+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette şeriat Var Mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette şeriat Var Mıdır
  islamiyette şeriat var mıdır kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Şeriat Var Mıdır ile ilgili yazı


  Şeriat (Arapça: ), İslam hukuku anlamında İslam dinindeki hukuka ait tüm konu ve kavramları kapsayan disiplinin adıdır.

  Şeriatın Allah’ın sözü olduğuna inanılan kaynağı Kur’an, kur’anı tebliğ eden peygamberin sözleri Hadis ve bunları yorumlayan fıkıhçıların sözlerinden oluşması, bu kanun ve görüşlerin eleştirilerek geliştirilmesinin önünü kapatır. İctihad yapan kişiler kendilerini Kur’an ve sünnet ile sınırlandırarak onun dışına çıkmamaya çalışırlar.

  Fıkıhçılar Kuran ve sünneti yorumlayarak hükümler çıkarır ve yeni kanunlar ortaya koyarlar, buna da (Kıyas) içtihad denir. Toplumun her türlü hukuki ve medeni meseleleri bu müessese tarafından çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

  İslama göre son peygamber olan Muhammed'den önce de birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerin çoğunun Allah tarafından yeni bir şeriat yani kanun bütünü ile gönderildiğine inanılır. Muhammed'in getirdiği şeriatın da önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna inanılır. Bu inanış Kur'an'ın şu ayetinde görülebilir: "Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh'a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şerîat olarak koydu” (42:13).

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Şeriat arapça anlamıyla islam hukuku anlamına gelmektedir. şeriatın amacı allahın emirlerine uygun bir dini adalet sağlamaktır. şeriat adaleti sağlamak için allahın gönderdiği kuranı kerimi kaynak olarak kullanmaktadırlar.
+ Yorum Gönder