+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Cuma Günü Tırnak Kesilirmi, Kesmek Sevapmıdır, Caizmidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cuma Günü Tırnak Kesilirmi, Kesmek Sevapmıdır, Caizmidir
  Cuma Günü Tırnak Kesmenin Faydaları Hakkında Bilgi


  Her cuma günü tıraş olmak müstehaptır. Tırnakları kesmek sünnettir. Ancak dar-ı harpte uzatmak mustehaptır. Serahsi’nin Muhıt’inde de böyledir. Tırnakları cuma günü öğleden sonra kesmek müstehaptır. Ancak cumayı beklediği zaman tırnağı çok fazla büyüyecek olursa o zaman mekruh olur.Hadis-i şerifte “ Kim cuma günü tırnaklarını keserse Allâh-ü teala gelecek cumaya ve ondan üç gün ileriye (yani on gün) belâlardan korur.” buyuruldu.

  Tırnaklarını kesmeğe sağ elinden başlayıp sağ elinde bitirmek uygun olur. Sağ elinin şahadet parmağından başlayıp yine sağ elinin baş parmağında bitirir. Ayak parmaklarını ise sağ ayağının küçük parmağından başlayıp sol ayağının küçük parmağında bitirir. Hikâye olundu ki Harun Reşit İmam-ı Ebu Yusuf’a gece tırnaklarını kesmekten sual etti, O da “Uygun olur.” dedi. Harun Reşit “Bu hususta delilin nedir?” deyince “Resulüllah efendimizin “Hayır tehir olunmaz” hadis-i şerifidir” dedi. Garaip’te de böyledir.Mevahibi ledünniye isimli kitapta Hafız bin Hacer “ Tırnaklarını nasıl ihtiyaç duyarsa öyle keser. Nasıl kesileceği ususunda ve kesilecek günün tayininde Resülullah (s.a.v.) efendimizden bir şey sabit olmadı. Bizim şeyhimiz bu hususta Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilen şiirin sonrada İbn-i Hacere nispet edilen şeyin batıl olduğunu söyledi. Suyuti’de bunu böyle söylemiştir. İmam ibn-i Dakîki’l-îd bütün bu beytleri inkar etmiş ve parmakların kesilişinde özel bir şekil yoktur demiştir. Bunun şeriatta aslı yoktur. Böyle kesmenin müstehap olmasına inanmak caiz değildir. Çünkü müstehap şer’i bir hükümdür. Mutlaka bir delil lazımdır. Bu gibi şeyleri kolaylıkla kabul etmek doğru değildir.”

  Tırnaklarını veya saçlarını kestiği zaman defn etmesi uygun olur, atmasında bir beis yoktur. Ancak banyoya veya helaya bırakması mekruh olur ve hastalık meydana getirir. Fetavikazıhan’da da böyledir. Dört şey defin olunur: Tırnak, saç, hayız bezi ve kan. Fetavilattabiye’de de böyledir. Tırnaklarını dişiyle koparmak mekruhtur çünkü alaca hastalığı meydana getirir. Cünüp iken tırnak kesmek ve vücudundan tüy, saç tıraş etmekte mekruhtur. Garaip’te de böyledir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Cuma günleri tırnak kesimi yapmak sünnettir. ama sır bu yüzden cumaya kadar tırnağının uzun kalması mekruhtur. yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın.
+ Yorum Gönder