramdır. Şeytanın sıfatlarından bir sıfattır. Müslüman kibirli değil, alçakgönüllü ve mütevâzi olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” buyurmuştur.

  Çalım satarak yürümek, başkalarını hakir görmek, kendisini mevki, makam veya güzellik itibariyle üstün ve değerli sanmak kibir işaretleridir. Peygamberimiz: “Her kim kendini büyük görürse ve yürüyüşünde böbürlenirse ilâhî huzura, Allah kendisine gazaplı olarak çıkar” buyurmuşlardır.

+ Yorum Gönder