+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda İslamda Riya Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslamda Riya Nedir
  İslamda Riya Nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  İslam’da Riya

  Özü sözü bir olmamak. İnandığı gibi hareket etmeyiş. İki yüzlülük etmek. Gösteriş için yapılan hareket. Dini bir kavram olarak, sırf Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları kendini beğendirmek ve insanlara göstermek amacıyla yapmak demektir. Riya, yapılan ibadet ve güzel amellerin sevabını ortadan kaldırır. Riyanın iki sebebi vardır: İmandaki zayıflık, mal, mülk, makam ve şöhret gibi dünyalık hırsı.

  Gerçek iman sahipleri, ibadet ve davranışlarını Allah rızası için yaparlar, insanların şöyle ya da böyle değerlendirmelerine itibar etmezler.

  “İnsanlar sadece inandık! Demeleri ile bırakılacaklarını ve sınava çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar?” (Enkabut 2)

  “Evet, andolsun ki, Biz kendilerinden öncekileri de sınadık; o halde bugün yaşayanlar da sınanacak ve elbette Allah doğru davrananları ortaya çıkaracak ve yalancıların da kimler olduğunu gösterecektir.” (Enkabut 3)

  Bir hadiste riyanın gizli şirk olduğu belirtilmiştir. Riya daha çok nafile ibadetlerde olursa da farzlarda olması da mümkündür. Hz. Peygamber, ahrette, kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüz üstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir.

  Kur’an, riyayı münafıklıkla irtibatlandırır. Münafıkların en belirgin özelliği riyakâr olmasıdır.

  “Bakın bu ikiyüzlüler, Allah’ı kandırmaya çalışıyorlar; hâlbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allah’ı da nadiren anarlar. ” (Nisa 142)

  Bazı müfessirler (Razi):” Onlar Allah’ı ve imana ermiş olanları kandırmak isterler; hâlbuki kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar ve bunu da fark etmezler”; demişlerdir.

  İnsanın öz niyetine kısmen veya tamamen ters olması, bir başka deyimle, insanın kısmen veya tamamen niyetinin aksine iş yapması ve bundan bir sonuç beklemesi riyadır.

  Riyada, Allah’ın görmesi için sergilenen fiil, kul görsün diye sergilenir ve Allah’tan beklendiği söylenen sonuç kuldan beklenir. Bu demektir ki, riyada iki başlı bir yalan saklıdır. Birincisi; Allah için sergilediğini söylediği fiili kullar için sergilemek. İkincisi de; Allah’tan beklediğini iddia ettiği karşılığı kullardan beklemek.

  Dinde altın kural şudur. Herşeyi yaptım demeyeceksin, hiçbir şey yapamadım diyeceksin. Ebu Derdaya sormuşlar neden şikâyetçisin. Demiş ki:
  Günahlarımdan şikâyetçiyim

  Büyük şirk Allah’ın ortağı olduğunu iddia etmektir ki, bu inkârın ve küfrün en büyüğüdür. Küçük şirk ise bazı iş ve fiilleri icra ederken Allah dışında kişilerin rızasını da hesaba katmaktır. Riyakârlık ve münafıklık buna örnek gösterilebilir.

  Şirkin bütün tahribi, açık şirkte olmamaktadır. Tam aksine, en dehşetli tahrip, Hz. Peygamberin beyanlarına göre gizli şirkten gelmektedir. İnsanoğlu açık şirki bir süre sonra yenebilmiştir, ama gizli şirk hep yaşamaktadır ve yaşayacaktır. O halde esas tevhit ve esas tevhit mücadelesi gizli şirki yenmektir.

  Gizli şirk, Allah’ın tasarruflarına kafa tutmak ve Allahtan beklenmesi gerekeni başkasından beklemek olduğundan insanın iç dünyasında rahatlıkla saklanabilir, hatta insanın kendisi bile bunun farkında olmayabilir
  .

+ Yorum Gönder