+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda şafi Mezhebine Göre Vitir Namazı Nasıl Kılınır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  şafi Mezhebine Göre Vitir Namazı Nasıl Kılınır
  şafi mezhebine göre vitir namazı hakkında yazı 2. Asel
  Bayan Üye

  Şafii Mezhebine Göre Vitir Namazı ile ilgili bilgi

  Vitir namazı farz namazlara bağlı sünnetlerin en müekkedi ve en önemlisidir. Yatsı namazının farzından sonra kılınır. En azı bir; en çoğu onbir rekattır.

  Fazilet bakımından en azı üç rek'attır. En faziletli kılınış şekliiki rek'atta bir selam vermek ve tek rek'atı en son ayrı bir niyetle kılmaktır.

  Vitir namazı üç rek'at kılındığında Fatiha'dan sonra birinci rek'atta "Sebbihisme rabbike'l â'la" suresini, ikinci rek'atta "Kâfirun" suresini ve son rek'atta 'İhlas, Kuleûzu bi rabbilfalak ve Kuleûzu birabbinnas ' sure-lerini okumak sünnettir. 5 rekat veya daha çok kılındığında mezkur sure-lerin son üç rek'atta okunması yine sünnettir.

  Vitir namazı farzlara bağlı diğer sünnetler gibi cemaatla değil, tek ba-şına kılınır. Ancak Ramazan ayında onaltıncı gecesinden itibaren son ge-cesine kadar son rek'atın rükuûndan itidala kalkınca itidal halinde iken Kunut Duası'nı okumak sünnettir.

  Ondan ön-ce şunu okumak da sünnettir:

  "Allahumme inna nesîaînuke ve nestağfiruke ve nesîehdike ve nü'minu bike ve netevekkeiu âleyke ve nüshi aleyke'l-hayva küllehü neşkürüke ve la nekfüruke ve nahlau ve netrüku men yefcüruke, Allahumme iyyake na'budu ve leke nusalli ve nescüdu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercu rah-metike ve nahşa azabeke. Inne azabeke bil küffari mülhık.

  Şafii mezhebinde okunan kunut duası:

  "Allahümmehdina fiymen hedeyte. We â fina fimen âfeyte. We tevellena fimen tewelleyte. We bariklena fıyma â'tayte. We kına şerre ma kadayte. Feinneke takdina wela yukda âleyke. We innehu la yezillü men waleyte. Wela yeîzzü men âdeyte. Tebarekte Rabbena we teâleyte. Felekel hamdu âla ma kadayte. Nestağfirüke we netuwbu ileyke. We sallallahu âla seyyiddina Muhammedin we âla alihi we sahbihi we sellem."

  Sorularla İslamiyet Editör

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Vitir farz namazlarına bağlı bir sünnet namazıdır. vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. rekat sayısı değişmektedir. en az bir en fazla on bir rekat kılınır. şafii mezhebinde ek olarak vitir namazında kunut duası okunur.
+ Yorum Gönder