+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamda Kaza Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamda Kaza Nedir
  islamda kaza ne anlama gelir 2. Dilan
  Devamlı Üye

  İslamda kaza ile ilgili bilgiler


  Kaza ve Kader meselesini dikkatlice inceleyen görür ki araştırmanın dakikliği, araştırmanın üzerine binâ edildiği esâsın bilinmesini gerektirir ve bu esâs; (fiili) yaratanın kendisi mi, yoksa Allahu Te’alâ mı olması bakımından kulun fiili değildir.
  Bu, kulun yapacağını (fiili) bilmesi ve ilminin onu kuşatması bakımından Allahu Te’alâ’nın ilmi de değildir. Yine bu, irâdesinin kulun fiili ile alâkalı olması,
  dolayısıyla bu kulun bu irade dahilinde olmasının kaçınılmazlığı bakımından Allahu Te’alâ’nın irâdesi de değildir.
  Ve bu, kulun bu fiilinin Levh-il Mahfûz’da yazılı olması, dolayısıyla yazılı olanlara göre (fiilini) yapmasının kaçınılmaz olması bakımından da değildir.

  Fiilleri dikkatlice inceleyen görür ki insan iki dâire içerisinde yaşar.
  Bunlardan birisi:

  1- İnsanın Kendi Kontrol Ettiği Daire:

  Bu dairede insan,kendi fiillerini kendisi kontrol eder. Eğer yukardaki 3 görüşe göre bu fiilleri ALLAH yaratmış olsaydı, o halde ALLAH'ın bu fiili işleyene hesap sorması gibi bir durum olmazdı. Çünkü ALLAH Adildir ve kendi istediği bir şeyde kulları hesaba çekmez..

  2- İnsanın KONTROL EDİLDİĞİ Daire:
  Bu dairede de insan, kendi iradesiyle değil de ALLAH'ın dilemesiyle ALLAH Tarafından kontrol edilir. Bu dairede kazalar ya bizzat insan üzerinde gerçekleşir ya da bir insanın eliyle KAZA İLE bir başka insan üzerinde gerçekleşir..
  Ama her iki durumda da İNSANIN KENDİ İRADESİ YOKTUR.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamda bazı durumlarda ibadetlerimizi yerine getiremediğimiz de kolaylık olsun diye onları sonra yaparız yani ibadetlerimizi kaza yaparız. örneğin namaz ve oruç ibadetleri gibi.
+ Yorum Gönder