+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda İnsanın yaratılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İnsanın yaratılışı
  İnsanın yaratılışı hakkında bilgi


  Ateistler, kendi aralarında âyetlerde çelişki aramışlar Bazı âyetlerin çelişkili olduğunu iddia ediyorlar Ateist postuna bürünen misyoner diyor ki:

  Sual: İnsanın yaratılışı, Kur’anda çamurdan, topraktan, sudan falan denilerek on çeşit farklı ifade vardır Bunlar çelişki değil mi? İşte âyetler:  1- Döllenmiş Yumurta

  O, insanı alekadan yarattı (Alak 2) [Aleka’yı, embriyo, döllenmiş yumurta veya kan pıhtısı olarak tercüme edenler oluyor]  2- Nutfeden

  O insan, [rahme] akıtılan meninin içinden bir nutfe [sperm] değil miydi? (Kıyamet 37)Rahimlere atılan meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz mi? (Vakıa 58-59)

  O, insanı bir damla nutfeden [spermden] yarattı (Nahl 4)

  Biz insanı katışık bir nutfeden [sperm ile ovumun birleşmesinden] yarattık (İnsan 2)  3- Sudan

  Her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? (Enbiya 30)

  Allah, her dabbeyi [her hayvanı, her canlıyı] sudan yarattı (Nur 45)

  Sudan bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyete dönüştüren Odur (Furkan 54)  4- Topraktan

  Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir Allah onu topraktan yarattı Sonra ona ol dedi ve oluverdi (Al-i İmran 59)

  Sizi topraktan yaratması, Onun [varlığının] delillerindendir (Rum 20)O sizi yerden [topraktan] yarattı Ve sizi o yerde yaşattı (Hud 61)

  Sizi yerden [toprakta] yarattık; yine sizi o yere [toprağa] döndüreceğiz (Taha 55)  5- Balçıktan

  Biz insanı, kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık (Hicr 26)

  O sizi çamurdan yarattı (Enam 2)

  Biz insanı süzme çamurdan yarattık (Müminun 12)

  O, insanı, pişmiş [tuğla gibi] bir balçıktan yarattı (Rahman 14)  6- Toprak ve Meni

  Allah sizi topraktan, sonra meniden yarattı (Fatır 1)

  Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan Odur

  Sonra onun zürriyetini, değersiz, hakir bir sudan [meniden, spermden] üretti(Secde 7,8)  7- Topraktan, nutfeden, alekadan

  Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten şüpheniz varsa, [bilin ki] biz, sizi topraktan, sonra nutfeden [spermden] sonra alekadan [embriyodan] sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yarattık(Hac 5)

  Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alekadan [embriyodan] yarattı(Mümin 67)Allah sizi topraktan, sonra nutfeden [spermden] yarattı (Fatır 11)  8- Aşamalardan geçerek

  Sizi merhalelerden [aşamalardan] geçirerek O yarattı(Nuh 14)  9- Tek nefisten

  O, sizi bir tek nefisten [Âdem’den] yarattı (Enam 98, Zümer 6)

  Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık (Hücurat 13)  10- Yoktan yarattı

  İnsan düşünmez mi ki, o hiçbir şey değil iken biz onu yoktan yarattık (Meryem 67)

  CEVAP

  Ateist bunları meallere bakarak yazmış Halbuki bu ilim işidir Arapça’nın inceliklerini ve tefsir ilmini bilmek ve Resulullah efendimizin bu âyetleri nasıl açıkladığına vakıf olmak gerekir Her zaman yazıyoruz, meallerden din öğrenilmez Tıp kitabı okumakla doktor olup ameliyat yapılmaz Anayasa kitabını okuyan hukukçu olamaz, Anayasayı da anlayamaz Yüzme bilmeyen birinin eline bir tahta verip okyanusun ortasına bırakarak, tarif edildiği gibi sen burada yüzmeyi öğren denmez Mealden dinin hükümleri öğrenilmez  Türkçe’de olduğu gibi her dilde deyimler vardır Manası ile söylenen farklı olur Mesela bir kimseye gözümden düştün veya gözüme girdin denilse, göz ile hiç alakası olmadığını Türkçe bilen herkes bilir Birine gözüme girdin, seni çok sevdim, yanımda çok itibarın var, seni takdir ediyorum dense, bunlar birbirinden farklı şeyler değildir Farklı kelimeler kullanmakla başka şeyler söylenmiş olmuyor  Şimdi maddeler halinde açıklayalım:

  1- Bu âyette, insanın alekadan yaratıldığı bildiriliyor Aleka = Embriyo, erkekten gelen sperm [meni] ve dişiden gelen ovumun [yumurtanın] birleşmesiyle, yani döllenme ile oluşan organize yapıdır Embriyo zamanla cenin ve çocuk oluyor  2- Burada, insanın spermden meydana geldiği söyleniyor Herkes bilir ki başlangıç olarak elbette çocuk spermden meydana geliyor İnsan suresinin ikinci âyetinde ise, biraz daha açıklamalıdır Katışık nutfe deniyor Yani erkekten gelen spermin ve kadından gelen ovumun birleşmesiyle meydana geliyor deniyor Bunun çelişki neresindedir?  3- Her canlının sudan yaratıldığı bildiriliyor Sperm de içi hücre dolu bir sudur Yine insanın meniden geldiği bildiriliyor  4- Burada ilk insanı yani Âdem aleyhisselamı topraktan yarattığı bildiriliyor Sonraki insanların oluşumu ile bunun ne ilgisi vardır ki çelişki olsun  5- Bu maddede de, insanın çamurdan yaratıldığı bildiriliyor Çamur, sulandırılmış toprak demektir Hadis-i şerifte açıklandığına göre, Allahü teâlâ dünyanın her yerinden alınan toprağın çamur haline getirilmesini emrediyor, bu çamur iyice yoğruluyor Bu çamurdan bir insan heykeli meydana getiriliyor Güneşte kalarak pişmiş tuğla gibi oluyor Sonra, Allahü teâlâ bu heykele can veriyor ve Âdem aleyhisselam meydana geliyor İlk insanın topraktan veya çamurdan yaratıldı denmesinde bir çelişki yoktur  6- Burada ilk insanın topraktan, çamurdan meydana geldiğini, sonrakilerin ise, meni vasıtası ile ürediği bildiriliyor Diğerleri ile çelişkili bir durum yoktur  7- Burada ise öteki âyetlerin bir nevi açıklaması yapılıyor İnsan önce topraktan, meydana geldi Sonraki insanlar da sperm vasıtası ile çoğaldı Sperm de kadında meni ile aleka halini, sonra cenin halini aldığı bildiriliyor Yani çocuğun meydana geldiği devreler anlatılıyor Burada da hiç çelişki yok  8- Bu âyette de yedinci maddedeki durum açıklanıyor İnsanın belli devreler, aşamalar halinde meydana geldiği açıklanıyor  9- Burada da, bütün insanların tek kişiden Hazret-i Âdem’den geldiği bildiriliyor İkinci âyette de, Hazret-i Havva validemizle Hazret-i Âdem’den geldiği bildiriliyor Bu ikisi farklı bir şey değildir  10- Bu son maddede ise, ortada hiçbir şey yokken, ilk insan topraktan, sonrakiler de meni vasıtası ile yaratılmış oluyor Bu on maddenin hiç biri, diğeriyle çelişkili değildir  Netice:

  1- Allahü teâlâ her şeyi yoktan yarattı Yani Onun yaratmasından sonra var oldular

  2- Hazret-i Âdemi topraktan yarattı Ondan Havva validemizi yarattı

  3- Bu ikisinden diğer insanları [sperm, ovum vasıtasıyla] yarattı

  4- Bunları ve yaratmasındaki aşamaları âyetlerinde bildirdi  Aslında âyetlerde çelişki olmadığını ateist kılığına giren misyonerler de pek iyi biliyorlar Maksatları, çamur at izi kalır düşüncesiyle müslümanların zihinlerini karıştırmaya çalışıyorlar Fen bilgisini iyi bilen, müslüman bunların tuzağına düşmez
 2. Fatih
  Yeni Üye

  İnsanın yaratılışı hakkında yazı


  İnsan bedeni, yeryüzündeki en kompleks makinadır. Hayatımız boyunca bu bedenle görür, işitir, nefes alır, yürür, koşar ve zevk alırız. Bedenimiz kemikleri, kasları, damarları, iç organları ile mükemmel bir düzen ve tasarıma sahiptir. Bu tasarımın detayına inildiğinde ise daha da şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşılır. Birbirinden farklı gibi görünen vücut parçalarının tamamı aynı malzemelerden oluşmaktadır. Hücrelerden….

  Vücudumuzdaki herşey milimetrenin binde biri büyüklüğündeki hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin kimi biraraya gelerek kemikleri, kimi sinirleri, kimi karaciğeri, kimi midemizin iç yapısını, kimi derimizi, kimi ise gözümüzün kornea tabakasını oluşturur. Hücreler vücudun hangi parçasını oluşturuyorlarsa bu bölgede ihtiyaç duyulan boyuta ve şekle sahip olurlar.

  Bu kadar farklı görevler üstlenmiş olan hücreler nasıl ve ne zaman meydana gelmişlerdir?

  İşte bu soruya verilecek cevap, bizi her anı mucizelerle dolu olan bir olaya götürecektir. Bugün sizin bedeninizi oluşturan yaklaşık 100 trilyon hücrenin tamamı, tek bir hücreden çoğalarak meydana gelmişlerdir. Şu an sahip olduğunuz hücrelerle aynı yapıya sahip olan bu tek hücre de, annenizin yumurta hücresi ile babanızın sperm hücresinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır.

  Allah, Kuran'da insanlara, kimi zaman göklerdeki ve yerdeki, kimi zaman da canlılardaki yaratılış mucizelerini, Kendi varlığının delilleri olarak örnek gösterir. Bu delillerin en önemlilerinden biri de, sözünü ettiğimiz konu, bir diğer ifadeyle insanın kendi yaratılışındaki mucizelerdir.

  Birçok ayette insanın, ibret almak için, bizzat kendi yaratılışına dönüp bakması öğütlenir. İnsanın nasıl var olduğu, var olurken hangi aşamalardan geçtiği detaylı olarak tarif edilir. Vakıa Suresi'ndeki ayetlerde, insanın yaratılışı şöyle anlatılmaktadır:

  Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz? (Vakıa Suresi, 57-59)

  İnsan bedenini oluşturan 60-70 kiloluk et ve kemik kütlesinin özü başlangıçta bir damla suda toplanmıştır. Akıl sahibi, duyan, gören, işiten ve vücut yapısı olarak oldukça kompleks bir yapıda olan insanın bir damla sudan meydana gelmesi şüphesiz ki olağanüstü bir gelişimin sonucudur. Bu gelişim ise, elbette başıboş bir sürecin, rastgele oluşan tesadüflerin sonucunda gerçekleşemez.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Rabbimiz insanları topraktan yaratmıştır. insan allah tarafından yaratılmış en değerli varlıktır. insan bedeni dünyadaki en karmaşık ve en güzel çalışan yapıdır. sadece insanın yaratılışı allahın büyük bir mucizesidir.
+ Yorum Gönder