+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

  Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek hakkında sorular  Sual:
  Kur’anı Türkçe tercümesinden okumak uygun mu?
  CEVAP
  Hayır, değildir. Diyanetin hazırladığı Kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:
  (Kur'an-ı kerim, yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. Hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)

  Büyük İslam âlimi İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyurdu ki:
  (Kur'an-ı kerimi Arapçadan başka harf ile yazmak ve Kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. Kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi Kur'an yerine koymak başkadır. Arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramdır. Kur'anı Arapça harflerle, okunduğu gibi yazmak bile haramdır.) [Fetava-i fıkhıyye s.37]

  Sual:
  Sitede deniyor ki: (Kur'anı Arapça harflerle, okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile haramdır.) Buna göre, Latin harfleriyle okunduğu gibi yazmak nasıl caiz olur? Sitede İslam harfleriyle yazıldığı gibi Latin harfleriyle de sureler yazılmıştır. Bu caiz midir? Suudilerin hacılara dağıttığı Mushafta okunuşuna yani tecvit kaidesine göre yazılmıştır. Bu caiz oluyor mu?
  CEVAP
  Kur’anı okunduğu gibi yazmak başka, bilmeyen birisine öğretmek niyetiyle okunuş şekliyle yazmak başkadır. Sitede ayrıca sesli olarak da veriliyor ki, yanlış okunmasın diye.

  Suudilerin dağıttığı Mushafta, okunuşuna göre yazılmışsa, yani bazı harfler eksik veya fazla ise caiz olmaz.

  Latin harfleriyle yazmak haramdır. Ama zaruret olunca, Mushafı değil, bazı sure ve âyetleri Latin harfleriyle yazmak caiz olur. Mushafı Latin harfleriyle yazmak için bir zaruret, bir ihtiyaç mevzubahis olamaz. Ama İslam harflerini bilmeyen, namazda okuyacağı, sure ve duaları Latin harfleriyle yazıp öğrenebilir. Sonra bilen birisine dinlettirir, doğru denirse okumaya devam eder.

  Sual:
  Âyet-i kerimelerin mealleri okunurken bunlardan önce besmele okumakta ve sonunda (sadekallahülazim) demekte herhangi bir sakınca var mıdır?
  CEVAP
  Besmele çekilir de, sadaka. denmez, çünkü onlar Allah’ın kelamı değil, mütercimin anladığı manalardır. Yanlış olma ihtimali her zaman mevcuttur. (Sadakallahülazîm = Allahü teâlâ doğru söyledi demektir.)

  Sual:
  (Kur'an okuyan bir çok kimse var ki, Kur’an-ı kerim onlara lanet eder) hadis-i şerifini âlimler nasıl açıklamıştır?
  CEVAP
  Muhyiddin-i Arabi hazretleri (Müsamere) adındaki kitabında buyuruyor ki:
  Hazret-i Ebu Hüreyre’nin haber verdiği hadis-i şerifte, (Bir zaman gelir ki, müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp, kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’an-ı kerimi mizmarlardan, yani çalgılardan, şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyf için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü teâlâ bunlara lanet eder. Azap verir!) buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerimi Arap şivesi ile, onların sesi ile okuyun! Fasıklar, şarkıcılar gibi okumayın!) buyuruldu.

  Başka bir hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerim, okuyanlarına, ya şefaat edecek veya düşman olacaktır) buyuruldu. (Müslim)

  Demek ki, Kur’an-ı kerim, Allah rızası için, dinimizin bildirdiği şekilde okuyana şefaat edecek, şarkıcılar gibi okuyana düşman olacak, ona lanet edecektir. (Şir’a)

  Sual: Başı ve kolları açık, Kur’an-ı kerim okumak caiz midir?
  CEVAP
  Erkeğin başı ve kolları açık okuması tenzihen; kadının ise, tahrimen mekruhtur.

  Sual: Vasıta sürerken direksiyon başında ezberden Kur’an okumak caiz mi?
  CEVAP
  Çok iyi olur.

  Sual:
  İdrarlı yatalak hastanın yanında Yasin-i şerif okumak caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Kur'an okumasını bilmiyorum. Bir hocaya Yasin okutup teybe aldım. Bu teybi babamın kabrine götürüp açıyorum. Teypten okunan Yasini babama dinletmekle, kendim okumam arasında fark var mı?
  CEVAP
  Çok fark vardır. Teypten okunan Kur’an-ı kerimin, Yasin-i şerifin ölüye faydası olmaz. (M.Erbea)

  Sual:
  Namaz kılınan bir evde hiç Kur'an okunmasa, yani Kur'an okumayı bilen hiç kimse olmasa günah olur mu?
  CEVAP
  Bir evde namaz kılan varsa, o evde Kur’an-ı kerim okunuyor demektir. Ezbere okununca da Kur’an-ı kerim okunmuş olur. Bir evde ezbere de Kur’an-ı kerim okunmuyorsa, o ev kabir gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni]

  Sual:
  Muayyen özrü zuhur eden kadın, evde kocasının, oğlunun veya kızının okuduğu Kur’an-ı kerimi, mukabeleyi dinleyebilir mi?
  CEVAP
  Kur’an-ı kerime dokunmamak şartı ile mukabele dinlemekte mahzur yoktur. Ancak özürlü kadın, mukabele dinlemek için camiye gidemez. Camiye girmesi haram olur. Hatta camiye abdestsiz de girilmez. (Mevkufat)

  (Evde mukabele okumanın sevabı olmaz) diyenler, dinimize iftira ediyorlar. Kadınların camiye gitmeyip, evde, kadın bir hocanın okuyacağı mukabeleyi dinlemeleri çok sevap olur.

  Sual:
  Başı açık Kur’an okuyabilir miyim?
  CEVAP
  Kadının başı açık Kur'an okuması mekruhtur.

  Sual:
  Evde hanım, geniş erkek pijaması giyili olduğu halde Kur’an-ı kerimi okuyabilir mi?
  CEVAP
  Okuyabilir.

  Sual:
  Kur’an-ı kerim, iş yapanların yanında okunur mu?
  CEVAP
  Açıktan okunmaz. Onlar duymayacak kadar yavaşça okunur.

  Sual:
  Camide Kur'an okunurken isteyen çıkıp gidebilir mi?
  CEVAP
  Çıkıp gidebilir, orada duruyorsa dinlemesi gerekir.

  Sual:
  Teypten, banttan, radyodan okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek, tekrar etmek günah mıdır? Yoksa iş yaparken mi dinlemek uygun değildir?
  CEVAP
  İş yaparken dinlemek uygun olmaz. İş yapmazken dinlenir, tekrar etmekte de mahzur yoktur, öğrenmek için de dinlemekte mahzur yoktur.

  Sual:
  CD'den Kur'an dinlemek caiz mi? Dinlemekle hatim olur mu?
  CEVAP
  Öğrenmek niyetiyle dinlenir. Dinlemekle hatim olmaz.

  Sual: (Tefekkürsüz Kur'an okumakta hayır yoktur) sözü âyet midir, kudsi hadis midir?
  CEVAP
  Âyet de hadis de değildir.

  Sual: Kur’an-ı kerim okurken, bağdaş kurup okumak edebe aykırı mıdır?
  CEVAP
  Evet aykırıdır. Fakat yorulunca bağdaş kurmakta mahzur yoktur.

  Sual: Kasetten Yasin-i şerif takip edilir mi?
  CEVAP
  Öğrenmek için dinlenir. İbadet için olmaz.

  Sual:
  Cenaze kaldırılmadan önce yanında Kur’an okunur mu?
  CEVAP
  Cenazenin karşısında okunur.
  Hasta yanında Yasin suresini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer.) Yani, can vermenin hasıl edeceği susuzluğu duymaz. Yasin-i şerifte, kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, Cennet nimetleri ve Cehennemdeki azaplar bildirildiğinden, hasta yanında okununca, iman ile gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur. (Rad) suresini okumak, ruhun çıkmasını kolaylaştırır. İnsan ölünce, Hanefi’de necs olur. Kur’an-ı kerim, yanında değil, karşısında ve sessiz okunabilir. Diğer üç mezhebe göre necs olmaz. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Kuran ı kerim aslında Müslümanlara inmiş bir kutsal kitaptır. Kuranı okumak tüm Müslümanlara farzdır. Kuranda Müslümanlara olan farzlar yazılır. kısaca Kuran da Müslümanların yaşayış seklini anlatir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kuranı kerim biz müslümanlara bir yol gösterici olarak peygamber efendimize inmiş kutsal kitabımızdır,. kuranı kerimi okumak biz müslümanlara farzdır. ayrıca bulunduğunuz yerde sesli bir şekilde kuran okunuyorsa sizinde saygılı bir şekilde dinlemeniz gerekir.
+ Yorum Gönder