+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Kıskançlık Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Kıskançlık Nedir
  islamiyette kıskançlık nedir kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Kıskançlık hakkında bilgi

  Kıskançlık, insanların dünyaya olan bağlılıklarından kaynaklanan önemli bir tavır bozukluğudur. Allah Kuran’da “… Nefisler ise ‘kıskançlığa ve bencil tutkulara’ hazır (elverişli) kılınmıştır…” (Nisa Suresi, 128) ayetiyle insanların nefsinde böyle bir özellik olduğunu bildirmiştir.

  “Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.” (Şems Suresi, 9) ayetiyle de insanın kurtuluşu için nefsini kötülüklerden arındırması gerektiğini bildirmektedir. Aksinde ise Kuran’da, “Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.”

  (Şems Suresi, 10) ayetlerinden de anlaşılacağı gibi nefsindeki bu kötülükler insanı yıkıma sürükler. Kıskançlığın insanlar üzerinde meydana getirdiği tahribat ve verdiği azap, ayette bahsedilen yıkımın dünyada ne şekilde gerçekleşebileceğini açıkça ortaya koymaktadır.
  Kıskaçlık Kuran Ahlakına Aykırıdır

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kıskançlık insan oğlunun dünyaya olan bağlılıklarından dolayı ortaya çıkan bir tavırdır. allahu teala insanoğlunu kıskançlığa elverişli olarak yaratmıştır. bir kıvılcımla hemen büyük kıskançlıklara kapılabilirsiniz. ayrıca kıskançlık beraberinde farklı günahlarda getirir.
+ Yorum Gönder