+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Ziyaret edilmesi farz olan akrabaya kimler dâhildir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ziyaret edilmesi farz olan akrabaya kimler dâhildir?
  Ziyaret edilmesi farz olan akrabalar kimlerdir
  Cevap:
  Birbirinin soyundan gelmek veya evlilik sebebiyle eşlerden birinin kan hısımları ile diğer eş arasında meydana gelen yakınlığa akrabalık; bu durumda olan her bir kimseye de akraba denir. Akraba, hısım manasına gelen “karîb” kelimesinin çoğulu olup, aslı “akribâ”dır. Fakat bu kelime Türkçe’mizde akraba şeklinde yaygınlaşmıştır.

  İslâm’da akrabalar;

  1. Aynı soydan gelenlerin kan akrabalığı,

  2. Evlilikle kurulan sıhrî akrabalık,

  3. (Diğer hukuk sistemlerinden ayrı olarak) Süt akrabaları. Süt akrabalığı, bir kimsenin süt çağındayken (iki yaşına kadar) sütünü emdiği kadın ve akrabalarıyla kendisi arasında meydana gelen akrabalık bağıdır. Meselâ: Sütünü emdiği kadın onun sütannesi, kocası sütbabası, çocukları da sütkardeşleri olur. İki yaşa kadar emilen süt çocuğun vücut yapısını tamamladığı için, emzirenin bir parçası: emziren de emenin-tıpkı öz annesi gibi- bir annesi durumundadır. (Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi)

  Kişinin en yakın akrabası arasında birinci sırayı füruu, yani çocukları, torunları ve torunlarının çocukları olmak üzere kendi zürriyetinden gelen kimseler teşkil eder.

  İkinci sırada usulü yani ana babası, dedeleri, nineleri ve onların da anaları babaları olmak üzere zürriyetinden geldikleri ataları yer alır.

  Üçüncü sırada kardeşler ve kardeşlerinin çocukları ve torunları vardır.

  Dördüncü sırayı ana ve babanın kardeşleri, yani amcalar, halalar, dayılar, teyzeler ve onların çocukları teşkil eder. (Hamza Aktan, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi)

  Farz olan akraba ziyaretine önce büyüklerden başlanır: Yani ana baba, dedeler, nineler ve varsa onların da anaları babaları. Sonra amcalar, halalar, dayılar, teyzeler. Daha sonra kardeşlerden küçük olanlar büyük olanları ziyaret eder.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  akraba aynı kandan olan kişilerin daha doğru aynı anne baba ya mensup olan kişilerin arasın da olan bir akrabalık duygularıdır bu akrabaları ziyaret etmek farzdır hal hatırlarını sormak bir kaç gün ara ile görmeye gitmek çok güzel bir davranıştır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet akraba ziyaretlerine büyük bir önem vermiştir. bu yüzden akraba ziyaretlerini zorunlu kılmıştır. bunlar sizin aileniz veya evlendikten sonra kocanızın ailesi de olabilir.
+ Yorum Gönder