+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Lale Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Lale Nedir
  islamiyette lale nedir kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Lale hakkında Yazı

  Lâle, kelime olarak ele alındığında Arapça "Allâh" lâfzına âit harfleri taşımakta olduğu görülür. Eğlâl kelimesi de "lâle" kökünden gelir. Eğlâl ise Yâsin Sû»resi'nde "eğlâlen" şeklinde geçmektedir. Manası ise; "boyunduruk"tur.


  Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz hicret edecekleri vakit kapıdaki müşrikleri etkisiz hâle getirmek için Yâsin Sûresi'nin bu âyetini okuyarak onlara bir avuç toprak atmıştı. Müşrikler bunun etkisiyle sanki boyunlarına boyunduruk geçirilmişçesine başlarını aşağıya indirememiş ve Efendimiz'i görememişlerdi. Onlar Efendimiz'i göremedikleri gibi gözleri kâinatın bütün hakîkatlerine âmâ olmuştur.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Lale kelimesi arapça bakıldığında allah kelimesine ait harfler taşıdığını görebilirsiniz. onun dışında lale çok güzel bir çiçeğin adıdır.sadece o çiçeğe bakarak bile allahın ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz.
+ Yorum Gönder