+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Hurafe Nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Hurafe Nedir ?
  Hurafenin anlamı hakkında bilgi


  Hurafe lugatte; inanılmaz, uydurma, aslı esası olmayan, yalan hikaye ve rivayetler, sacma sapan sözler, efsaneler demektir. Cemisi, hurafat olarak gelir. Dini ıstılahımızda ise hurafe; İslamın aslında bulunmadıgı halde, sonradan uydurulan, yaygınlastırılan ve dinin aslındanmıs gibi gösterilen her cesit batıl inanıs ve adetler manasında kullanılır.

  Bir baska ifadeyle hurafe, dinimizle alakalı bazı hususların, bilerek veya bilmeyerek yanlıs anlasılması veya yorumlanması neticesi, baska batıl inanıs ve mahalli adetlere de karısarak ortaya cıkan seylerdir. Bu nevi asılsız inanc ve davranıslar, daha cok eski batıl din ve inanıslardan gelen kalıntılar olarak ortaya cıkmaktadır. Müslümanın inanc ve ibadetinde, ahlak ve amelinde hurafelere yer yoktur.

  Onun hayatında ölcü; Allahın Kitabı, Resulünün sünneti, ashabının gittigi yol, Ehl-i Sünnet alimlerinin cizdikleri istikamettir. O bakımdan mümin, ölenin arkasından ne alkıs tutar, ne de ona cicek ve celenk gönderir. Zira bunların ölene fayda vermeyecegini, öbür alemde gecer akce degil, birer hurafeden ibaret adetler oldugunu bilir. Peki ya ne gönderir? Onun ruhunu sad edecek, ona fayda verecek Fatihalar, dualar, hayır ve hasenatlar gönderir. Kabir ziyaretlerinde sünnete uygun hareket eder.

  Velileri, Allah dostlarını vesile edinerek dualar edip, dünyevi-uhrevi mesru isteklerinin kabulünü Cenab-ı Hakktan bekler. Evliyaullahın, Allah Tealaya yakınlıkta birer vasıta olduklarına inanır. Türbelere bezler-pacavralar baglamaz. Kestigi kurbanları Allah icin kesip, sevabını o zatın ruhuna hediye eder. Etini de fakir fukaraya dagıtır.

  Allah icin kesilmeyen kurbanların etinin yenmeyecegini bilir. Keza mümin, hal ve hareketini, isini-gücünü falcılara-medyumlara göre degil, kendi inanc esaslarına göre düzenler. Sözde modern yemek tariflerine göre yemek yapacagım diye, yiyecek ve iceceklerine alkollü madde karıstırmaz.

  Görgü kuralları(!)na uyacagım diye, sol eliyle yemek yemez, su icmez. Giyim-kusamında, modadır diye tesettürü ihmal etmez; israfa meyledip gardrobunu elbise, esarp, ayakkabı koleksiyonu haline getirmez.

  Hasılı mümin; gerek ferdi ve gerekse ictimai hayatında İslami usul ve esasları kendisine düstur edinir. Gücünün yettigince dinini yasamaya, bidat ve hurafelerden ise uzak kalmaya gayret eder.
 2. Mesport
  Moderators


  Hurafe neye denir  Hurafe boş, batıl inanışlar anlamına gelir; asılsız rivayetler ve efsaneler, dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan (bidat) asılsız inançlar, uğursuzlukla ilgili inanışlar ve yorumlar Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyüler Üfürükçülük ve yatırlardan medet ummak Muska ve nazarlıklarla değişim yaratmak

  Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir İnanç alanına girdikleri için bilimsel olarak bir yorum yapmak imkânsızdır Ancak çok bilinen “dünya düzdür” hurafesine bile rastlanmaktadır Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır Dinin temel inançlarıyla çeliştiğinde hurafecilik küfre kadar gidebilir Töredir diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir Gelenek ve göreneklerle karışmış hurafeler olabilir.

  Hurafe Örnekleri
  1. Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, yarısını da geri bırakırsa, artık ekmek onu, çağıracağı için kazaya belaya uğramadan geri dönermiş.

  2. Biri yolculuğa çıkarken arkasından aynaya su serpilirse kazaya uğramazmış.

  3. Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk dönermiş.

  4. Bir kişi sabunu başka birine elden verirse, sabun acı olduğu için, acı olaylar görülürmüş veya iki kişi arasına düşmanlık girermiş.

  5. Evliliğin ilk günü (gerdek gecesi) erkek veya kadın, hangisi önce uyursa o daha evvel ölürmüş.

  6. Bir erkekle bir kadın evlendikleri zaman gerdek gecesi hangisi daha evvel diğerine tokat vurursa onun sözü daha çok dinlenirmiş. En mutlu gecede mutsuzluğa teşvik, bundan daha çok saçma inanç ve âdet olur mu?..

  7. Gök gürlerken buğday anbarlanna el ile vurulursa hasat çok olurmuş.

  8. Soğan kabuğuna basılırsa fakirlik gelirmiş.

  9. Nar taneleri yere düşürülmeden yenilirse cennete girilirmiş.

  10. Tarla veya bahçede bitkiler hastalanmış ise, tarla sahibinin güneş doğmadan önce, tarlasının etrafını koşarak dolaşması gerekirmiş.

  11. Çeltik ekilen arazinin etrafı eşeğe binmiş bir kimse tarafından Kur’an okunarak dolaşdırsa, o araziye DOLU yağmazmış.

  12. At nalı asılan yere nazar isabet etmezmiş.

  13. Önünde “beştaş oyunu” oynanan eve fakirlik gelirmiş (Kıbrıs).

  14. Otururken ayak sallanırsa alacaklı kapıya gelirmiş (Kıbrıs).

  15. Cezvede su içilirse zengin olunurmuş (Kıbrıs).

  16. Kefen diken iğne kırılmalıdır. Zira ölümü ve uğursuzluğu celbedermiş (Kıbrıs).

  17. Ayakkabılar ters dönerse şeytan üzerinde namaz kılarmış (Kıbrıs).

  18. Gece sandık açmak, kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır.

  19. Cenaze çıkan ev ile çevresindeki evlerin suları dökülmelidir. Çünkü Azrail kılıcını o sularda yıkar. Sular pislendiği için içilmez.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hurafe sözcüğünün sözlük anlamı asılsız olan, uydurma anlamına gelmektedir. islam dininde olmayan şeylerin olduğunun söylenmesi veya islamın yapmamızı söylemediği şeylerin yapılması geretiğinin söylenmesine hurafe denir. örneğin dört yapraklı yoncanın şans getirdiği yada dilek ağaçları dedikleri ağaçlara bez bağlayıp dua edip dualarının kabul olacağına inanmaları.
+ Yorum Gönder