+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Yellenmek neden abdesti bozar? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yellenmek neden abdesti bozar?
  Yellenince abdest bozulur mu kısaca
  Maide suresinin 6. ayeti mealen şöyledir:

  “Müminler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ayaklarınızı da topuklarınıza kadar. Eğer cünüpseniz yıkanın. Hasta veya yolcu olur veya sizden biri ayakyolundan (tuvaletten) gelir ya da kadınlara temas etmiş olur da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin; onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah, sizi sıkıntıya sokmak istemez. Onun isteği sizi arındırmak ve size olan nimetini tamamlamaktır. Belki şükredersiniz.”

  Ayette abdesti bozucu olarak “tuvaletten gelme” eylemi zikredilmiştir. Bu ifade mecazdır. Asıl kast edilen “tuvalette olan şeylerdir.” Yani küçük ve büyük abdest ve yellenmek… İnsanların tuvalete gitmeleri edepten dolayıdır. Yoksa o eylemler tuvalete gitmeden de yapılabilir. Altına kaçıran veya kasıtlı olarak altına yapan insanlar, tuvalete gitmedikleri için abdest bozmuş sayılmazlar mı? Yellenme eylemi küçük ve büyük abdest gibi mutad olarak tuvalette yapılır. Bu açıdan tuvalette olan şeylerle herhangi bir farklılık göstermez.

  Bunun aksini de düşünmek gerekir. Şöyle ki: Ayette bahsedilen eylem “tuvaletten gelmek”tir. Kişi tuvalete gidip de hiçbir şey yapmadan geri gelse sadece “tuvaletten geldiği için” yine de abdesti bozulmuş olur mu? Hayır, bozulmaz. Demek ki önemli olan tuvalete gitmek veya gelmek değil, oraya gitme amacı ve orada yapılan eylemlerdir. Yellenmek de bunlardan biri olduğuna göre bunun abdesti bozucu şeylerden olduğu konusunda herhangi bir şüphe kalmaz.

  Konuyla ilgili hadisler de şöyledir:

  “Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça mescitten/namazdan çıkmasın.” (Müslim, Hayz, 99 (362) Ayrıca bkz: Buhari, Vudû, 4, 36)

  “Sizden biri namaz kıldığında eksik mi, yoksa fazla mı kıldığın*da tereddüt ederse, oturduğu yerden iki defa secde yapsın. Şeytan ken*disine gelip de “abdestini bozdun” (vesvesesini verdiği zaman) zaman, burnuyla bir koku veya kulağıyla bir ses duymadıkça (içinden) “sen yalan söyledin” desin.” (Ebu Davud, Salât, 191-192)

  Burnun koku hissetmesi veya kulağın bir ses duymasından maksat, abdestin bozulduğunu kesin olarak bilmektir. Yoksa ses duymadığı veya koku hissetmediği halde yel çıkardığını bilen bir kimsenin abdesti bozulur. Çünkü çıkan her yelde mutlaka koku ya da ses olacak diye bir şart yoktur.

  Süleymaniye Vakfı
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Yellenmek'de bir tür tuvalet eylemidir. Tuvalete gitmek abdesti bozduğundan dolayı yellenmek te abdesti bozar. Bir nevi kötü olan şeyler abdestin bozulmasına neden olur.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  yellenmek de geniyal yerden çıktığı için abdesti bozar. çünkü bir nevi tuvalet gibidir. abdestimizi yeniden almak lazım.
+ Yorum Gönder


yellenmek neden abdesti bozar,  osurmak neden abdesti bozar