+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Tabakât-ül-müfessirîn ne demek, hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tabakât-ül-müfessirîn ne demek, hakkında bilgi

  Tabakât-ül-müfessirîn hangi anlama gelmektedir


  TABAKÂT-I MÜFESSİRÎN:
  1. Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
  Tabakât-ül-müfessirînin birinci derecesinden olan Hülefâ-i râşidîn (dört halîfe; hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman ve hazret-i Ali), İbn-i Abbâs, Câbir bin Abdullah, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Mes'ûd, Ebû Hüreyre, hazret-i Âişe ve di ğer Eshâb-ı kirâmdan olan tefsîr bilgilerini Tâbiîn almış ve onlar da talebeleri olan Tebe-i tâbiîne öğreterek kitaplara geçirmişlerdir. (Taşköprüzâde)
  2. Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kuranın tefsiri ile uğraşan islam alimlerinin dereceleridir. hülafai raşidin tabakatül müfessirin birinci derecesinde yer alır, bu kişi dört halife ve ashabı kiramlılardan kuran tefsirlerini öğrenmiş ve daha sonra bunları kitap haline getirmiştir.
+ Yorum Gönder