+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Hicretin islam tarihi açısından önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hicretin islam tarihi açısından önemi nedir
  Hicretin islam tarihi açısından önemi hakkında bilgi


  Hicret; göç etmek, yerini yurdunu bırakıp başka bir yere yerleşmek gibi anlamlara gelirse de, İslam tarihi açısından Hz. Muhammed (s.a.s)ve iman edenlerin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleriyle başlayıp İslam'ın tüm kurumlarıyla devlet olmasına zemin hazırlayan tarihi hareketin özel adıdır. İslam dini, 610 yılında Mekke'de Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kuranın inmesiyle başlamış; Peygamber Efendimiz İslam'ı insanlara tebliğ etmiş ve bu saadet yolculuğu başlamıştır. Allah ve Resulü'ne inanmayanlar, ilk başından itibaren iman edenlere baskı yapmağa başlamış, bu davanın tüm yollarını engellemeğe çalışmışlardır. Peygamberliğin onuncu yılından itibaren Resulullah Efendimiz Medine'den gelen heyetlerle görüşmeğe başlamış ve Hicret dediğimiz bu tarihi hareketin alt yapısını oluşturmuştur. Medine'de Müslümanların sayısının artması, Medine'ye hicret etmenin zaman ve zemin yönünden müsait hale gelmesi, Allah Resulü'nün emriyle güç yetirebilen Müslümanların Medine'ye hicret sürecini başlatmıştır. Peygamber efendimiz de daha sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine emir vermesiyle birlikte Hz. Ebubekir (r.a)'ı yanına alarak Medine'ye hicret etmişlerdir.  Kıymetli Mü'minler!
  Hicret; sadece bir göç hareketi değildir. İslam’ın Medine’den tüm dünyaya neşvü nema bulmasının adı; İslam hukukunun temellerinin atıldığı ve tüm dünyaya Medine’den muazzam İslam medeniyetinin yayıldığı sürecin adıdır. Hicret; İslam tarihinde bir çok açıdan bir dönüm noktasıdır. Hicret; hicri takvimin başlangıcı olarak Hz. Ömer'in halifeliği sırasında bütün Müslümanların ortak kararıyla Müslümanların takvim başı olarak kabul edilmiştir olmayanlar Ramazan orucu, zekat ve hac gibi İslam'ın esaslarından olan ibadetlerin zaman yönünden tayin edilmesinde on beş asırdır dikkate aldığımız tarih Hicretin kendisidir. İslam inancında Kabe'den sonra fazileti en yüce mescid olan Mescidi nebevihicretin hemen sonrasında yapılan ilk mescit olmuş; Mekke şehrinden sonra İslam'da hürmete şayan kılınan şehir olan Medine, Resulullah'ın Medine'ye teşriflerinden sonra bu öneme haiz olmuştur. Hicretin sonrasında

  Medine'de inen ayetlerin İslâm devletinin anayasasını oluşturduğu gibi, Müslümanların hem şahıs olarak hem de toplumsal anlamda uymakla mükellef tutulduğu bütün hukuki kural ve yaptırımlar hicretten sonra oluşmuştur. Cenab-ı Hak Kuranı Kerimde hicretten ve hicret edenlerden bahsederken; hicreti imandan sonra zikreder ve buyurur ki:"İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah, gafûr ve rahîmdir Hicret, Mekke'den göç eden Müslümanlara Muhacir tacını giydirirken, Medineli Müslümanlara Ensar olma bahtiyarlığını nasip etmiştir. Cenab-ı Hak bu şerefli zümreye mensup olan Müslümanlar için:"İyilik yarışında önceliği kazanan Muhacirler ve Ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara, içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır; işte büyük kurtuluş budur. buyurmuştur.İslam önce sabır, sonra hicret ve cihatla bugünlere gelmiştir. Bu anlamda Peygamberimizin: "Kafirlerle savaş devam ettiği müddetçe hicret sona ermeyecektir"buyurması dikkat çekicidir. Hicreti başka bir mana ile sunan Peygamberimiz: "hakiki muhacir, hata ve günahları terk edendir buyurmuş, aslında iç aleminde hicret edemeyenlerin arz üzerinde hicret edemeyeceklerine dikkatlerimizi çekmiştir. Bu kutlu yolculuğun bir hatırası olan ve gelecek hafta gireceğimiz yeni hicri yılın bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hicret göç etmek başka bir yere yerleşmek anlamlarına gelmektedir. ancak peygamber efendimizin 622 yılında mekkeden medineye gerçekleştirdiği hicret sadece bu anlama gelmemektedir. ayrıca islam dinini yaykmak bir islam devleti kurmak amacıylada yapılmıştır.
+ Yorum Gönder


hiçretin islam tarihindeki önemi,  hicretin islam dininin yayılması açısından önemi nedir,  hicretin islam tarihi açısından önemi nedir,  hicretin islam tarihindeki önemi nedir,  hicret ve islam tarihindeki önemi,  hicretin islamiyetteki önemi