+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Adem ile Havva, yaratılmış ilk insanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Adem ile Havva, yaratılmış ilk insanlar
  Adem ile Havva hakkında bilgiler

  İslam
  İbn Bahtişu'nun Menafiu'l-Hayavan adlı kitabından Âdem ile Havva'yı gösteren bir sayfa, 1928, Marega

  İslam inancında da Adem insanlığın atası ve ilk peygamber, Havva da insanlığın anası olarak kabul edilir. Adem sözcüğü Arapçada toprak anlamına gelen edım sözcüğü arasında bir bağlantı kurulur. İbranicede olduğu gibi Arapçada da Havva adının, bir canlıdan yaratılmış olması nedeniyle hayy sözcüğünden geldiği ileri sürülür. Kuran'da Adem adı çeşitli nedenlerle 25 kez geçer ve topraktan yaratıldığı bildirilip yaratılışı çamur, cıvık çamur, çamurdan süzülmüş hülasa, kuru çamur, biçim verilmiş balçık, nutfe gibi ifadelerle açıklanır.

  adem havva.jpg

  Kuran'a göre Allah Adem'e bütün adları öğretir, meleklere Adem'e secde etmelerini buyurur, emri alan melekler secde eder, İblis (Şeytan) ise kendisinin Adem'den üstün olduğunu söyeleyerek secde etmekten kaçınınca lanetlenip Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılır (Bakara Suresi, 36).[2] Havva'nın yaratılmasıyla ilgili olarak Kuran'da ayrıntılı bilgi verilmez; "sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren O'dur (Allah); size nefislerinizden, kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmıştır" açıklamasıyla yetinilir. Bu ayetle Havva'nın Adem'den yaratılmış olduğunu bildirir.

  Kuran'da Adem ile Havva'nın önce yerleştirildikleri, sonra da günahları yüzünden kovuldukları bir Cennetten söz edilmekle birlikte, Cennete bulundukları sırada yaklaşmamaları buyurulan ağacın adına, cinsine ya da rengine ilişkin Kuran'da ve güvenilir hadislerde hiçbir bilgi yoktur. İblis'in kılık değiştirerek, Cennete gizlice girdiği, Havva'yı kandırdığı, yılanla anlaştığı, yasak meyvenin elma olduğu yolundaki söylentilerin çoğu Tevrat'tan aktarılmıştır.[3]

  Adem ile Havva'nın Cennetten kovulmaları Kuran'da, şeytan tarafından baştan çıkarılmalarıyla açıklanır (Araf Suresi, 6). Söylendiğine göre Adem Cennetten sonra Hind toprağına ya da Serendib (Seylan) Adasına, Havva ise Cidde'ye indirilir; uzun süren bir ayrılıktan sonra Cebrail Adem'i Arafat Dağına götürür, Havva'yı arayıp bulur. Adem ile Havva'nın kavuştukları yere Müzdelife denir; yılan Isfahan'a, İblis ise Meysan adında bir yere atılır. Allah Adem'e Kâbe'yi yapmasını emreder. Cebrail'den hac törenini öğrenen Adem, ölünce Ebu Kubeys Dağı eteğine gömülür.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Allah tarafından yaratılmış ilk insan Hz. ademdir. daha sonra Hz. ademe eşlik edilsin diye Hz. havva yaratılmıştır. daha sonra şeytanın cennete girip onları kafasını karıştırarak allahın onları cennetten kovmalarına neden olmuştur. daha sonra Hz. adem ve Hz. hava nın birleşmesiyle insan soyu artmaya başlamıştır
+ Yorum Gönder


adem ve havva,  adem ile havva,  adem havva