+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu?

  Kainatta birden fazla ilah olsaydı neler olurdu ile ilgili bilgi


  "Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!" (Enbiya, 21/22)  Kâinatta kemal sıfatları ile muttasıf, yani ilmi, kudreti, iradesi mutlak ve sınırsız olan birden fazla ilah bulunsaydı, farazî olarak şu ihtimaller olabilirdi:

  1. Onlardan yalnız birinin hükmü yürüseydi diğerleri âciz ve noksan olurlardı ki bu ilah olmakla bağdaştırılamaz.

  2. Her biri eşit kudret ve hakimiyete sahip olsalardı, ayrı ayrı nizamların bulunması gerekirdi. O takdirde de, mevcut olan bu nizam bulunmazdı.

  3. İlahların fazla değil, sadece iki tane olup bunların bir tek nizam kurup birleştikleri varsayılırsa, iki etkenin (illetin) bir nesne (malül) üzerinde çekişmesi sonucu ortaya çıkar, nizamın devamı imkânsız olurdu.

  4. Birbirleriyle anlaşmazlık halinde olsalardı zaten baştan beri nizam kurulamazdı. Bu âyet-i kerime kelam ilminde, tevhidin ispatında en önemli kaynak teşkil eden esaslardan biridir. Kelamda buna bürhan-ı temânu’ adı verilir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kainatın birden fazla yaratıcısı olduğunu bir an için farz edersek ; eğer birden fazla ilah olsaydı ve sadece biri daha üstün olsaydı o zaman diğerleri ilah sayılmazlardı, düşünün bu birden fazla ilah anlaşamasalar o zaman bir nizam kurulamazdı.
+ Yorum Gönder