+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik projesinden ev almak caiz midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik projesinden ev almak caiz midir?

  TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik projesinden ev almak caiz midir  Verdiğiniz bilgilere göre TOKİ’nin düzenlediği bu projede yapmak istediği, enflasyona karşı kendini korumak olmalıdır. İslam fıkhı açısından borçlanmalardan enflasyon farkını almak caizdir. Bu sebeple o evi alabilirsiniz.

  Borçlu ile alacaklı sadece enflasyon oranında bir artış konusunda anlaşabilirler. Bunun üzerindeki artışlar faize girer. Bu konuda sitemizde BORÇLANMALARDA ENFLASYON FARKI başlıklı bir yazı bulunmaktadır.  İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı  Prof. Dr. Abdulaziz BayındırGünümüze kadar dolaşıma çıkmış paraları madenî ve kağıt para diye ikiye ayırabiliriz. Madenî para altın, gümüş ve diğer madenlerden basılır. İslamî kaynaklarda gümüş paraya dirhem, altın paraya dinar, diğer madenlerden basılan paraya da fels denir (Çoğulu fülus’dur). Kağıt para, kağıttan üretilir ve üzerinde yazılı değerle dolaşıma çıkarılır.Fıkıh kitaplarının çoğu, dinar ve dirhemlerin kullanıldığı devirlerde yazılmıştır. O paralarla kağıt para arasında çok fark vardır. Biri, içindeki altın veya gümüş sebebiyle dünyanın her yerinde değerli olduğu halde diğeri küçük bir kağıt parçasından başka bir şey değildir. O ancak, siyasi otoritenin kararı ve insanların kabulü ile bir değer kazanır. Bunun milli sınırlar dışında para sayılması, uluslararası ilişkilere, o parayı çıkaran devletin itibarına ve insanların bunu kabul etmelerine bağlıdır.
  Altın ve gümüş, değerli maden oldukları için dolaşımdan kalkan dinar veya dirhemin değeri fazla düşmezdi. Alacaklı taraf, o para ile ödeme yapılmasını dahi kabul edebilirdi. Osmanlı lirası 1920’lerden beri dolaşımda olmamasına rağmen değerini korumakta ve talepleri karşılamak için İstanbul Darphanesinde basılmaktadır. Çünkü o halâ, serveti biriktirmek veya ziynet amacıyla satın alınmaktadır.
  İlk zamanlar kağıt paranın karşılığı ilgili yerlerde altın veya gümüş olarak, kısmen veya tamamen bulunur yahut ileri bir tarihte karşılığının ödeneceği vaat edilirdi. Bu da paranın belli miktarın üstüne çıkmasına engel olurdu.
  Bugünkü kağıt paralar karşılıksızdır. Yani hazineler veya merkez bankaları, kendilerine getirilecek paraya karşılık bir şey ödeme yükü altında değillerdir. Bu paranın, üzerinde yazılı itibari değeri dışında bir değeri yoktur. Dolaşımdan kalkan kağıt paranın hiç bir değeri kalmaz.  NOT: Bu cevap soruda belirtildiği üzere TOKİ’nin enflasyon oranında zam yaptığı alt gelir grubuna yönelik projesi için geçerli olup diğer projelerini kapsamaz. Bununla ilgili görüntülü cevabımızı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Toki yapıtları geliri düşük olanların ev sahibi olabilmeleri için yapılan projelerdir. toki yapıtlarından ev alabilirsiniz , aldığınız ev islam dinini de caizdir.
+ Yorum Gönder