+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Gerdek Gecesinde Neler Yapmamız Gerekir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Gerdek Gecesinde Neler Yapmamız Gerekir?


  Gerdek gecesinde dini açıdan yapmamız gerekenler

  Gerdek gecesi: Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkmasıdır çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine yaklaşarak, aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir Bunun da ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını başlatmışlardır

  Gerdek gecesini, sadece cinsi yönden iki farklı cinsin birbirlerini tanıması olarak görmemesi gerekir bu beraberlik aynı zamanda, manevi ve hissi bir bütünleşmeninde başlangıcı olmaktadır Olgunluk seviyesine gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dahilinde sürecektir Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddi ve ağır sorumluluklarla dolu bir hayatın başlangıç anıdır Tek kelime ile bir planlama kararının verileceği zamandır Bir çift paylaşacakları hayatta birbirleri için düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği tavır ve davranıştan konuşacaklardır

  Gerdek, İslami bir olaydır Çünkü gerdek olayında gözümüze çarpan olağanüstü durum, kadın ve erkeğin meşru ölçüler içersinde bir araya gelmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak gerçekleştirilmesidir

  Gerdek olayında, birbirlerini uzaktan tanıyan çiftin yakın bir temas ile ve ciddi bir ortamda karşısındakini ölçülü bir şekilde değerlendirmesi söz konusudur Çünkü evlilik ile yeni bir hayata başlangıçta, karşıdaki insan bütün özellikleri ile tanınmak durumundadır İslami mahremiyetin olmadığı durumlarda ve günümüz gibi kadın-erkeğin birbiriyle ölçüsüz ve gayri ciddi bir araya gelmesi hali, gerdek olayına gerek duyurmamaktadır Çünkü olayda ne bir mahremiyet, ne de geleceğe dönük ciddi bir hesap bulunmaktadır Taraflar; ya kendilerini bekleyecek akıbetlerden habersizdirler veya bir araya gelişlerinde sadece "cinsel tatmin" ağır basmaktadır

  Dolayısıyla bazen bu tür gayri meşru ilişkilerde "evlilik" gibi bir müesseseye bile ihtiyaç duymayan insanlar görülmektedir Tabi ki bu tür ilişkilerin sonu, büyük acılar ve felaketlerle bitmektedir

  İslam'daki evlilik, cinsi duyguların dini bir program çerçevesinde ve beşeri aşkın en temiz özellikleri ile biçim kazanmasıdır Elbette ki bu temiz ve saf beraberlik, gerdek gecesi gibi başkalarının malumu olmayan ruhi ve bedeni birlikteliğe ihtiyaç duyacaktır

  Lüzumlu (ilk) evlilik bilgileri

  İlişki konusunda çok kimse bilgisizlikten bunalımlara düşmektedir Bunun için önce cimanın ne olduğunu iyi bilmek gerekir İyi bilinmez ve yanlış yapılırsa huzursuzluk zamanla artarak ailenin yıkılmasına sebep olur Bunun için bu mahrem bilgileri doğru öğrenip tatbik etmek gerekir

  Nikahtan sonra, zifaf (gerdek) gecesi, evlilik hayatının en mühim bir dönemidir Eşler mümkün mertebe temizliğe riayet etmelidir Temiz ve güzel kıyafet, ilk gecede etkili olur Zifaf odası tenha, emniyetli bir yerde olmalıdır Damadın, evlilik tecrübesi olan, güvenilir bir sağdıçın tavsiyelerinden istifade etmesinde mahzur yoktur Fakat, sağdıç olmasa da olur

  İlk gecede eşlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar

  Her şeyden önce, eşler birbirine çok samimi, nazik ve yumuşak davranmalı, sevgi ve şefkatle yakınlaşmalıdır Erkek, eşini gerdeğe psikolojik yönden iyice hazırlamalıdır Ona cesaret vermeli; endişelerinin yersiz olduğunu, rahat bir atmosferde onu da konuşturarak izah etmelidir Eşini incitecek küçük davranış, hatta imadan sakınmalıdır Eşinin, özellikle bu gecede sevgi ve şefkat görmeye, iltifat işitmeye çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir

  Erkek aceleci ve kaba olmamalıdır "Artık evlendik, ona istediğim gibi sahip olurum" gibi bir düşünce son derece yanlıştır Cima, aşk oyunları sırasında meydana gelen bir olaydır Temasa her iki tarafın da aktif şekilde katılması gerekir Nitekim Peygamber efendimiz de bu hususa dikkat çekerek, erkeğin, eşinin haklarına da riayet etmesini istemiştir Cinsi tatmin, kadının da hakkıdır

  Genç kız da eşinin heyecan ve sevgisini paylaşmalı, kendisini ona tabii ve fıtri bir şekilde, isteyerek teslim etmelidir Cimanın bir yaratılış vazifesi olduğunu düşünmeli, mana ve hikmetlerini hatırlamalı, sevgisine ve yaratılış özelliklerine güvenip, yersiz korku ve endişelerden sıyrılmalıdır

  Düğünün stresli ve gergin ortamından sonra eşler, uykusuz, yorgun düşebilir Bu bakımdan cimaya çoğu zaman hazır olmazlar Bu durumda, ilk cimanın günü tehir edilebilir Bunun hiç mahzuru yoktur; aksine çok faydası olabilir

  Yıllar yılı beklenen, hasretle gözetlenen, genç kız ve delikanlının rüyalarını süsleyen, sevinçli, tatlı ve heyecanlı bir zaman İlk gece, eşler için en meraklı heyecanların yaşandığı andır Daha önce gayrı meşru hayat yaşayan bu duygudan mahrum kalır

  Damat, tebessüm ve nezaketle içeriye girmeli, geline selam vermeli ve onu tebrik etmelidir Moral verici sözlerle gelinin gönlü alınmalı, heyecanını yatıştırmaya çalışmalıdır Gelin de ona güler yüzle karşılık vermeli, lüzumsuz somurtkanlık ve çekingenlik göstermemelidir

  Bu gece, iki rekat nafile namaz kılıp dua edilir Bugünlere kavuşmanın şükrü ve gelecek günlerin saadeti için, Allahü teâlâya dua edilir Bu arada, oturup, bir müddet sohbet etmelidir Böylece, fazla heyecan atılmaya çalışılır

  Her kız, bu ilk gecede, az-çok ürkeklik ve çekingenlik gösterir, utanır, sıkılır İlk defa bir erkekle baş başa buluşmanın, ona açılmanın utancını hisseder Bu hali, gayet tabiidir, hoş karşılanmalıdır

  Erkek kızı hiç sıkmadan ve zorlamadan, samimi bir yakınlık göstermeli, ürkekliğini gidermeye çalışmalıdır Kız konuşmaktan, ona açılmaktan çekinse bile, erkek samimi sohbet ve yakınlığı sabırla sürdürmeli, onun gönlüne yavaş yavaş girmelidir Kızın sessizce dinlemesi ve arasıra hafif karşılık vermesi de kâfidir

  Damat, güler yüzle yaklaşmalı, gönül alıcı sözler söylemeli, iltifat etmeli, eşini kutlamalıdır Bu tavır genç kızın heyecanının teskininde çok faydalı olur Bütün mesele, öpüp okşayarak kızı cimaya hazır vaziyete getirmektir! İlk gecenin değişmez bir ölçü olmadığı unutulmamalıdır İlk gece yalnızca bir başlangıçtır İlk deneme başarısız olabilir, bu normal kabul edilmelidir

 2. ßaran
  Devamlı Üye

  İslam ve gerdek gecesi


  Bütün bunlar göz önüne getirilecek olursa, erkeğin de
  kadının da çevrenin de ilk gece çok dikkatli ve anlayışlı olmaları gerekir.
  Gençler,
  anneler ve babalar! Sakın bu ahlaksız davranışa kalkışmayın ve izin de vermeyin.
  *
  Böyle bir baskı ve kontrol altındaki cinsel ilişkiden beklenen netice alınamayınca, gelin,
  damat ve diğer akrabalar arasında üzücü ve kırıcı olaylar ve lüzumsuz kavgalar meydana
  gelmektedir.
  Sevgili Peygamberimizin eşler arasındaki cinsel konuların açıklanmaması
  hakkındaki emirlerinden birisi de şöyledir:
  "Kıyamet günü Allah katında insanların en
  şerlilerinden biri de eşiyle sevişip ilişkide bulunduktan sonra, aile sırrını (cinsel davranış
  özelliklerini) açığa vurandır." (Müslim, Nikah:2, Nn:1437.)

  * Diğer önemli bir konu da
  cinsel birleşmeye rağmen kızdan kan gelmemesidir. Kızlık zarı başlığı altında bu konuya
  oldukça geniş yer verdim. Burada tekrar belirtmekte fayda olduğu kanısındayım. Bazı kızlık
  zarları fazla dar değildir veya elastikidir ve kamışın rahatça girip çıkmasına rağmen yırtılma
  olmayabilir. Ender olarak bu gibi durumların görüldüğünü unutmamalıyız. Yanlış
  değerlendirme yapmamak için ve mahkemede sonuçlanan bir adli olay meydana getirmemek
  için tarafların olayı büyütmeden, bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine
  başvurarak kızlık zarı muayenesi yaptırmaları uygun olur. Bu şekilde gerçek ortaya çıkar ve
  genç kız masumsa, hayatı boyu çekeceği suçlamalardan kurtulmuş olur.

  Netice olarak;
  gerdek gecesinin mahremiyeti gelin ve damat arasında kalmalıdır. Kanlı çarşaf gibi yanlış ve
  İslam dışı örfler kaldırılmalıdır. Lüzum görülürse, gereken kontrolü damat kendisi yaptırmalı
  ve işi büyütmeden halletmelidir. Kız, sağlam ve temiz çıktığı zaman bir ömür boyu karısına
  karşı mahcup olmaması açısından erkek, işi gürültüye ve yaygaraya vermeden karşılıklı
  konuşarak birbirlerine şüphe ile bakmadan, nezaket ve saygılarını bozmadan uzman doktora
  birlikte gidip işi tatlılıkla halletmeleri daha uygundur.
  * İlk gece hakkında bir başka
  yanlış kültür de "Erkek ne kadar sert olursa, karısını ne kadar fazla korkutursa, bu korku
  ömür boyu itaati gerektirirmiş!"

  Kadın, kocasına iki şekilde saygı duyar. Birisi,
  kocasından çok korkan ve nefret eden bir kadın. Aslında kocasını hiç sevmez, zerre kadar
  da saygı duymaz. Fakat zülmünden korkusuna saygılı gibi görünür. Cahil ve kişiliksiz koca da
  birileri tarafından saygı görememenin sıkıntısını karısının saygısıyla giderir. Başkalarının
  yanında karısına bağırmanın "erkeklik" tadına varır. Tıpkı, karısına bir tek sözü
  geçmeyen bazı komutanların, askerinin kendi karşısında put gibi durduğunu yine bir vesile ile
  karısına göstermesi gibi. Cahil, kişiliksiz ve kompleksli koca da karısının kendisinden nasıl
  korktuğunu başkalarına gösterme gayretindedir.

  İlk gece bilhassa erkeğin en fazla
  nazik olması gerektiğini, sevgi kanatlarını en sonuna kadar açması gerektiğini, morallerin en
  yüksek derecede olması gerektiğini bilmeyen veya yanlış anlayan bir kısım da, ilk gecede
  erkeklik gösterisine kalkışmaktadır. Veya böyle tavsiyeler almaktadır.
  Saygı, korku ile
  kazanılmaz, sevgi ile kazanılır. Sevgi ile kazanılan saygı, insanı mutlu edenidir.
  *
  Toplumumuzda dikkat edilmeyen konulardan biri de; düğün günü gelin ile damadın
  psikolojilerine hiç dikkat edilmeden, onların üzüleceklerine dikkat edilmeden aileler arasında
  ufak tefek bazı meseleler yüzünden tartışmalar yapılmaktadır. Bundan da gelin ile damadın
  moralleri bozulmakta ve ilk gecede birbirlerine duyacakları mahcubiyet, cinsel hayatlarına etki
  etmekte ve mutluluk, mutsuzluğa dönüşmektedir. İlk gecede yaşanan bu olumsuzluk, bir ömür
  boyu sürmektedir.
  Kısacası, ilk gecede korku, üzüntü ve buna benzer şeyler çok
  yanlıştır. İnsanlık dışıdır. Genç evlileri başarısızlığa itmektedir.
  * İlk gece hurafeleri
  bitmez. Eşik altına sabun konmaktadır. İlk çocuk erkek olsun diye.

  Halbuki erkek evlat
  isteyip de kız çocuğunu istemeyenler için Allah''ın koyduğu bir tarif var: "onlara kız
  çocuğunuz doğdu diye müjde verilince, yüzleri utançlarından simsiyah kesilir,..", "Kızları
  olduğu için halktan utanıyor, o çocuğu yaşatsınlar mı, (diri diri) gömsünler mi diye
  düşünüyorlardı" (Kur''an-ı Kerim, Nahl Suresi: 58,59.)
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Gerdek gecesi evlenen kişilerin mahremlerini ortadan kaldırdıkları gecedir. bu gecede yapılan her şey her ikisi arasında kalsa da allah her şeyi görüp duyar. bu yüzden o gecede yaşanılacak her şey dini açıdan uygun olmalı ve allahın da onları gördüklerini de unutmamalıdırlar.
+ Yorum Gönder


sağdıcın anlatması gerekenler,  sağdıç geline ne anlatır,  sağdıç ne anlatır,  gerdek gecesi sağdıç ne anlatır,  sagdic geline neler anlatmali