+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Göz Seyirmesi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Göz Seyirmesi Hakkında Bilgi
  islamiyette göz seyirmesi ile ilgili bilgi kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Göz Seyirmesi ile ilgili kısaca yazı


  Göz seğirmesi uğursuzluk mudur
  Bu bilginin dini bir kaynağı yoktur. Saf ve nezih İslâm inancı, fal, kehanet, uğursuzluğun gibi hertürlü hurafe ve boş âdetlerden uzaktır. Hiçbir faydası olmayan, aksine, Müslümanların sağlam itikadlarına zarar veren, kişinin hak ve hakikate olan bağlılığını zedeleyen inançlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanmaz, onların yayılmasına göz yumulmaz.

  İslâm nuru doğmadan önce bilhassa Araplar arasında o kadar hurafe ve mânâsız inançlar kol gezmekteydi ki, insanlar en ciddî ve hayatî meselelerini bile uydurdukları şeylere göre tanzim ederlerdi.
  Meselâ Cahiliye devrinde Araplar kuşları ve geyikleri ürkütürler, hayvan sağ tarafa giderse işlerine güçlerine veya yollarına devam ederler, sol tarafa giderse yapacakları şeyden dönerler, uğursuzluk yorumunda bulunurlardı. Böylece, yapacakları birçok işten geri kalırlardı.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Halk arasında göz seyirmesi uğursuzluk olarak nitelendirilsede bunu destekleyecek dini bir bilgi yoktur. bu yüzden göz seyirmesini uğursuzluk getirdiği bir batıl inançtır.
+ Yorum Gönder


islamiyette göz seyirmesi