+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Tahrif Nedir, Tahrif Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tahrif Nedir, Tahrif Anlamı
  Tahrif ne demektir


  TAHRÎF:
  Bozma, değiştirme.
  Kur'ân-ı kerîmi güzel sesle ve tecvîd kâidelerine uyarak okumalıdır. Harfleri kelimeleri tahrîf ederek, tegannî etmek (mûsikî perdelerine uydurmak) harâmdır. Harfler bozulmazsa mekrûh olur. (İbrâhim Halebî)
  Şu anda dünyâda semâvî kitâbı olan üç din vardır. Mûsevîlik, hıristiyanlık ve İslâmiyet. Mûsâ aleyhisselâma Tevrât, Îsâ aleyhisselâma İncîl indirilmiş idi. Mûsevîler Mûsâ aleyhisselâmın, hıristiyanlar da Îsâ aleyhisselâmın getirdikleri dinlere tâbi o lduklarını söylerler. Fakat mûsevîler Tevrât'ı, hıristiyanlar ise İncîl'i tahrif etmişler, kendi görüş ve düşüncelerine göre değiştirmişlerdir. Halbuki İslâm dîni tahrîf edilmemiş, kıyâmete kadar da tahrîf edilemeyecektir. (Harputlu İshâk Efendi)
  İslâm dîni bütün peygamberleri aleyhimüsselâm tanır ve hepsine îmân etmeyi emr eder. Esâsen eski din kitablarında ve hakîkî İncîl'de son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın geleceği bildirilmişti. Fakat yahûdîler ve hıristiyanlar kitablarını tahrî f ederek, Muhammed aleyhisselâmın geleceğini bildiren haberleri değiştirmişlerdir. (Rahmetullah Efendi)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tahrif sözlük anlamı bozmak değiştirmek anlamlarına gelir. dinen kuran okunurken harflerin değiştirilmeden yani tahrif etmeden güzel sesle ve doğru okunmalıdır.
+ Yorum Gönder


tahrif nedir