+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Adetli Kadın Esmaül Hüsna Okuyabilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Adetli Kadın Esmaül Hüsna Okuyabilir mi
  Adetliyken nasıl ibadet edilir?


  1- Her çeşit dua edilebilir

  Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygamber’e salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur (Diyanet İlmihali, I, 213)Dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.


  2-Kuran-ı Kerimi Okuyabilirmi,Mâlikî mezhebi fakihlerine göre okuyabilir. Hanefi mezhebi fakihlerine göre adetli olarak okuması caiz değildir.

  3-İstediği kadar Kuranı Kerim dinleyebilir.

  4-İstediği kadar peygamber efendimize salavat getirebilir.

  5-Günahlarının affı için Seyyidül İstiğfar Duasını okuyabilir

  6-La İlahe illal*lah,Allahu Ekber, Elhamdülillah,Sübhanallah çekilebilir

  7-Esma’ul Hüsnâ çekilebilir

  8-Tesbih duası edilebilir

  9-(Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm) çekilebilir
  Manası:
  Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim

  10-(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr)
  Manası:
  Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

  11-(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)
  Manası:
  Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

  12-

  Günahları affettiren en kıymetli tesbih:
  (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber)
  Manası:
  Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

  Camiye gidip gidemeyeceğine dair hüküm

  Hayızlı kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler. Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu şartı da aramaz. Mâlikîler ve İbn Hazm dahil bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.

  Şunları YAPAMAZ
 2. Ziyaretçi

  yine kaynak belli değil
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Adetliyken kadın cünüplüdür. yani abdest alamaz. kadının abdest alamaması abdest gerektiren ibadetleri yapamamasına neden olur. bu yüzden adetli bir kadın abdestin gerekmediği yani cünüplüyken yapabileceği ibadetleri yapmalıdır.
+ Yorum Gönder


adetliyken esmaül hüsna okunur mu,  adetliyken esmaül hüsna çekilirmi,  adetliyken esmaul husna okunurmu,  adetliyken allahin isimleri okunur mu,  adetli kadın esmaül hüsna okuyabilir mi,  hayızlı kadın esmaül hüsna okuyabilir mi